Galerija Oblok - rezultati natječaja za izlaganje u 2021. godini

29.07.2020 Knjižnica Sesvete
Stručni savjet Galerije Oblok u sastavu Ivan Babić, Anamarija Buturajac, Biserka Gašparac, Dunja Lovrenčić Gašljević i Roberta Topolovec Pulko uvrstio je sljedeće autore u program Galerije za 2021. godinu:
 
1. Marina Đira: Longing Ind.
2. Kristina Krpan: Djeca
3. Nevena Petra Piližota: Pogledi
4. Ninoslava Počuča: Sjećanja, akcija, arhetipovi
5. Martina Rzounek: Igra unutar okvira
6. Iva Sabolić: Fantastični pejzaži
7. Sara i Goran Šoštarić: Shoshtar's guitars
8. Vesna Šmigovec Gregurić: Skrivena priča