Rezultati Natječaja za izlaganje u Galeriji Prozori u 2021. godini

Rezultati natječaja za izlaganje u Galeriji Prozori u 2021. godini
 
Savjet Galerije Prozori u sastavu Petra Dolanjski, povjesničarka umjetnosti; Božena Končić Badurina, vizualna umjetnica; Andreja Kulunčić, vizualna umjetnica, Maša Štrbac, povjesničarka umjetnosti te Irena Bekić, povjesničarka umjetnosti, na temelju pristiglih prijedloga za izlaganje, odlučio je u program za 2021. uključiti sljedeće autore:

1. Lea Anić
2. Duška Boban
3. Nikolina Butorac
4.  Boris Cvjetanović
5.  Dina Karadžić
6.  Dan Oki
7.  Nika Rukavina
8.  SUPERMARKET
9.  Lynton Talbot i Hana Noorali (kustoski projekt)

Program se predlaže za financiranje Gradskom uredu za kulturu Grada Zagreba i Ministarstvu kulture Republike Hrvatske.