Javna nabava

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Registar ugovora 2020.
Registar ugovora

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Plan nabave 2021.

Plan nabave 2020. godina

Rebalans plana nabave
2 rebalans plana nabave 2020


Plan nabave 2019. godina
1. rebalans plana nabave 2019. godina
2. rebalans plana nabave 2019. godina