Javna nabava

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Plan nabave 2019. godina

Plan nabave 2018. godina
1. rebalans plana nabave 2018. godina
2. rebalans plana nabave 2018. godina