Javna nabava

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Plan nabave 2019. godina
1. rebalans plana nabave 2019. godina
2. rebalans plana nabave 2019. godina

Plan nabave 2018. godina
1. rebalans plana nabave 2018. godina
2. rebalans plana nabave 2018. godina