Javna nabava

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Plan nabave 2018. godina
1. rebalans plana nabave 2018. godina
2. rebalans plana nabave 2018. godina


Plan nabave 2017. godina
1. izmjena i dopuna plana nabave 2017. godine


Plan nabave 2016. godina
1. izmjena plana nabave 2016. godina
2. Izmjena plana nabave 2016. godina