Stephan Sigg : Stvarno? Sada! : moja navigacija kroz džunglu svakidašnjice

Knjiga mladog švicarskog teologa namijenjena je mladima, a sadrži odgovore na ključna životna pitanja koja ih često muče. Kroz odgovore na pitanja vezana za 15 različitih situacija, autor daje savjete kako se ponašati kada dođe do osjećaja nesigurnosti te kako donijeti ispravnu odluku. Ogovori i savjeti u knjizi namijenjeni su za pomoć pri donošenju brzih odluka koje su prisutne na svakodnevnoj bazi, a potrebne smjernice, pomoću kojih će mladi čitatelji pronaći svoju unutarnju navigaciju, podijeljene su po aktualnim temama koje se mogu pronaći na kraju knjige u kazalu pojmova.

 
vidi katalog ->