Nicholas Carr: Stakleni kavez

Autor na filozofski način propituje odnos čovjeka i tehnologije temeljeći zaključke na radikalnom mijenjanju čovjekova oslanjanja na računala i robote. Zadire u vrijeme rada tekstilaca u devetnaestom stoljeću pa sve do projektiranja kokpita suvremenih aviona, ali i računalnih zgrada i softvera, na koji se način moderne tvrtke bore za kupce, kako bi ljudima smanjile naprezanje i uštedjele vrijeme,  nude i uređaje koje će koristiti s najmanje truda i razmišljanja. Citira misao direktora Googlea o pitanju misli vodilje mnogih softverskih i internetskih tvrtki: "Radimo na tome da tehnologija koju stvaramo u što većoj mjeri bude glupavo laka za upotrebu".
 
vidi katalog >