Maria Ksiluri: Ovako evo svršava svijet

Kroz četiri lika - Fani, Dimitris, Akos, Fotis i Anu, autorica u romanu progovara o fragilnosti i tjeskobi, o mladosti prožetoj lokalnim mentalitetom, toposom rođenja u kontrapunktu sa životom metropole, koja se nađe usred nesigurnog svijeta, čija je jedina konstanta usud smrtnosti. Kroz fabulu pratimo nastojanja protagonista da se nose s osobnim i obiteljskim traumama te da opstanu u vremenima gospodarske krize. Roman je duboko refleksivan u propitivanju života ljudi koji zapadaju u ponore sjećanja i zaborava.
 
vidi katalog >