Josip Mlakić: Na Vrbasu tekija

Sredinom 19. stoljeća među bosanskim fratrima u fokusu je burnih rasprava izgradnja samostana u Jajcu. U srčanim argumentacijama odražava se društvena atmosfera u kojoj se kuje sudbina Bosne Srebrene. Roman je podijeljen u tri cjeline, Na Vrbasu tekija, Jajačka hronika i Paučina i promaja, gdje su prve dvije cjeline artikulirane kao "možda izgubljen ili nikad napisan Andrićev rukopis" na temelju arhivske građe, a treći je dio studija o Ivi Andriću i njegovu djelu. Oslanjajući se na Andrićeve teme i način jezične karakterizacije likova, autor rekonstruira svijet Bosne od sredine 19. do sredine 20. stoljeća, otvarajući čitatelju novi pogled istovremeno i na veliko pripovjedno djelo književnog nobelovca i na kompleksne teme velikih povijesnih događaja toga razdoblja - krvavih ratova i okrutnih režima u kojima su se bosanski franjevci nosili i sa svjetskom i s dnevnom politikom u okviru vlastitoga duhovnoga poslanja.
 
vidi katalog >