Novi naslovi - prosinac


1.
Đurić, Rajko, 1947-
Povijest romske književnosti / Rajko Đurić, Veljko Kajtazi. - Zagreb : "Kali Sara", Udruga za promicanje obrazovanja
Roma u Republici Hrvatskoj, 2011. - 148 str. : ilustr. ; 24 cm
Autori pišu povijesti romske književnosti i Romima u književnosti. Smještajući romski jezik u indoarijske jezike iz
indoeuropske jezične porodice, Indija se određuje njezinim povijesnim korijenom. Polazeći od toga, u knjizi se kronološki
prikazuje razvojni put romske književnosti - od usmene do pisane. Od književnih rodova dominira lirika, slijedi je proza, a
tek u novije vrijeme drama. Najzastupljenija tematika u romskoj književnosti je smisao ljudskoga postojanja, pitanje
identiteta, patnja, tragedije koje su Romi kao narod doživjeli. Autori u knjizi također ističu i probleme usko vezane uz
književno stvaralaštvo s kojima se Romi susreću.
2.
Amon, Mirna
Kako mijenjati sudbinu nabolje / Mirna Amon ; [ilustracije Živojin Katić]. - Umag : Centar za Učenje Vatre Kamo Iminuo,
2008. - 270 str. : ilustr. ; 21 cm
Zabavna knjiga o samopomoći, temeljena na Učenju Vatre. Govori kako otkriti i iskoristiti svoje sposobnosti na najbolji
mogući način, prestati kriviti sebe i druge za neuspjehe i loše poteze u životu. Autorica smatra da se radom na sebi može
mijenjati i sebe i okolinu te da treba dopustiti intuiciji da nas u tome vodi.
3.
Angelini, Josephini
Nesuđeni / Josephine Angelini ; s engleskoga prevela Andrea Marić. - Zagreb : Naklada Ljevak, 2011. - 467 str. ; 21
cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / Naklada Ljevak)
Saga puna drame i romantike uvodi čitatelja u svijet mitologije i božanskih moći. Helena, tajanstvena i samozatajna
tinejdžerica s nadnaravnim moćima, susreće Lucasa - fatalnog mladića koji će u potpunosti promijeniti njezin svijet.
Nadnaravne sile umiješale su se u njihove živote i samo će ih njihova uzajmna privlačnost spasiti velike tragedije i
prokletstva koje su im namijenile Suđenice.
4.
Aralica, Ivan, 1930-
Kepec / Ivan Aralica ; pogovor Antun Pavešković. - Zagreb : Školska knjiga, 2011. - 614 str. ; 22 cm. - (Djela Ivana
Aralice ; sv. 11)
János Liliput zabavljač je porijeklom iz velike dinastije cirkuskih zabavljača. U doba kada je vlast zabranila rad cirkusa u
cijeloj zemlji, János ostaje bez posla koji je istinski volio. S druge strane, Baro Klepetan čista je Jánoseva suprotnost -
Baro je jedan od onih koji se preko leđa „malih“ ljudi (kepeca!) uspinju do vrha, dok János svoj posao shvaća vrlo ozbiljno. I
dok je jednome cirkusiranje posao, drugome je svakodnevni način života – Barine groteskne laži i ispadi snažno su
karnevalizirani. Autor u romanu progovara o zadrugarstvu, socijalizmu, revoluciji, i ponajviše - primitivizmu.
5.
Aralica, Ivan, 1930-
Konjanik / Ivan Aralica ; pogovor Ivica Matičević. - Zagreb : Školska knjiga, 2011. - 168 str. ; 21 cm. - (Djela Ivana
Aralice ; sv. 7)
Glavni junak, Petar Revač, vojnički je plaćenik koji iz turske službe prebjegne s Lejlom, kćeri bega Kopčića. Boreći se za
slobodu, za mogućnost vlastita izbora i pružajući otpor kolektivnoj agresiji, Petar ipak završava kobno, a nakon toga i Lejla
će odabrati brži odlazak. Petrova sudbina i sudbina ljudi koji su s njime povezani glavna su okosnica radnje romana koju
autor oblikuje kroz povijesnu priču smještenu na granici između Mletaka i Turske, ispisujući priču o ljudskoj naravi i
njezinoj nepredvidivosti.
6.
Bachelard, Gaston, 1884-1962
Psihoanaliza vatre / Gaston Bachelard ; s francuskog prevela Nikica Rilović. - Zagreb : Ceres, 2011. - 134 str. ; 21 cm. -
(Biblioteka Contemplatio universalis ; knj. 11)
U ovoj se knjizi, napisanoj 1937. godine, autor bavi psihoanalitičkim tumačenjem vatre. Prema shvaćanju grčkih filozofa,
vatra je jedno od četiriju osnovnih elemenata iz kojih je sve nastalo. Moderni su filozofi i znanstvenici, prema autorovom
mišljenju, pokušavajući objasniti fenomen vatre, davali neodređene i tautološke odgovore. Njegov metodološki put u davanju
odgovora na pitanje što je vatra kreće od individualne, osobne, subjektivne razine te prelazi na tumačenje štovanja vatre i
na Prometejev kompleks, povezanosti vatre sa sanjarijama i Empedoklov kompleks, a u trecem dijelu govori i o
Novalisovom kompleksu. Analizira uzajamnu vezu između seksualnosti i vatre, tumači kemiju vatre i propituje alkohol, kao
vodu koja gori, dok u posljednjem poglavlju autor dovodi u vezu vatru s pojmom čistoće.
7.
Backman, Linda, 1946-
Izvedite svoju dušu u svjetlost : iscjeljivanje uvidom u prošle živote i vrijeme provedeno između njih / Linda Beckman ; s
engleskoga preveo Nebojša Buđanovac. - Zagreb : Škorpion, 2011. - 248 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Novi vidici ; knj. 26)
Cijenjena psihologinja i regresijska terapeutkinja, iznosi prikaze stvarnih seansi hipnoterapijom u prošle živote i između
njih. Svrha je duševne regresije prepoznavanje više istine postojanja, više razine smisla, te kroz svakodnevno življenje
osiguravati sklad s višim poretkom.
8.
Bakran-Petricioli, Tatjana, 1960-
Priručnik za određivanje morskih staništa u Hrvatskoj prema Direktivi o staništima EU / Tatjana Bakran-Petricioli ;
[autori fotografija D. Petricioli ... et al.]. - Zagreb : Državni zavod za zaštitu prirode, 2011. - 184 str. : ilustr. ; 24 cm
Kartiranje morskih staništa iznimno je zahtjevan posao. U Hrvatskoj je taj posao započeo no potrebno je preroniti još puno
područja hrvatskoga obalnog mora te kartirati dubokomorska staništa za što su potrebni značajni ljudski, financijski i
tehnički resursi. Te će aktivnosti trajati godinama, ali početak je svakako utvrditi koja su staništa unutar programa
ekološke mreže NATURA 2000 rasprostranjena u Hrvatskoj kao i svu njihovu raznolikost i specifičnost unutar pojedinih
klasa. Tome je namijenjen ovaj priručnik koji prikazuje morska staništa sukladno Direktivi o staništima i Priručniku za
interpretaciju EU staništa te detaljno opisuje i izuzetno bogato ilustrira svu raznolikost morskih staništa u Hrvatskoj koja
podpadaju pod odgovarajuće klase NATURA 2000.
9.
Balog, Vid, 1972-
Hrvatska bajoslovlja / Vid Balog ; ilustracije Patricio Agüero Marino. - Zagreb : AGM, 2011. - 359 str. : ilustr. ; 28 cm. -
(Posebno izdanje / AGM)
Autor je izložio hrvatsku mitsku baštinu Drujanske Podravine i Prekodravlja. Svojevrsna monografija predaja o vjerovanjima
u nadnaravne stvorove obuhvaća široku tematsku lepezu, mitska bića, kućne, vodene i šumske duhove besmrtnog svijeta,
napasne duhove, duhove poslanja, ljude posebnih moći, bogove, žrtvene darove, ophode, vjerovanja, zapisane bajoslovne
književnosti i tolike primjere nakupina i slojeva ljudske mašte i mitskog znanja. Pristup tekstovima olakšat će autorov
predgovor u kojem piše o povijesti geografskog prostora o kojem se govori u knjizi i o jeziku toga kraja.
Knjigu je bogato ilustrirao Patricio Aguero Marino.
10.
Barnard, Alan
Povijest i teorija antropologije / Alan Barnard ; s engleskoga preveo Snježan Hasnaš. - Zagreb : Naklada Jesenski i
Turk, 2011. - 376 str. : graf. prikazi ; 20 cm. - (Biblioteka antropologije i etnologije)
Kompleksna povijest antropologije predstavljena je u ovom sveučilišnom udžbeniku kao struktura nastala interakcijom
utjecajnih istraživača i teoretičara, međusobnim odnosom unutar i između nacionalnih tradicija, razvojem novih studijskih
interesa i novih ideja, te novih perspektiva iz same discipline, kao i iz disciplina poput filozofije, sociologije i povijesti.
11.
Bašić, Ivana
Biblioterapija i poetska terapija : priručnik za početnike / Ivana Bašić. - Zagreb : Balans centar, 2011. - 153 str. ; 21 cm
Pionirski rad iz ovog područja kod nas, priručnik je namijenjen radionicama i seminarima poticanja i profinjavanja
komunikacije koju autorica, profesorica hrvatskog jezika i književnosti, smatra najvećom vrijednošću. Prvi dio nudi kratku
povijest biblioterapije i poetske terapije. Drugi i treći dio donose uvid u modele i metode, a četvrti primjere korištenja
metafore u kliničkoj praksi. U petom dijelu je osvrt na posebnost poetske terapije u radu s adolescentima (pristup nastavi
književnosti s obzirom na komunikacijske vrednote). Priloženi su i didaktički materijali za pripremu poetske terapije i
vježbe za individualni i grupni rad, bibliografija, a u dodatku su analize pjesama.
12.
Beckett, Samuel, 1906-1989
Malone umire / Samuel Beckett ; [s francuskoga prevela Gordana V. Popović]. - Koprivnica : Šareni dućan, 2011. - 158
str. ; 20 cm. - (Biblioteka Za Anđelu J. ; 14)
Krajem 1940-ih i početkom 1950-ih Beckett je na francuskom napisao svoje najpoznatije romane, koji se unatoč autorovom
izričitom protivljenju nazivaju trilogijom: Molloy, Malone umire i Bezimeni. Malone je bespomoćni starac koji kaže da je na
umoru i ne zna gdje se nalazi, nepokretan ležeći u postelji možda u bolnici, a svoje vrijeme provodi opisujući svoj život i
život dječaka Sapoa. U toku radnje, koja ima oblik unutarnjeg monologa, autor premješta fokus pripovijedanja i iz trećeg
lica prelazi u prvo, čime želi naglasiti da nije važno tko pripovijeda, niti o kome se pripovijeda, već samo pripovijedanje.
13.
Belicza, Mladen, 1942-
Obdukcijska dijagnostika / Mladen Belicza i Davor Tomas. - 4. dopunjeno izd. - Zagreb : Medicinska naklada, 2011. -
VIII, 167 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Sveučilišni udžbenici)(Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu)
Treće, obnovljeno i dopunjeno izdanje ovog udžbenika bit će od velike pomoći studentima medicine i liječnicima svih
struka. U knjizi su obrađena osnovna načela obdukcijske dijagnostike koja omogućuju bolje razumijevanje patoanatomske
podloge bolesti ljudskog organizma, s ciljem da studenti usvoje osnovna načela obdukcijske dijagnostike i ulogu
patoanatomske obdukcije. Razvoj suvremene medicine uzrokovao je između ostalog i potrebu reevaluacije obdukcije kao
dijagnostičke, znanstvene i forenzičke ekspertize. U međuvremenu su se promijenili i zakonski okviri, a slijedi i skora
prilagodba hrvatskih propisa i njihovo usklađivanje s europskim standardima. Knjiga je bogato opremljena fotografijama u
boji.
14.
Beljan, Iva Branimira, 1979-
Pripovijedanje povijesti : ljetopisi bosanskih franjevaca iz 18. stoljeća / Iva Beljan. - Zagreb ; Sarajevo : Synopsis, 2011. -
263 str. ; 21 cm. - (Biblioteka 21)
Knjiga je doktorska disertacija o ulozi pripovijedanja u ljetopisima bosanskih franjevaca iz 18. stoljeća. Iako njihovi tekstovi
pripadaju historiografiji, u njima se pronalazi i književnih elemenata te pripovjedačka razvedenost. Autorica se uglavnom
bavi trima franjevcima ljetopiscima: Nikolom Lašvaninom, Bonom Benićem i Marijanom Bogdanovićem, koji su pisali
ljetopise svojih samostana, iznoseći političke i povijesne Bosne Srebrene.
15.
Bender, Aimee, 1969-
Okus tuge u torti od limuna : [roman] / Aimee Bender ; s engleskoga prevela Maja Šoljan. - Zagreb : Školska knjiga,
2011. - 301 str. ; 22 cm. - (Lumen)
Večer prije svoga devetog rođendana Rose Edelstein, pomalo povučena i nezainteresirana djevojčica, pojede komad torte
od limuna, koju je ispekla njena majka i iznenada otkriva svoj nadnaravni dar - shvaća da može zajedno s okusom kolača
okusiti i majčine osjećaje u njemu. No istodobno s tom spoznajom dolazi i ona da je njezina majka, uvijek nasmijana,
vesela i bezbrižna, preplavljena osjećajima očaja i tuge. Od tog trenutka pa do kraja života, hrana će za Rose predstavljati
izazov i prijetnju. Njezin dar otkrit će joj tajne koje obitelji uvijek drže skrivenima - majčin život izvan kuće, očevu
emocionalnu otuđenost, bratovu neprilagođenost. Ipak, kako Rose odrasta, uči cijeniti svoju nevjerojatnu sposobnost i
postaje svjesna kako postoje stvari u životu koje čak ni njezin osjet okusa ne može razotkriti... Ovim je romanom
višestruko nagrađivena suvremena američka spisateljica osvojila SCIBA nagradu za najbolji roman 2010. godine.
16.
Bertoša, Miroslav, 1938-
Doba nasilja, doba straha : vojnici-pljačkaši, seljaci-razbojnici i doseljenici-nasilnici u Istri XVII. i XVIII. stoljeća /
Miroslav Bertoša. - 2. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Zagreb : Durieux, 2011. - 549 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Rotulus.
Universitas)
Drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje prethodne knjige "Zlikovci i prognanici: Socijalno razbojništvo u Istri u XVII. i XVIII.
stoljeću". U prvom dijelu knjige prikazan je uskočki rat kao dio društvene povijesti Istre, koji je samo naoko bio kratki
povijesni prasak, ali čije će se posljedice u gospodarskoj sferi i mentalitetu istarskog čovjeka osjećati godinama kasnije.
Drugi dio bavi se svijetom marginalnih, onih koje je europski Ancien Regime obespravio i gurnuo na rub društva, dok je u
trećem dijelu izvršena rekonstrukcija događaja vezanih uz hajdučko naseljavanje Puljštine te provedena analiza uzročno-
posljedičnih veza koje su te događaje uvjetovale.
17.
Bibić, Milorad, 1952-
Zadnja pošta Riva : spliske sedandesete u sedandeset slika / Milorad Bibić. - Zaprešić : Fraktura, 2011. - 313 str. :
ilustr. ; 21 cm
U drugoj knjizi intimnih zapisa, nakon onih o životu u šezdesetima, poznati sportski novinar napisao je sedamdeset zapisa
u obliku kratkih priča, napisanih na izvornom splitskom govoru, o životu u Splitu sedamdesetih godina 20. stoljeća,
oživljujući u njima uspomene na brojne događaje i ljude koji su obilježili to razdoblje i njegov život. Ovom knjigom autor
nastavlja ispisivati „kroniku vlastita odrastanja“. Knjiga je bogato fotografski popraćena.
18.
Bilen, Miljenko, 1943-
Turizam i okoliš : (ekonomsko-geografski pristup izučavanju problematike) / Miljenko Bilen. - 2. izmijenjeno i dopunjeno
izd. - Zagreb : Mikrorad, 2011. - 200 str. : ilustr. ; 24 cm
U ovoj knjizi autor, svučilišni profesor, pokušava odgovoriti na pitanje koji su najvažniji čimbenici onečišćenja prostora koji
koristi turizam i koje su najvažnije i najočitije posljedice konflikata u ekosustavima, a koji nastaju uslijed kretanja turista i
zadovoljavanja njihovih rekreativnih i kulturnih potreba. Također bavi se mogućim odgovorima i na pitanja može li se razvijati
ova djelatnost i do koje mjere, odnosno gdje su granice koje neće dovesti do saturacije prostora, a da se istodobno postižu
željeni ekonomski i drugi razvojni efekti. Turizam je po svojoj masovnosti ekspandirao do neslućenih granica i postao
prisutan u gotovo u svim dijelovima (državama) svijeta. Na taj je način postao jedan od najvećih potrošača prostora, i to
onog najkvalitetnijeg, ali istodobno ekološki gledano u mnogim slučajevima i najosjetljivijih. Zato je nužno da se turizam ne
razvija nekontrolirano i stihijski, već da se prvenstveno ekološkim mjerama i postupcima omogući skladan razvoj prostora
svih sudionika unutar funkcionalnog sistema turizma (turista, domicilnog stanovništva, turističkog gospodarstva,
turoperatora).
19.
Bode, Thilo, 1947-
Krivotvoritelji hrane : što nam prehrambeni koncerni serviraju na tanjur / Thilo Bode ; [s njemačkoga prevela Rajna
Golubić]. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2011. - 196 str. ; 19 cm
Thilo Bode je osnivač organizacije potrošača "Promatrači hrane" iz Berlina. Detaljno promatra svima dobro poznate
prehrambene namirnice i secira pametne strategije prehrambenih koncerna. Opisuje trikove industrije: kako nas dovode u
zabludu, kako smo izloženi lažima prilikom kupovine i kako su pametan marketing i veliki marketinški budžet dovoljni za
rast prodaje, a ne znanstvena utemeljenost kvalitete.
20.
Bošnjak, Elvis, 1971-
Nosi nas rijeka i druge drame / Elvis Bošnjak. - Zagreb : Hrvatski centar ITI, 2011. - 319 str. : autorova slika ; 20 cm. -
(Biblioteka Mansioni. Drame)
Knjiga sadrži pet drama hrvatskoga dramatičara i glumca (Nosi nas rijeka, Otac, Hajdemo skakati po tim oblacima, Srce
veće od ruku i Žice i žileti) od kojih su prve tri izvedene na pozornici splitskoga HNK. Autorova djela dotiču se raznolikih
tema, od studije o zavičajnome naslijeđu, disfunkcionalnim obiteljima, zatvorskim danima pedofila za čije je ubojstvo
raspisana nagrada unutar zatvorskih rešetaka do studije o muško-ženskim odnosima. Drame odišu uvjerljivošću dijaloga i
svježinom forme.
21.
Bourne, Sam, 1967-
Konačni obračun / Sam Bourne ; s engleskog prevela Mirna Herman Baletić. - Zagreb : Naklada Ljevak, 2011. - 458 str.
; 24 cm. - (Biblioteka Graham Greene)
Osumnjičenog terorista ispred sjedišta Ujedinjenih naroda u New Yorku ubije zaštitar zgrade, no uskoro se ispostavlja da
je riječ o sedamdesetogodišnjem turistu iz Londona. Sigurni da su počinili veliku pogrešku, UN pozivaju svog nekadašnjeg
odvjetnika Toma Byrnea, kako bi zataškao situaciju i spriječio loš publicitet. Osjećajući obvezu prema bivšem šefu, Tom,
nekoć naivni mladi odvjetnik, sad mudriji i ciničniji, pristaje preuzeti slučaj koji ga dovodi do Londona gdje vrlo brzo otkriva
da je starac, preživjevši holokaust, bio član terorističke organizacije odgovorne za ubojstvo stotinjak nacista koji su izbjegli
suđenja za ratne zločine nakon Drugog svjetskog rata.
22.
Bubalo, Juraj, 1976-
Sto dana Azije : dnevnik s putovanja po jugoistočnoj Aziji / [autor teksta i fotografija] Juraj Bubalo ; [izrada karata Ruža
Leko]. - Varaždin : Stanek, 2011. - 265 str. : ilustr. ; 21 cm
Zbirka putopisa pisana je kao dnevnik stodnevnoga putovanja kroz zemlje indokineskoga poluotoka (Tajland, Laos,
Vijetnam, Kambodžu) te Indiju i Bangladeš. Knjigu ponajviše čine bilješke pisane na mjestu događaja, a datumi su dodani
naknadno radi lakšega snalaženja. Među zapise su mjestimice uvrštena i poslana pisma, a poneki dokumentarni dijelovi
teksta dopisani su kasnije kako bi dnevnik bio cjelovitiji. Autor u knjizi piše o raznovrsnim temama izazvane susretima,
osobnim doživljajima, svakodnevnim putničkim aktivnostima, kulturom i načinom života tamošnjih ljudi i sl.
23.
Bucay, Jorge, 1949-
Računaj na mene / Jorge Bucay ; prevela sa španjolskog Silvana Roglić. - Zagreb : Fraktura, 2011. - 303 str. ; 22 cm
Roman je nastavak i našem čitateljstvu omiljenog djela "Ispričat ću ti priču". U ovom romanu književni junak Demian stariji
je petnaestak godina i u velikim je nevoljama (propao brak). Njegov psihoterapeut Jorge i u prvoj mu je knjizi obećao da
uvijek može računati na njega, pa se uspješna suradnja i dalje nastavlja u obliku jednostavnih psihoterapeutskih priča u
kojima se potpomaže samospoznaja te da svatko može osjetiti bit vlastitih problema i pronalaziti rješenja u najtežim
situacijama.
24.
Buljević, Zvonimir, 1933-2006
Između jučer i sutra : Uvijek je sada i svugdje je ovdje. Naročito kad umreš. / [autor teksta i fotografija] Zvonimir
Buljević. - Split : Književni krug, 2011. - 414 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka suvremenih pisaca / Književni krug ; 153)
Radnju ovog dnevnički pisanog djela čine autobiografski zapisi o događajima koji su se odvijali u Bolu na Braču i većinom u
Splitu, u razdoblju od 1968. do kraja 1996. godine. Blaga ironija, otvorenost i nedovršenost pojedinih dijelova tekstu daju
značajke postmodernističkog rukopisa. Roman obiluje autorovim mudrositnicama, grafitima, svjedočenjima, citatima i
porukama te je na taj način kao kolaž složena jedna otvorena i maštovita priča.
25.
Bushnell, Candace, 1959-
Ljeto i grad / Candace Bushnell ; prevela s engleskoga Mirjana Valent. - Zagreb : Znanje, 2011. - 317 str. ; 24 cm
Uzbudljivi nastavak Dnevnika Carrie Bradshaw u kojem Carrie nastavlja svoj put od provincijske djevojke do iskusne i
modno osviještene Njujorčanke. Carrie proživljava svoje prvo ljeto u New Yorku, pohađa tečaj pisanja, izlazi sa znatno
starijim muškarcem i prvi put upoznaje Mirandu Hobbs i Samanthu Jones.
26.
Buzzacchi, Erasmo
Glina za zdravlje i vitalnost / Erasmo Buzzacchi ; [ilustracije M. Girardi, G. Stopele ; za hrvatsko izdanje priredila
Jadranka Varošanec]. - Zagreb : Trsat, [2011?]. - 124 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Prirodna medicina)
Glina je prirodan i jednostavan lijek koji se odavna koristi u liječenju, a danas, zbog svoje posebnosti, ponovno dobiva na
značaju. Cilj ove knjige je da najjednostavniji način pokaže kako se može koristiti ovakav tip "medicine" po mjeri čovjeka
koja može spriječiti bolesti i koja ne zahtijeva neka posebna sredstva ili specijalizirana mjesta za liječenje. Opisana su
ljekovita svojstva gline i njezine brojne upotrebe, kao i različite prirodne terapije koje mogu povećati učinkovitost liječenja
glinom.
27.
Car, Milka, 1973-
Odrazi i sjene : njemački dramski repertoar u Hrvatskom narodnom kazalištu do 1939. godine / Milka Car. - Zagreb :
Leykam international, 2011. - VI, 297 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Biblioteka Germano-Croatica)
Autorica, docentica na Odsjeku za germanistiku Filozofskog fakultetu u Zagrebu, u ovom radu razjašnjava utjecaj
dramatike njemačkog govornog područja na tvorbu i razvoj hrvatskog kazališnog izričaja u razdoblju od 1894/95 do
1939/40. U središtu razmatranja je kvaliteta i broj izvođenih komada njemačkog govornog područja u tom vremenskom
razdoblju, te promjene u hrvatskoj dramtici i stavu hrvatske javnosti prema dramatici njemačkog govornog područja.
28.
Carić, Marin, 1947-2000
Otok / Marin Carić. - [Pretisak]. - Zagreb : AGM, 2010. - 118 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Posebno izdanje / AGM)
Prva knjiga hrvatskog kazališnog redatelja, koja je prije više godina nagrađena Nagradom Sedam sekretara SKOJ-a kao
rukopis. Pisan govornim jezikom, roman ima otvoren pripovjedački oblik, fabula je nepostojeća, koristi i natruhe masovnih
medija te najbanalnije razgovore čime se autor priklanja smjeru koji se može nazvati umjerena destrukcija čvrstog
pripovjedačkog oblika. U okviru novoga i novijega hrvatskoga pripovjedaštva, ovo djelo pripada struji koja stremi otvaranju
njegovih prostora i uvođenju novih elemenata u romaneskno kazivanje, čak i po cijenu eksperimenta.
29.
Casati Modignani, Sveva
Mister Gregory / Sveva Casati Modignani ; prevela s talijanskoga Ana Badurina. - Zagreb : Lumen izdavaštvo, 2011. -
466 str. ; 24 cm. - (Lumen)
Roman ugledne talijanske autorice, čiji je glavni lik Gregorio Caccialupi pedesetih godina prošloga stoljeća u Milanu znan
po nadimku Mister Gregory. Roman prati Gregoryjev životni put od siromašnog dječaka, koji bježi u Ameriku, njegovo
sudjelovanje u ratu, njegove ljubavi i veliki poslovni uspijeh nakon rata. Međutim lošom poslovnom odlukom Gregory gubi
svoje bogatstvo i potajno živi u skromnom domu za umirovljenike. Sada se vraća u prestižni Grand Hotel, gdje je i dobio
svoj nadimak, te mu život pruža priliku za još jednu pustolovinu.
30.
Christie, Agatha, 1891-1976
Otrovno pero / Agatha Christie ; s engleskoga prevela Petra Mrduljaš. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2011. - 212 str. ; 22
cm. - (Mozaikova zabavna bilioteka ; knj. 104)
Lymstock je bio gradić prepun tajni, gradić u kojem je iznenadna navala anonimnih pisama izazvala tek neznatne reakcije.
Ipak, mirni seoski život grada se prekida kad anonimno pismo primi gospođa Symmington i nakon toga počini
samoubojstvo. Njena posljednja poruka bila je "ne mogu dalje". Gospođica Marple uvjerena je da se radi o ubojstvu...
31.
Cohen, Leonard, 1934-
Divni gubitnici / Leonard Cohen ; [preveo Miloš Đurđević]. - Koprivnica : Šareni dućan, 2011. - 252 str. : ilustr. ; 20 cm. -
(Biblioteka Jimmy Jazz ; 19)
Roman objavljen 1966. godine, koji je do sada doživio milijunske naklade diljem svijeta, provokativno pisana oda Catherini
Tekakwithi, svetici iz plemena Mohawka, prema riječima samog autora je ljubavna priča, psalam, crna misa, spomenik,
satira, molitva, krik, putokaz kroz divljinu, šala, neukusna pogrda, halucinacija, dosada, nebitan prikaz nestalog
majstorstva, jezuitski traktat, poruga, skatološka luteranska lakrdija, ukratko, odbojni religijski ep neusporedive ljepote.
Poznati glazbenik i književnik napisao je i objavio ovo djelo o povijesti, politici i i seksu prije svjetske slave i kultnog statusa
u suvremenoj rock kulturi.
32.
Conrad, Joseph, 1857-1924
U očima zapadnjaka / Joseph Conrad ; s engleskog preveo Saša Novak. - Zagreb : Naklada Jurčić, 2011. - 333 str. ; 21
cm. - (Biblioteka Književna blaga ; knj. 4)
Pisanje ovog romana, koji se ujedno smatra i njegovim najboljim djelom, za engleskog pisca poljskog porijekla bilo je toliko
zahtjevno da je po završetku autor narušio svoje psihičko zdravlje. Smještena u St. Petersburg i Ženevu, radnja prati likove
uhvaćene u zamršenu mrežu povijesnog meteža: tiraniju, intrige, ubojstva, revoluciju. Kao i u svojim drugim knjigama, autor
se i u ovoj osvrće na iracionalnost života, na nepravdu koja uzrokuje patnju nevinima i siromašnima te na zanemarivanje
života onih koji nas okružuju.
33.
Coslovich, Marco, 1954-
Giovanni Palatucci : za pravedan spomen / Marco Coslovich ; prevela s talijanskoga Rina Brumini. - Rijeka : Izdavački
centar Rijeka, 2011. - 188 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Pisci s granice ; kolo 1, knj. 4)
Djelo talijanskog nastavnika, znanstvenika i istraživača suvremene povijesti hrvatskih korijena u kojem piše o Giovanniu
Palatucciu, talijanskom policijskom službeniku kojem se pripisuje spašavanje tisuće Židova od njemačkih logora, kojem je
1990. u Izraelu Yad Vashem dodijelio naslov "Pravednik među narodima", te čiji je proces beatifikacije pokrenut 2002.
godine. Autor kritički gleda na tu po njemu mitologizaciju Pataluccia. Do zaključka da je njegova uloga u spašavanju Židova
preuveličana i nerealna došao je nakon dugogodišnjeg istraživanja, a činjenice do kojih je došao tim istraživanje prikazuje u
ovoj knjizi.
34.
Cox, Caroline
Zreli glamur : kako blistati u srednjoj dobi - savjeti žena koje svoje godine nose najbolje na svijetu / Caroline Cox ;
prijevod s engleskog Mirna Vilišić. - Zagreb : Profil multimedija, 2011. - 256 str. : ilustr. ; 21 cm
Namijenjena čitateljicama zrelije dobi, ova knjiga je vodič za sve žene koje žele starjeti prirodno i sa stilom te odisati
samouvjerenošću i elegancijom bez obzira na svoju dob. Kroz mnoštvo korisnih uputa, sugestija i savjeta o ljepoti i modi
autorica zrelim djevojkama pomaže u potrazi za svojim stilom, uči ih kako umjesto botoksa šminkom pomladiti izgled,
odijenuti se primjereno te zablistati u društvu kao zanimljive, profinjene i privlačne žene.
35.
Crnčević, Ante, 1966-
Pred liturgijskim slavljem : odgovori na najčešća liturgijska pitanja / Ante Crnčević, Ivan Šaško. - Zagreb : Hrvatski
institut za liturgijski pastoral, 2011. - 317 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Prilozi / Hrvatski institut za liturgijski pastoral ; 2)
Nova knjiga sabranih tekstova, nastalih iz odgovora čitateljima Živoga vrela, sabire i sažimlje najčešće teme liturgijske
teologije i obrednosti, osobito teme slavlja euharistije i liturgijske godine. Knjiga čuva „dijalošku“ formu pitanja i odgovora,
razvrstanih po tematskim cjelinama, pa je prihvatljiva i razumljiva širem sloju vjernika, a ne samo pastoralnim djelatnicima.
Vrijednost je sabranih odgovora u tome što u njima živi „nutarnja liturgijska pedagogija“, građena na tradiciji Crkve i na
zahtjevu trajne obnove, u duhu Drugoga vatikanskog sabora.
36.
Cronin, Justin, 1962-
Prijelaz : [roman] / Justin Cronin ; s engleskoga prevela Gordana V. Popović. - Zagreb : Lumen izdavaštvo, 2011. - 846
str. ; 24 cm
U okviru tajnog vojnog projekta Sigurnosnih službi SAD-a, zatvorenici osuđeni na smrt podvrgnuti su medicinskim
eksperimentima zbog razvoja super-oružja: vrste virusa koji će vojnicima omogućiti brže zacjeljivanje ozljeda i skratiti
vrijeme oporavka. Nakon što eksperiment izmakne kontroli, svijet se u jednoj jedinoj noći zauvijek mijenja. Umjetno
proizvedena vampirska stvorenja zauzimaju Zemlju koja s vremenom počinje poprimati prahistorijska obilježja prostora na
kojem se predatori i njihove žrtve bore za preživljavanje. Stotinu godina kasnije, u Prvoj koloniji, malobrojni preživjeli ljudi
žive u gradu opasanome bedemima, prema pravilima Jedinoga zakona, pod svjetlima reflektora, ne izlazeći izvan zidina i
ne napuštajući sigurnost svojih domova. Koliko oni znaju, osim njih na Zemlji više nema nikoga. Njihovim životima vlada
strah od neizvjesne budućnosti. Nakon što u njihovu koloniju ni od kuda doluta djevojčica - Amy, sve se mijenja...
Pustolovna epska saga, gusta mreža mitologije i zagonetki, triler o postapokaliptičnom svijetu zarobljenom u okrutnoj
stvarnosti izazvanoj ljudskim snovima o besmrtnosti.
37.
Cvitković, Ivan, 1945-
Moj susjed musliman / Ivan Cvitković. - Zagreb : Školska knjiga, 2011. - 299 str. ; 25 cm
Knjiga sarajevskog sveučilišnog profesora sociologije o odnosu kršćana i muslimana, odnosno o sličnostima i razlikama u
njihovim vjerovanjima, političkim kretanjima, moralnim vrednotama, kao i o odnosu kršćana prema muslimanima i islamu te
obratno. Nadalje, autor iznosi moguće nesporazume i/ili konflikte između ove dvije strane, društveni status žena
muslimanki, kao i kontroverze oko vehabizma. Na kraju je popis literature te kazalo imena i pojmova.
38.
Ćosić, Ana, književnica
Eva R. : roman / Ana Ćosić. - Zagreb : Izvori, 2011. - 295 str. ; 20 cm
Eva odrasta u disfunkcionalnoj obitelji, što se uvelike utječe na nju i oblikuje ju u osobu koja se s godinama sve više
povlači u sebe i osamljuje, živi u nekom svom svijetu, posao doživljava kao zatvor, a u životu joj ne pomaže ni manjak
samopouzdanja. Ipak, udaje se za jednoga udovca i na taj način ulazi u obitelj koju čine ona, muž joj, njegova majka i sin
iz prvoga braka. Niti u toj obitelji Eva neće naći sreću – u kući je potpuno marginalizirana i svedena na predmet. Ona
shvaća da je pogriješila, ali nikako da okrene novi list u životu.
39.
Ćosić, Bora, 1932-
Mixed media : (nova verzija) / Bora Ćosić. - Beograd : V.B.Z. ; Novi Sad : Zavod za kulturu Vojvodine : Centar za nove
medije_kuda.org, 2010. - 416 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / V.B.Z.)
Kreirana po principu mixed-medie, ova knjiga je odličan primjer kolažirane strukture vizualnog i pisanog materijala: eseja,
reprodukcija, citata, isječaka iz novina, fotokopija, itd. koje na višeslojan način povezuju povijest umjetnosti 20.st.,
konceptualnu umjetnost, filmsku teoriju, filozofiju, društvenu kritiku i sociološka istraživanja. Zbog specifičnosti svoje
strukture, može se smatrati i eksperimentom u dekonstrukciji tradicionalne strukture knjige i uvriježenih kanona u
uređivanju štampanih materijala - u vizualnom i tekstualnom smislu.
40.
Čačić, Mato, 1972-
Konjička industrija / Mato Čačić. - Bjelovar : Neron, 2008. - 192 str. : ilustr. ; 22 cm
Autor u ovoj knjizi obrađuje što termin konjička industrija uopće znači. Prikazuje trendove u konjogojstvu u svijetu, a
posebice u Hrvatskoj. Prikazao je pokazatelje razvoja konjičke industrije, detalje uzgoja konja, uspješnost uzgoja trkaćih
konja, značaj konjičke industrije sa stajališta okoliša, socijalni značaj konja i drugo. Voditelj je uzgojnih programa
konjogojstva Hrvatskome stočarskom centru i ravnatelj Hrvatskog centra za konjogojstvo – Državne ergele Lipik.
41.
Čačić, Mato, 1972-
Povijest Državne ergele "Lipik" : 1938. - 2010. : monografija / Mato Čačić. - Stari Mikanovci : Agro lider ; Zagreb :
Strukovna udruga konjogojskih stručnjaka Cro equus scientia, 2011. - 168 str. : ilustr. ; 31 cm
Kao pravni sljedbenik Državne ergele Stančić, 1938. godine utemeljena je Državna ergela Lipik s istim zadatkom uzgoja
kvalitetnih konja. U ovoj monografiji čitatelji će pronaći podatke od samog dolaska prvih konja u Lipik, osnivanja i razvoja
Državne ergele Lipik, zbjega krajem drugog svjetskog rata i otuđivanja početkom Domovinskog rata, povratka konja u
Republiku Hrvatsku, te njezinog razvoja sve do danas. Monografija sadrži i bogat foto prilog Državne ergele Lipik u
razdoblju od 1938. do 2010. godine.
42.
Čačić, Mato, 1972-
Povijest Državne ergele "Stančić" : 1919. - 1938. : monografija / Mato Čačić. - Stari Mikanovci : Agro lider ; Zagreb :
Strukovna udruga konjogojskih stručnjaka Cro equus scientia, 2011. - 165 str. : ilustr. ; 31 cm
U samo devetnaest godina postojanja Državna ergela Stančić postavila je temelje današnjeg hrvatskog nacionalnog uzgoja
lipicanske pasmine poznatog pod imenom „hrvatski“ lipicanac, te ostavila neizbrisiv trag u današnjem hrvatskom i
svjetskom lipicanskom uzgoju. Ova monografija sadrži podatke od samog osnivanja ergele 1919. godine, osnivanja Državne
ergele Stančić 1924. godine, pa sve do 1938. godine kada je u potpunosti rasformirana zbog pojave zarazne bolesti
infekciozne anemije kopitara. Velike zasluge za unaprijeđenje sveukupnog zemaljskog konjogojstva ima Miroslav
Steinhausz, direktor Državne ergele Stančić. U monografiji je prikazan i njegov život i djelo.
43.
Čolović, Filip, 1978-
Najbolji od svih svetova / Filip Čolović. - Beograd : Stubovi kulture, 2011. - 147 str. : slika autora ; 17 cm. - (Biblioteka
Minut ; knj. 148)
Zbirka od 20 pripovjetka srpskog pisca i režisera. Autor priča o svakodnevnim detaljima egzistencije koji postaju od
sudbinske važnosti u životima glavnih likova. Upućuje nas na ideale ljudskosti, a istovremeno prikazujući njihovu
neostvarivost.
44.
Čudina, Vera
Kritična točka / Vera Čudina. - Zagreb : Naklada Ljevak, 2011. - 221 str. ; 22 cm. - (Nar)
Ova bi se knjiga mogla svesti pod zajednički nazivnik "umijeće življenja". Autorica postepeno vodi čitatelja u proces
proučavanja vlastitih osobnih "kritičnih točaka" (zavist, ovisnost, depresije, nezadovoljstvo...) i poučava kako steći unutarnji
mir...
45.
Čuturić, Leonardo, 1881-1947
Marijan i Emina : pripovijest iz bosanskog života u tursko doba / Leonardo Čuturić. - Zagreb : Ognjište, 2011. - 112 str.
: ilustr. ; 21 cm. - (Knjižnica Trnovačka Ruža ; knj. 12)
Priča jednog od najboljih pučkih pisaca iz Bosne, čija se radnja odvija u malom bosanskom selu Podsoju, gdje je vladao
aga Salih Ajasbegović. Osnovna mu je karakteristika da ne trpi kršćane. Salihaga je imao kćer jedinicu, prelijepu Eminu
koja se zaljubila u kršćanina Marijana. Marijan i Emina su spremni na sve kako bi se uspjeli oženiti, te smišljaju kako
pokrstiti Eminu i pobjeći od Salihage, te sretno živjeti i osnovati obitelj.
46.
Daeniken, Erich von, 1935-
Sumrak bogova : Majanski kalendar i povratak izvanzemaljaca / Erich von Daeniken. - Zagreb : Zagrebačka naklada,
2011. - 271 str. : ilustr. ; 21 cm
Poznati kontroverzni pisac koji se bavi tajnama povijesti, prije svega arheološke prirode, u svojoj dvadeset i petoj knjizi tvrdi
da drevni grad Puma Punku, smješten u bolivijskim Andama, nikako nisu mogli izgraditi stanovnici iz kamenog doba, već
oni koje su ljudi u nerazumijevanju prozvali bogovima. U prosincu 2012. godine po majanskom kalendaru ti isti bogovi,
drugim riječima izvanzemaljci, trebali bi se vratiti. Postoje li izvanzemaljci, koliko su različiti od nas i je li moguće
međuzvjezdano putovanje, samo su neka od pitanja na koja autor nudi odgovore s iznimnom uvjerljivošću.
47.
Daraboš, Nikica, 1970-
Kako pobijediti športsku ozljedu : priručnik za športaše i sve one koji se bave športom / Nikica Daraboš ; [crteže
izradio David Lovrić]. - Zagreb : Medicinska naklada, 2011. - XII, 136 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Priručnici)
Hvatska sportska medicina u potpunosti prati svjetske trendove najmodernijih operacijskih tretmana i rehabilitacijskih
programa u liječenju sportskih ozljeda. Sportsku traumatologiju i ortopediju autor je na razumljiv način, kao da osobno
razgovara s pacijentima sportašima u ordinaciji, približio svima, bez obzira na sport kojim se bave - sportašima amaterima,
profesionalcima ili reprezentativcima, zdravima ili ozlijeđenima.
48.
De Villa, Sandra, 1977-
Zatvorske knjižnice u Republici Hrvatskoj / Sandra De Villa. - Rešetari : KLD Rešetari ; Nova Gradiška : Arca, 2011. -
117 str. : ilustr. ; 25 cm
Studija slučaja o tome kako knjižnice u Hrvatskoj osiguravaju pristup informacijama za kaznenike te što sami kaznenici
očekuju od knjižničnih usluga. Autorica počinje od dokumenata i akata koji govore o knjižničnim službama i uslugama za
kaznenike te osnivanju i vođenju knjižnice u zatvorskim ustanovama. Također daje prikaz stanja zatvorskih knjižnica u
svijetu kako bi povukla paralelu sa stanjem u Hrvatskoj. Da bi prikazala stvarno stanje, provela je vlastito istraživanje putem
upitnika koje je pokazalo da stanje hrvatskih zatvorskih knjižnica, u usporedbi sa svjetskim zatvorskim knjižnicama, ali i
prema međunarodnim stučnim normama, ne zadovoljava.
49.
Deida, David, 1958-
Put vrhunskog muškarca : duhovni vodič za ovladavanje izazovima žena, rada i seksualne žudnje / David Deida ; preveo
s engleskoga Nenad Maljković ; priredio Diego Sobol. - Zagreb : Hena com, 2011. - 189 str. ; 23 cm
Autor istražuje važna pitanja u životu muškarca kao što su posao, obitelj, intimni odnoi, tjelesni potencijali, psihološki
odnosi s partnerom, seksualna privlačnost, žudnja... Uspješan i poznat po svojim radionicama o duhovnom rastu i
intimnosti ovom knjigom nudi praktičan vodič za muško življenje "dosljednosti, autentičnosti i slobode" (cit.).
50.
Delić, Simona, 1971-
Silva Hispanica : komparativna studija o žanru balade u modernoj hrvatskoj i španjolskoj usmenoj tradiciji / Simona
Delić. - Zagreb : Institut za etnologiju i folkloristiku, 2011. - 265 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Nova etnografija)
U komparativnoj studiji o španjolskim i hrvatskim tradicijskim baladama pokušavaju se povezati i obujmiti različite
teorijske tradicije proučavanja balada. Analizirajući žanr balade, dobiva se uvid u problematiku i složenost odnosa prema
Drugome u prijevodima te kompleksnost komparativnog postupka. Iza svakog poglavlja nalazi se par egzemplarnih balada,
a na kraju je i „Mala antologija hrvatskih balada“ u kojoj su pjesme usporedo i na hrvatskom i na španjolskom jeziku.
Sadrži opsežnu bibliografiju i autorsko kazalo.
51.
DeMeo, James
Priručnik za orgonski akumulator : otkrića Wilhelma Reicha o životnoj energiji i uređajima za iscjeljivanje za 21.
stoljeće, uz upute za izradu orgonskog akumulatora / James DeMeo ; [prijevod Goran Ćaćić]. - 3. dorađeno i prošireno izd.
[izvornika]. - [Zagreb] : TELEdisk, 2011. - XII, 255 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Biblioteka Popularna znanost)
Na temelju svojih istraživanja i eksperimenata bivši sveučilišni profesor i prirodoslovac James De Meo u ovoj knjizi iznosi
činjenice o Reichovim otkrićima, naročito se fokusirajući na kontroverzni akumulator orgonske energije, jednostavan oblik
energetske medicine koji se koristi širom svijeta. Čitatelj će iz ovog teksta saznati kako izraditi i sigurno koristiti orgonske
pokrivače i akumulatore, uz pojedinosti o orgonom nabijenim životnim vodama iz prirodnih mineralnih vrela i iscjeljujućim
toplicama.
52.
Desničini susreti 2009. : zbornik radova
Desničini susreti 2009. : zbornik radova / uredili Drago Roksandić, Magdalena Najbar-Agičić, Ivana Cvijović Javorina. -
Zagreb : Filozofski fakultet, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije : FF press, 2011. - 253 str. : ilustr. ;
24 cm. - (Biblioteka Desničini susreti ; sv. 4)
Zbornik sadrži tekstove brojnih stručnjaka s područja književnosti i kulture na temu odnosa intelektualaca i vlasti u doba
komunizma, u razdoblju od 1945. do 1954. godine. Ta je tema otvorila nove mogućnosti pristupa djelima Vladana Desnice i
njegovim iskustvima intelektualaca. Autori u radovima osim toga tematiziraju općenito stav komunističkih partija prema
intelektualcima (književnicima, akademskim građanima...), kao i odnos intelektualaca prema novome ideologijskom
autoritetu. Zbornik sadrži imensko kazalo.
53.
Desničini susreti 2010. : zbornik radova
Desničini susreti 2010. : zbornik radova / uredili Drago Roksandić, Ivana Cvijović Javorina. - Zagreb : Filozofski fakultet,
Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije : Plejada, 2011. - 174 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Desničini
susreti ; sv. 5)
Zbornik sadrži radove sa stručnog skupa održanoga 2010. godine na temu „Ideologija vlasti i ideologičnost teksta“. Držeći
se programske orijentacije, autori tekstova s nizom novih „čitanja“ Desničinih djela, ali i djela drugih književnika, napisali su
kritičke rasprave o više vidova ove teme. Radovi su istraživačkoga karaktera s ciljem propitivanja fenomena i procesa na
hrvatskom i širem južnoslavenskom kulturalnom prostoru u doba Desnice.
54.
Detoni-Dujmić, Dunja, 1941-
Lijepi prostori : hrvatske prozaistice od 1949. do 2010. / Dunja Detoni-Dujmić. - Zagreb : Naklada Ljevak, 2011. - 229
str. ; 24 cm. - (Biblioteka Razotkrivanja)
Autorica daje sustavan pregled stotinjak romana hrvatskih književnica, od 1949. kad je objavljen prvi "ženski" roman
"Vranjara" Ivanke Vujčić-Laszowski do najmlađih suvremenih autorica poput Ivane Simić-Bodrožić, Olje Savićević-Ivanović,
Aleksandre Kardum, Nade Gašić i dr. Interpretacije tekstova prožete su autoričinim specifičnim esejističkim stilom. Knjiga
je svojevrsni nastavak autoričine studije iz 1998. "Ljepša polovica književnosti".
55.
Detoni, Dubravko, 1937-
- 2011. - 758 str.
Druga knjiga dnevničkih zapisa istaknutoga kompozitora i pjesnika obuhvaća razdoblje od kraja veljače 1995. do početka
siječnja 2002. godine pri čemu autor nastavlja, kao i u prvome dijelu, vješto stvarati sliku vremena gledanu kroz oči
umjetnika. Svojim lucidnim, filozofski promišljenim, pjesnički začudnim i preciznim zapisima Detoni potpuno zaokuplja
čitateljevu pozornost i uvlači u svoj svijet.
56.
Deveraux, Jude
Princ na bijelom konju / Jude Deveraux ; prevela s engleskoga Maja Paović. - Zagreb : Znanje, 2011. - 378 str. ; 24 cm
Moderna djevojka Dougless Montgomery planirala je da će putovanje u Englesku sa svojim dečkom, uspješnim liječnikom,
biti prilika da je on konačno zaprosi. No, kad im se pridruži njegova razmažena kćer, putovanje krene drugim tokom i
Dougless se zatiče sama i napuštena u staroj engleskoj crkvi, moleći kroz suze iznad jednog groba za princa na bijelom
konju. Pojavljuje se Nicholas Stafford, grof od Thornwycka, vitez iz šesnaestog stoljeća koji u svojem dobu čeka izvršenje
smrtne presude radi izdaje kraljice Elizabete. Između njih dvoje uspostavlja se snažna veza koja prkosi razumu i godinama
između njihova dva svijeta.
57.
Deželić, Velimir, st., 1864-1941
Prvi kralj : roman / Velimir Deželić. - Split : Verbum, 2011. - 327 str. ; 19 cm. - (Biblioteka Popularni hrvatski roman ; 1)
Roman sa snažnom porukom o samostalnosti i slobodi Hrvatske, kroz likove prvoga hrvatskoga kralja Tomislava i borca za
liturgiju na narodnome jeziku Grgura Ninskoga, naglašava slavu nekadašnjega kraljevstva i važnost koju je vjerska
pripadnost imala za očuvanje hrvatskoga identiteta. Autor opisuje prijelomno razdoblje hrvatske nacionalne povijesti kroz
radnju prožetu političkim intrigama, vjerskim previranjima i ljubavnim zapletima, ističući moralnu, vjersku i domoljubnu
poantu.
58.
Deželić, Velimir, st., 1864-1941
U buri i oluji : roman / Velimir Deželić. - Split : Verbum, 2011. - 479 str. ; 19 cm. - (Biblioteka Popularni hrvatski roman
; 2)
Roman povijesne tematike započinje proslavom političkoga uspjeha posavskoga kneza Braslava koji je od franačkoga
kralja kao vazal dobio u posjed dijelove Panonske nizine, a na čijoj će se proslavi naći i Tomislav, budući prvi kralj. Braslav
je u potpunosti predan poslu pa njegova žena Gertruda, željna ljubavi, spletkama nastoji osvojiti mladoga viteza Tihomila
koji osjeća iskrenu ljubav prema skromnoj Mileni, Gertrudinoj dvorjanki. Autor u romanu vješto ispisuje priču nacionalno-
političkoga karaktera o odnosima Hrvata s Francima i borbama s Mađarima obogaćenu strastvenom ljubavnom dramom.
59.
Di Massa, Scilla
Bachovo cvijeće kao lijek / Scilla Di Massa, Vincenzo Perone ; [ilustracije M. Girardi, G. Stopele ; za hrvatsko izdanje
priredila Jadranka Varošanec]. - Zagreb : Trsat, [2011?]. - 127 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Prirodna medicina)
Bachova cvjetna terapija je sustav liječenja pomoću biljnih medicinskih lijekova koje je izumio doktor Edward Bach (1886-
1936.). On je podijelio trideset i osam lijekova/remedija u sedam skupina za tretiranje emocionalnih stanja: straha,
nesigurnosti, slabog zanimanja za sadašnjost, usamljenosti, preosjetljivosti na tuđe ideje i utjecaje, malodušnosti i očaja,
te prevelike brige za druge. Bachove cvjetne remedije ne liječe time što napadaju samu bolest, već tako što cijeli ljudski
duh/tijelo sustav preplavljuju finim vibracijama, pomoću kojih osoba prelazi iz stanja bolesti u stanje zdravlja. Ne postoji
pravo liječenje bez promjene životnog stava, duševnog mira i unutarnjeg blaženstva. Autor je smatrao da je Priroda prepuna
lijekova koji su u stanju jačati organizam i poticati ga na samoozdravljenje. U ovom jezgrovitom i jednostavno pisanom
priručniku prikazane su osnove dijagnostike i liječenja Bachovim cvijećem, a fotografijom i opisom popraćen je svaki od
trideset i osam biljaka lijekova.
60.
Diamond, Harvey, 1945-
Napokon bezbolno živjeti! / Harvey Diamond ; [s njemačkog preveo Božidar Brezinščak Bagola]. - Đakovo : Karitativni
fond UPT Ne živi čovjek samo o kruhu, 2010. - 276 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Knjižnica U pravi trenutak ; 591)
Harvey Diamond, koautor bestselera "Fit for Life" (Živjeti zdravo) studirao je prirodno liječenje i diplomirao na području
znanosti o prehrani. Predaje znanost o prehrani na Institutu interdisciplinarnih studija u Kaliforniji. U ovom tekstu upoznaje
čitatelje kako djeluju prehrana i voda na ljudsko zdravlje. Zagovornik je žive hrane, osobitu pozornost pridaje modrozelenim
algama. Spominje i važnost duhovne hrane, ističući kako ona hrani duh.
61.
Diderot, Denis, 1713-1784
Redovnica / Denis Diderot. - Zagreb : Folpa, 2011. - 160 str. ; 20 cm
Epistolarni roman ovog glasovitog francuskog filozofa i književnika životna je ispovijest mlade djevojke Suzane Simonin,
koju ona putem pisama upućuje markizu de Croismareu. Osuđena na život u samostanu zbog (nepravedne) odluke svojih
roditelja da je na taj način udalje od sestrina udvarača koji joj je počeo iskazivati naklonost, ona, nakon nekoliko godina
redovničkih muka, odlučuje pobjeći. Kao razlog svoga bijega iz samostana navest će isključivo dosadu te kako je takav
način života u neskladu s njenom prirodom. Diderot u ovom djelu, slijedeći duh racionalizma, na određen način osuđuje
tadašnji običaj zaređivanja mladih djevojaka i mladića, smatrajući da je to u suprotnosti s njihovom prirodom.
62.
Dietrich, William Alan, 1951-
Krv Reicha : [triler] / William Dietrich ; prevela s engleskoga Ira Martinović. - Zagreb : Hena com, 2011. - 459 str. ; 24
cm
Uoči Drugog svjetskog rata, istraživača Kurta Raedera Reichsführer-SS Heinrich Himmler šalje s grupom istraživača u
potragu za legendarnim izvorom energije skrivenim među planinama Tibeta, koji obećava vječni život i koji bi omogućio
nacističku pobjedu. Samo bogati američki zoolog Benjamin Hood može zaustaviti Raedera i njegov tim te zajedno s
avijatičarkom Beth Calloway pokušava spriječiti nacističku ekspanziju. Desetljećima kasnije, u gradu Seattleu, mladu
publicisticu Rominy Pickett od sigurne smrti spašava tajanstveni muškarac koji tvrdi da zna istinu o njezinoj obitelji i da je
ona ključ za uništenje zlih sila ponovno u usponu. Pustolovine iz prošlog i ovog stoljeća izmjenjuju se u ovom napetom
trileru koji obiluje autentičnim povijesnim detaljima i nezaboravnim likovima.
63.
Diffenbaugh, Vanessa
Jezik cvijeća / Vanessa Diffenbaugh ; prevela s engleskoga Iva Šrot. - Zagreb : Znanje, 2011. - 337 str. ; 23 cm. -
(Knjiga dostupna svima. Plus ; sv. 7)
S tek navršenih osamnaest godina Viktorija je prisiljena iseliti se iz sirotišta. Bez posla je, stana, novaca, prijatelja. Jedino
što posjeduje je izuzetno poznavanje cvijeća i talenat za aranžiranje. Taj dar prepozna lokalna cjećarica i povremeno je
zapošljava kod većih narudžbi. Rad u cjećarnici uključuje i odlaske na veletržnicu u nabavku cvijeća. Viktorija susreće
poznanika iz djetinjstva s kojim dijeli jezik cvijeća...
64.
Dillon, Lucy, 1974-
Napušteni psi i usamljena srca / Lucy Dillon ; prevela s engleskoga Martina Batinica. - Zagreb : Znanje, 2011. - 384 str.
; 24 cm
Rachel je upravo prekinula desetogodišnju vezu, dala otkaz na poslu i ostala bez stana u centru Londona. Još uvijek
ošamućenu od svih tih promjena, dočekalo ju je neobično nasljedstvo od tete Dot. Osim njezinog posjeda, naslijedila je i
psetarnicu izvan grada. Naravno da ova PR stručnjakinja ne zna ništa o psima, niti o poslu koji je čeka. No, kako nema
izbora, mora se uhvatiti u koštac s time. U tome joj pomažu ljudi koje je zatekla u Dotinoj psetarnici i polako upoznaje i
pse, i posao, a i stanovnike ovog gradića...
65.
Dimnjaković, Janko, 1947-
Jurski krš / Janko Dimnjaković. - Samobor : vlast. nakl., 2011. - 79 str. ; 21 cm
Zabavni roman poznatog samoborskog liječnika i autora zbirke pjesma „Trg slobodnih strijelaca“. Autor je inspiraciju
pronašao u romanu "Jurski park", te i likovi njegova romana kreću u lov na dinosaure na osamljenom otoku, koji su postali
prijetnja za ljudski rod, a cilj misije je njihovo istrebljenje. Likovi se nađu u svakakvim komičnim situacijama, a , iz njih se
izbavljaju pomoću apsurdnih rješenja.
66.
Donat, Branimir, 1934-2010
Prakseologija hrvatske književnosti / Branimir Donat ; priredio Goran Rem. - Zaprešić : Fraktura, 2011- . - sv. ; 25
cm. - (Biblioteka Platforma ; knj. 27)
Niz izabranih eseja o predmodernosti i modernosti hrvatske književnosti, ali i o svjetskim piscima kao što su Strindberg
(Dvojnik - podijeljeno i/li umnogostručeno ja) i Dostojevski u Bahtinovu djelu. Obuhvaćene su i teorijske zasade o
sadržajima književnosti u okviru sociodinamike kulture i pripovjedačkih praksi, od izmišljanja do poetike prikazivanja, te
unutar toga o pučkoj književnosti i književnom kiču. Slijede eseji o Zoranićevim "Planinama", Petru Preradoviću,
Dubrovniku Luja Vojnovića, Ivani Brlić-Mažuranić, Ivanu Perkovcu, Vilimu Korajcu i drugima. Na kraju knjige je esej "Stotinu
godina fantastičnoga u hrvatskoj prozi".
67.
Donat, Branimir, 1934-2010
Predmodernost i modernost. - 2011. - 280 str.
Petnaest eseja u prvom od četiri planirana sveska cjeline "Prakseologija..." donosi izbor tema iz književne povijesti i
kritike. Refleksije o mjestu hrvatske književnosti unutar europskih, paralele o poetici, humoru i fantastici, te sociodinamici
kulture kako je odražava literatura, dodane su monografskim tumačenjima aspekata opusa hrvatskih autora, od Petra
Zoranića, Petra Preradovića, Ivana Perkovca, Vilima Korajca, Luje Vojnovića, Ivane Brlić Mažuranić, a tu su i eseji o
Dostojevskom u djelu M. M. Bahtina i Augustu Strindbergu.
68.
Dosta je bilo priče : izbor iz hrvatske proze
Dosta je bilo priče : izbor iz hrvatske proze / [urednici Aleksandar Bečanović ... [et al.]. - Dubrovnik : Matica hrvatska,
Ogranak Dubrovnik : Dubrovačke knjižnice ; Kotor : Gradska biblioteka i čitaonica ; Podgorica : NVO Prostory, 2011. -
107, 123 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Morski vijenac ; knj. 2)
Zbirka sadrži izbor iz hrvatske i crnogorske proze. Zastupljeni hrvatski pisci u ovom izboru svojom tematikom pokrivaju
jadranski prostor suvremene hrvatske proze od Dalmatinske zagore i Splita do Dubrovnika. U izbor crnogorskih prozaista
uvršteni su već afirmirani autori, ali i oni mlađi, još neafirmirani, a talentirani. Na kraju svakoga izbora nalaze se kratke
bilješke o piscima. Knjiga je, nakon zbirke pjesama, druga od tri planirane knjige objavljene u sklopu projekta „Dubrovnik i
Kotor – gradovi i knjige“.
69.
Dujić, Lidija, 1965-
Ženskom stranom hrvatske književnosti / Lidija Dujić. - Zagreb : Mala zvona, 2011. - 155 str. ; 21 cm. - (Biblioteka U
prvom licu)
Zapostavljeni, previđeni, stereotipno - ako uopće - vrednovani opusi ženske strane hrvatske književnosti u ovoj
književnopovijesnoj studiji upozoravaju na konstantnu rodnu asimetriju koja obilježava i područje umjetničkog stvaranja.
Pitajući se što su žene u književnosti i koliko sociološki okvir utječe na tematski obuhvat, a pogotovo na sam diskurs,
autorica sagledava hod hrvatskog ženskog pisma. Temelj knjizi je autoričina doktorska disertacija obranjena 2007. godine.
70.
Dvadeset plus jedna najbolja priča za ljeto 2011.
20 + 1 najbolja priča za ljeto 2011. / [urednici Ludwig Bauer, Lidija Dujić ; predgovor Ludwig Bauer ; tekstove odabrali
Ludwig Bauer ... et. al.]. - Zagreb : Brod knjižara, 2011. - 191 str. ; 19 cm
Zbirka sadrži odabrane kratke priče pristigle na natječaj Broda knjižare – Broda kulture koji već nekoliko godina za redom
ljeti plovi Jadranom i omogućuje mjestima bez knjižara pristup novim naslovima i susrete s književnicima. U zbirci su
objavljene nagrađena priča Bogdana Arnautovića „Boje seoskog sladoleda“ ratne tematike i još 20 najboljih. Na natječaj su
pristizale priče afirmiranih i neafirmiranih autora iz regije, ali i ostalih krajeva. Na kraju su bilješke o autorima priča.
71.
Eden, Emily, 1797-1869
Poluspojeni par / Emily pl. Eden ; prevela Milena Benini. - Zagreb : Zagrebačka naklada, 2011. - 287 str. ; 20 cm
Ljubavni roman napisan u maniri Jane Austen, u kojemu ova engleska autorica, njena velika obožavateljica, kroz iskušenja
tri para, opisuje život u engleskoj provinciji svoga doba. Riječ je o spisateljičinom proznom prvijencu iz 1829. godine, a
zbog duhovitosti i smisla za ironiju, Emily Eden su mnogi kritičari uspoređivali upravo s njenom omiljenom autoricom.
72.
European Union. Commission
Strategija za ravnopravnost između žena i muškaraca : 2010. - 2015. : plan provedbe aktivnosti / [glavna i odgovorna
urednica Helena Štimac Rodin]. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za ravnopravnost spolova, 2011. - 95 str. : graf.
prikazi ; 22 cm. - (Biblioteka Ona)
Knjižica sadrži strategiju Europske komisije kako postići jednaku financijsku neovisnost, jendnaku plaćenost za isti posao,
ravnopravnost u odlučivanju, ravnopavnost spolova u vanjskom svijetu, te kako zaštititi dostojansto i integritet, te ukinuti
rodno nasilje. Također sadrži plan provedbe aktivnosti čiji je cilj postizanje ravnopravnosti.
73.
Fabris, Adriano, 1958-
Teologija i filozofija / Adriano Fabris ; [prijevod Miroslav Fridl]. - Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2011. - 139 str. ; 20
cm. - (Polazišta ; sv. 56)(Teolozi dvadesetoga stoljeća ; sv. 9)
Odnos između kršćanske teologije i zapadne filozofske tradicije obilježen je, smatra autor, izmjenom suradnje i sukoba jer
se i teologija i filozofija formiraju kao oblici znanja s težnjom prema apsolutnoj obuhvatnosti: teologija, kao znanje o
božanskim stvarima, filozofija, kao znanje o "drugom", o "drugom općenito". Dijalog koji predlaže ovo razmišljanje nastavak
je potrage jedne discipline za drugom, unatoč povijesti toga odnosa, i plodnog i konfliktnog, te unatoč fenomenima koji
obilježavaju stanje u kojem danas živimo - vjerska ravnodušnost i težnja prema fundamentalizmu. Filozofijski stav prema
teologijskom nije nužno optužujući, a isto tako za teologiju postojanje drugačijeg, izvanjskog pogleda može donijeti bolje
razumijevanje vlastitog identiteta i vlastitog poslanja.
74.
Feather, Jane
Neobični brak / Jane Feather ; prevela Vesna Valenčić. - Rijeka ; Zagreb : Leo-Commerce, 2012. - 485 str. : autoričina
slika ; 21 cm. - (Trilogija o Cavendish Squareu ; 3)
U posljednjem romanu trilogije o intrigama u razdoblju regentstva u Londonu, autorica priča priču o Aureliji Farnham, lijepoj
mladoj udovici koja je zadovoljna svojim životom na otmjenom Cavendish Squareu. Njezin se život u potpunosti mijenja
kada upozna naočitog pukovnika Sir Grevilla Falconera koji joj otkriva da je njezin pokojni muž bio špijun i od nje želi da
nastavi domoljubnu misiju i postane mu partnerica u razotkrivanju španjolskih špijuna infiltriranih u londonsko visoko
društvo. Aurelijin dvostruki život dovest će je u opasnost te će impulzivno pristati na brak s Grevillom radi zaštite.
75.
Festival fantastične književnosti (10 ; 2011 ; Pazin, Opatija)
Turističke priče : zbirka kratkih SF i fantasy priča / 10. festival fantastične književnosti, Pazin - Opatija, 12.-13.
kolovoza 2011. ; [priče odabrali Tihana Linardon, Mirko Grdinić, Davor Šišović]. - Pazin : Pučko otvoreno učilište, 2011. -
182 str. ; 21 cm
Zbirka broji osamnaest odabranih priča pristiglih na Natječaj za kratku SF i fantasy priču, koju redovito raspisuje Istrakon,
ovaj put s temom turizma. Priče su pune originalnih detalja iz baštine istarskoga poluotoka s pregršt intrigantnih fabula
opisujući nove oblike i vidove turističke ponude i turističke atrakcije, turiste i domaćine – čime su autori kroz projekcije
budućnosti uspjeli na neki način progovoriti i o turističkoj prošlosti i sadašnjosti Hrvatske. Zbirka sadrži kratke bilješke o
autorima priča na kraju.
76.
Filipić, Maja, 1938-
Bokun smija bokun plača : aforizmi / Maja Filipić ; [crteži Sanja Stipanović]. - Split : Naklada Bošković, 2011. - 116 str.
: ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Kolona ; 31)
Izbor aforizama koje je autorica zapisivala posljednje tri godine podijeljen je u nekoliko poglavlja: Ćakule na šentadi, Bokun
smija bokun plača, Životne iskrice, Malo sutra će nam preko noći biti bolje sutra i Neću politiku u svoju butigu. Mudre misli
zapisane su na autorici zavičajnoj čakavici kojima je osvježila regionalni humor.
77.
Filipović, Ružica
Hrvatski jezik za maturu : književnost, jezik, esej : priručnik s ispitima / Ružica Filipović. - Zagreb : Element, 2011. -
411 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka Repetitio)
Priručnik za pripremu ispita na državnoj maturi obrađuje osnovne književno-teorijske pojmove, književne rodove i vrste,
povijest književnosti, pisce i djela hrvatske i svjetske književnosti – od prvih temeljnih civilizacijskih do suvremenih djela,
teoriju jezika i povijest jezika. Također sadrži upute za oblikovanje eseja s primjerima, pitanja za ponavljanje s rješenjima i
tipove ispita koji se na maturi mogu očekivati. Priručnikom je obuhvaćeno gradivo za polaganje više i osnovne razine, a
namijenjen je učenicima gimnazija i strukovnih škola. Sadrži pojmovno kazalo, kazalo autora i djela.
78.
Fogazzaro, Antonio, 1842-1911
Mali starinski svijet : roman / Antonio Fogazzaro ; preveo Ivo Lendić ; esej o Fogazzaru napisao Benedetto Croce. -
Zagreb : TO Aktiv, 2011. - 2 sv. (XX, 155 ; 178 str.) : autorova slika ; 21 cm
Smatran najboljim djelom talijanskog pisca i jedan od prvih talijanskih romana prenesen na filmsko platno, priča je o
ljubavnoj vezi Franca i Luise između prvog i drugog rata za nezavisnost Italije. Franco je mladić liberalnih stavova koji živi s
bakom, markizom, koja se protivi njegovom braku s Luisom, djevojkom skromnog porijekla. Unatoč bakinim prijetnjama da
će ga razbaštiniti, Franco uzima Luisu za ženu, no ubrzo na površinu izlaze različitosti u njihovim karakterima i čak ni
rođenje djevojčice ne uspijeva popraviti njihov odnos...
79.
Fontenay, Charles Lewis, 1917-
Pobunjenici crvenog planeta / Charles L. Fontenay ; prevela Suzana Mihelčić. - Zagreb : Zagrebačka naklada, 2011. -
144 str. ; 21 cm. - (Nexus : biblioteka znanstveno-fantastičnih romana ; knj. 11-28)
Nakon dvadesetpet godina navodne smrti Dark Kensington će iznenada "uskrsnuti" - mlad, briljantan, spreman preuzeti
vodstvo "Phoenixa", pobunjeničke skupine koja je htjela zbaciti postojeću tiraniju nad stanovnicima Marsa. Mada već tri
puta uništen, s "Phoenixom" je Dark imao nove planove koji su, među ostalim, uključivali opasne eksperimente na
područjima mutiranja i psionike. Međutim, pobunjenici će uskoro shvatiti da im prijeti dvostruka pogibelj - ne samo da su
bili žrtve vladine mržnje, već su se našli i u opasnosti od rastuće mogućnosti da će novi soj mutanata izbjeći kontroli i sa
sobom donijeti teror kakav ljudski rod još nije vidio...
80.
Freke, Tim, 1959-
Koliko traje sada : kako biti duhovno probuđen u stvarnom svijetu / Tim Freke ; [prijevod Ozren Ćuk]. - Čakovec :
Dvostruka Duga, 2011. - 285 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Aurora)
Stručnjak za svjetsku duhovnost, popularni britanski stand up filozof napisao je više knjiga o religiji i misticizmu, posebno o
kršćanskom gnosticizmu, a proslavio se knjigom The Jesus Mysteries (koautor Peter Gandy). Tema njegove nove knjige
vlastita su mistična iskustva postizanja buđenja i lucidnog življenja odnosno animacija publike - kako pomoću jednostavnih
tehnika duhovnog probuđenja osvijestiti dubinu sadašnjeg trenutka i osjetiti ekstazu i misterij stvarnoga svijeta.
81.
Gabrielsson, Eva, 1953-
Millennium, Stieg i ja : [borac, feminist, novinar : istinski Stieg Larsson] / Eva Gabrielsson s Marie-Francoise
Colombani ; prevela s francuskog Mirjana Brabec i Vladimira Mirković-Blažević. - Zagreb : Fraktura, 2011. - 196 str. ; 22
cm. - (Biblioteka Platforma ; knj. 29)
Biografija Stiega Larssona koju je napisala njegova dugogodišnja životna partnerica. To je zabavno štivo koje otkriva
privatnu stranu najtraženijeg švedskog autora. Govori i o Larssonovoj novinskoj karijeri, političkim preokupacijama,
nastajanju trilogije Millennium, problemima vezanim uz njegove članke, karijeru i literarnu ostavštinu.
82.
Galois, Evariste, 1811-1832
Opus / Evariste Galois ; priredio [i s francuskog preveo] Leon Horvat. - Zagreb : Element, 2011. - 82 str. : graf. prikazi ;
21 cm
U povodu dvjestote godišnjice rođenja Évaristea Galoisa (1811.– 1832.), preveden je njegov opus s francuskog izvornika na
hrvatski jezik. Iako malena, ova vrlo značajna i idejno dalekosežna zbirka Galoisovih radova ocrtava originalnost,
kreativnost, dalekovidnost i osebujnost svog autora, svrstavajući ga među najnadarenije matematičare svih vremena. Galois
se danas smatra začetnikom teorije grupa – važne grane matematike koja je izazvala revoluciju znanstvene misli i koja
predstavlja jezik moderne matematike i prirodnih znanosti. Na kraju knjige je Galoisovu romantičnu i neobičnu biografiju. U
rječniku pojmova pobliže su objašnjeni određeni termini koji se javljaju u Galoisovom djelu.
83.
Giffin, Emily, 1972-
Ono najvažnije / Emily Giffin ; [prevela s engleskoga Tena Gnjatović]. - Zagreb : Algoritam, 2011. - 355 str. ; 19 cm. -
(Anima)
Tessa je udana za Nicka s kojim ima dvoje djece - nestašnu Ruby i Franka. U trenutku proslave godišnjice braka Nicka
zovu zbog hitnog slučaja u bolnicu u kojoj radi kao plastični kirurg za djecu. Nastradao je Charlie, sin odvjetnice Valerie,
inače samohrane majke. Objema ženama će upravo ovaj događaj izmijeniti živote, iako to u početku uopće ne slute...
84.
Giljanović, Željana
Tajkun / Željana Giljanović. - Zagreb : Profil multimedija, 2011. - 178 str. ; 20 cm
Mate je iznimno moćan stanovnik Splita koji ima novaca za što god poželi. Kćerki priređuje raskošno vjenčanje na kojem
prisustvuje obitelj, ali i utjecajni ljudi iz svih društvenih krugova. Kao svadbeni dar kupuje joj nogometni klub za koji igra
njezin tek vjenčani muž. Upravo taj dan vraća se i Matin sin iz rehabilitacijske komune, a ne propušta ga, baš za vrijeme
zdravice mladencima, nazvati ni ljubavnica. Duhovito i lagano štivo začinjeno dalmatinskim humorom gdje se iza
karikiraniih likova mogu nazrijeti lica stvarnih osoba iz javnoga života.
85.
Gimenez, Mark
Zločini u malom gradu / Mark Gimenez ; s engleskoga preveo Robert Martinov. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2011. - 450
str. ; 20 cm. - (Mozaikova zabavna biblioteka ; knj. 112)
Sudski triler suvremenog američkog pisca, čiji je glavni lik uspješni odvjetnik Beck Hardin. Nakon što mu supruga umre od
raka, Beck se odluči vratiti sa svoje dvoje djece u mali teksaški gradić u kojem je odrastao. Tamo saznaje za stari
neriješeni slučaj ubojstva šesnaestogodišnjakinje, inače kćeri njegova prijatelja iz djetinjstva, kojemu se približava zastara.
Beck se upušta u riješavanje slučaj, te u međuvremenu postaje i gradski sudac i time stiče mnogo moćnih neprijatelja
među lokalnim zemljoposjednicima, ali i među holivudskim zvijezdama.
86.
Gladstone, William, 1949-
Dvanaest : roman o drevnoj mudrosti : [21.12.2012. novi početak] / William Gladstone ; s engleskoga prevela Radha
Rojc Belčec. - Zagreb : V.B.Z., 2012. - 243 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Ambrozija ; knj. 324)
Roman suvremenog američkog pisca o Maxu, čovjeku čija je sudbina od rođenja vezana za drevno majansko proročanstvo.
Max je već kao dijete bio neobičan, jer je progovorio tek sa šest godina, a sa petnaest je zamalo umro, te cijelo vrijeme živi
u svom svijetu brojeva i boja. Tijekom svog bliskog susreta sa smrti imao je viziju u kojem su mu se prikazala dvanaest
imena njemu tada još nepoznatih osoba. Tek osam godina nakon završenog školovanja susreće prvu osobu od
dvanaestero iz vizije, te kreće na putovanje po svijetu kako bi otkrio pravo značenje tih dvanest i značenje drevnog
proročanstvo o kojem ovisi sudbina cijelog čovječanstva.
87.
Glavašević, Siniša, 1960-1991
Stories from Vukovar / Siniša Glavašević ; translated by Tamara Budimir. - Zagreb : Društvo hrvatskih književnica, 2011.
- 151 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zagrebački književni razgovori ; book 3)
Središnji dio knjige čine priče i dramatična izvješća Siniše Glavaševića koji su nastajali neposredno prije pada Vukovara u
Domovinskome ratu. Autor je u njima pisao o Vukovaru, djetinjstvu, prijateljima, životu, ratu i svemu što ga okružuje, ne
suzdržavajući se pokazati katkad gnjev, očaj i optužbu, a katkad nježnost, meditativnost i suosjećajnost bez obzira na one
surove ratne uvjete. Knjiga je popraćena uvodnim riječima Mladena Machieda, pogovorom Mladena Kušeca i tekstom Pavla
Pavličića, a i brojnim fotografijama Vukovara.
88.
Goodman, Allegra, 1967-
Intuicija / Allegra Goodman ; prijevod s engleskog Alenka Mirković-Nađ. - Zagreb : AGM, 2011. - 454 str. ; 20 cm. -
(Biblioteka Roman / AGM)
Okosnicu ovoga romana čine događanja vezana uz znanstveni eksperiment u istraživačkom laboratoriju. Liječnik u svom
istraživanju iznenada dolazi do zapanjujućih rezultata. Čini se da je riječ o revoluconarnom otkriću - lijeku protiv raka.
Međutim, njegova bivša djevojka u ponovljenom istraživanju dobiva sasvim druge rezultate ali se njezine sumnje tumače
kao očajnička osveta odbačene žene...
89.
Gortner, Christopher W.
Ispovijesti Katarine Medici : [roman] / C. W. Gortner ; s engleskog jezika prevela Nevena Erak. - Zagreb : Lumen
izdavaštvo, 2011. - 381 str. ; 24 cm
Romansirana biografija koja prikazuje legendarnu Katarinu Medici u posve novom svjetlu. Uobičajena slika brutalne i
beskrupulozne vladarice zamijenjena je intimnom pričom koja je otkriva kao hrabru i odlučnu suprugu, ljubavnicu i majku.
Roman prati zamršen put vidovite djevojčice koja je posljednji potomak loze Lorenza Veličanstvenog. S četrnaest godina
odlazi u Francusku i zaručuje se s Henrikom II., a u četrdesetoj već ostaje udovica, sama sa šestero djece, okružena
krvavim vjerskim ratovima između hugenota i katolika, te izdajstvima i lažnim sjajem francuskog dvora 16. stoljeća.
90.
Green, Siski
Kako ga zaluditi u krevetu / Siski Green ; [prijevod Lidija Zoldoš]. - Zagreb : Profil multimedija, 2011. - 221 str. ; 21 cm
Urednica rubrike za seks i ljubavne veze u američkom časopisu Men's Health u ovoj iskrenoj knjizi ruši mit da muškarac
brine samo o svom orgazmu i prikazuje svoja saznanja o tome što muškarci stvarno žele u spavaćoj sobi. Kroz svoj rad,
autorica je imala pristup skrivenim mislima muškog svijeta, te jedinstven uvid u njihove brige, želje i potrebe iz čega
ženama nudi znanje o tome kako uzbuditi muškarca, koje su njegove erogene zone i njegovi osjećaji te kako poboljšati
njegove orgazme i svoju tehniku.
91.
Grgorinić, Natalija, 1974-
Poljubac žene-vješalice : četrnaest SF-priča i još jedna / Natalija Grgorinić i Ognjen Rađen. - Zagreb : Naklada Zoro,
2011. - 123 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Warp ; knj. 9)
Zbirka broji 15-ak priča znanstveno-fantastičnoga i fantasy žanra koje su nastale u razdoblju od 1996. do 2003. godine, od
kojih su neke već bile objavljivane u časopisima ili zbirkama priča. Autori pripovijedaju o sudbinama pojedinaca kao
žrtvama totalitarističkih svjetova naglašavajući motive konzumerizma i pomodarstva, pri čemu su junaci njihovih priča
raznoliki - umjetnici, izumitelji, manekenke, vitezovi, vremenski putnici ili obični ljudi, koji i nisu uvijek pozitivni.
92.
Gyp, 1849-1932
Lijanina strast : roman jedne poštene žene / Gyp ; [preveo Nikola Andrić]. - Zagreb : Ognjište, 2011. - 195 str. : faks.,
slika autorice ; 19 cm. - (Knjižnica Trnovačka Ruža ; knj. 10)
Roman o markizi de Gueldre, ženi koja nikada nikoga nije ljubila, pa ni svoga muža. Grof de Mons proreći će joj, međutim,
da će je, prije ili kasnije, ipak zahvatiti prava strast prema muškarcu koji je neće biti sposoban ni shvatiti, niti ljubiti… Iza
pseudonima GYP krije se francuska grofica Sibylle Aimée Marie Antoinette de Riquetti de Mirabeau (1849-1932), iznimno
popularna u svoje doba, poznata po svojim humorističnim skečevima, dramama i romanima u kojima je kritizirala tadašnje
mondeno društvo te političare Francuske Republike.
93.
Haanel, Charles Francis, 1866-1949
Ključ uspjeha : [savršen vodič za ostvarenje svega što želite] / Charles F. Haanel ; preveo s engleskoga Marko Maras. -
Zagreb : Znanje, 2011. - 236 str. ; 23 cm
Knjiga je svojevrsni vodič za razumijevanje najvažnijih uzroka, načela, posljedica i zakona koji bi trebali voditi postizanju
uspjeha. Autor je američki biznismen i pisac, te nudi zanimljiv ključ za rješavanje svakovrsnih problema, a najviše osobnih,
financijskih i poslovnih.
94.
Habeduš, Rudolf, 1894-1960
Laudonova ljubav : historijski roman iz slavnih vremena Hrvatske vojne krajine / Rudolf Habeduš Katedralis. - Zagreb :
Ognjište, 2011. - 223 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Knjižnica Trnovačka Ruža ; knj. 1)
Povijesni roman prati Laudona, jednoga od najvećih vojskovođa svoga doba, „neosjetljivoga“ na ženske čari i usmjerenoga
isključivo na vlastitu vojnu karijeru. Na jednom od službenih puteva susreće se s Ružom, kćeri porklauba Rukavine, koja
već u prvim razgovorima svojom ljupkošću i vedrinom razbija Laudonovu krutost i osvaja njegovo srce. No, ni Ruža, koja je
obećana drugome, ne ostaje ravnodušna. Pitanje je hoće li njihova ljubav zaživjeti...
95.
Hameršak, Marijana, 1977-
Pričalice : o povijesti djetinjstva i bajke / Marijana Hameršak. - Zagreb : Algoritam, 2011. - 211 str. ; 23 cm. - (Facta)
Autorica u knjizi, obuhvativši hrvatsku produkciju bajke od 1790-ih do 1890-ih, nastoji objasniti kada su i pod kojim uvjetima
bajke postale dijelom hrvatske dječje književnosti i dati uvid u složenu prošlost predodžbi o djetetu i dječjoj književnosti.
Nakon uvodnoga poglavlja o porijeklu i smjernicama historiografskoga pravca povijesti djetinjstva, slijede nacrt i problemi
susreta povijesti djetinjstva i povijesti književnosti, poglavlja o pripovjedačkim praksama koje su prethodile ulasku bajke u
hrvatsku dječju književnost te analize prvih bajki u hrvatskoj dječjoj književnosti. Knjiga sadrži i opsežnu bibliografiju.
96.
Harris, Robert, 1957-
Duh / Robert Harris ; preveo s engleskoga Josip Tolić. - Zagreb : Vuković & Runjić, 2011. - 319 str. ; 22 cm
Pisac koji za druge osobe, poput nogometaša i rock pjevača, piše njihove "autobiografije", dobija ponudu napisati memoare
bivšeg britanskog premijera Adama Langa za basnoslovni honorar. Na memoarima je radio Langov dugogodišnji suradnik
McAra, no on je naprasno završio život, navodno, samoubojstvom. Iako od samog početka osjeća da ima nešto čudno u
tom poslu i da bi trebao odustati, on ga ipak preuzima, leti kod Langa u Ameriku, u raskošnu i strogo čuvanu kuću u
ljetovalištu Martha's Vineyard. No, ubrzo uviđa da je prvotni osjećaj o tom poslu bio onaj pravi... Po ovom je romanu Roman
Polanski 2010. godine snimio nagrađivani film "Pisac iz sjene".
97.
Harris, Thomas, 1940-
Crveni zmaj / Thomas Harris ; preveo s engleskoga Vlado Opačić. - Zagreb : Znanje, 2011. - 348 str. ; 23 cm. - (Knjiga
dostupna svima. Plus ; sv. 3)
Nakon hvatanja Hannibala Lectera agent Will Graham povlači se iz FBI-a. Nedugo zatim dvije obitelji pronađene su
monstruozno ubijene te FBI ponovno treba Grahamovu uslugu. Ubojica Francis Dolarhyde vjeruje da je utjelovljenje Crvenog
zmaja, čime opravdava svoje demonske nagone. Nakon što upozna slijepu djevojku, zaljubljuje se i u njemu se počinju
boriti ubilački nagon i žudnja. U potrazi za ubojicom Graham se oslanja na Lecterovu genijalnost, dok demonski lukav
psihopat, ovaj put u ulozi "stručnog" savjetodavca u istrazi, iz zatvorske ćelije uspijeva manipulirati obojicom. Pred
Grahamom je dvostruki izazov – uhvatiti poremećenog ubojicu i pobijediti vlastite sablasti. Triler "Crveni zmaj" (napisan iz
pera autora koga je 1989. godine proslavio roman "Kad jaganjci utihnu") kritika u današnje doba, dvadeset godina nakon
prvog objavljivanja, aklamacijom prihvaća kao najbolji roman iz serije o psihopatu Hannibalu Lecteru.
98.
Hartmann, Thom, 1951-
Prag : kriza zapadne kulture / Thom Hartmann ; [prijevod Ozren Ćuk]. - Čakovec : Dvostruka Duga, 2011. - 315 str. ; 24
cm. - (Biblioteka Znanost novog vremena)
U ovoj knjizi Hartmann, radijski voditelj i kritičar suvremenih zbivanja, opisuje tri praga do kojih je čovječanstvo stiglo:
ekonomski, demografski i ekološki prag. Po njegovom mišljenju, kada se prijeđe neki od ta tri praga doći će do velike
katastrofe i - ili ćemo uništiti sami sebe ili ćemo pronaći održiv način življenja i uveliko promjeniti razmišljanja o temama
kao što su ekonomija, politika i religija. Također objašnjava zbog kojih smo pogrešaka došli do sadašnjeg stanja u svijetu i
koji su njegovi prijedlozi za izbjegavanje propasti.
99.
Hay, Louise L., 1926-
I vi možete imati izvanredan život / Louise Hay i Cheryl Richardson ; s engleskoga prevela Radha Rojc Belčec. - Zagreb
: V.B.Z., 2011. - 140 str. : slike autorica ; 19 cm. - (Biblioteka 1000 cvjetova ; knj. 106)
Dvije poznate autorice štiva iz područja samopomoći u ovoj su knjizi udružile snage kako bi nadahnule svoje čitatelje na
usvajanje duhovnih navika koje će pridonijeti boljem življenju. Na zajedničkom putovanju po Sjevernoj Americi i Europi,
Louise i Cheryl razgovaraju o širokom rasponu tema kao što su važnost ljubavi prema sebi i svojemu tijelu, savjesno
starenje, ostvarenje pozitivnih odnosa kako s obitelji i prijateljima tako i na radnom mjestu te suočavanje sa smrću na
dostojanstven i miran način.
100.
Hayes, Siobhan
Djevojka sa zelenim očima / S. B. Hayes ; prevela Nada Uglješić. - Rijeka ; Zagreb : Leo-Commerce, 2011. - 364 str. ;
21 cm. - (Biblioteka Leo)
Nemaran pogled kroz prozor autobusa promijenit će sve u životu Katy Rivers. Tajanstvena djevojka blistavih zelenih očiju
uzvraća pogled i od tog će trenutka progoniti Katy, znajući za svaki njezin korak i za svaku njenu misao. Što znači ta
neobična povezanost među njima? U čemu je moć smaragdnog privjeska koji joj je djevojka darovala? "Ja sam sve ono što
ti nisi i preuzet ću tvoj život… Ja sam tvoja najgora noćna mora." Te zastrašujuće riječi postupno Katy udaljavaju od njoj
dragih osoba, čak i od vlastite majke. Vjeruje joj samo njezin najbolji prijatelj, Luke, i oni zajedno moraju pronaći način da
pobijede djevojku koja je odlučila biti uz Katy - dok ih smrt ne rastavi.
101.
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 1770-1831
- 2011. - X, 374 str. : slika autora
U prvom djelu knjige ovaj njemački filozof predstavnik idealizma, govori o pojmu prirodno lijepog, te umjetnički lijepog ili
ideala, dok u drugom dijelu knjige govori o nesvjesnoj simbolici, simbolici uzvišenosti, te svjesnoj simbolici poredbene
umjetničke forme.
102.
Horvat, Jasna, statističarka i spisateljica, 1966-
Auron / Jasna Horvat. - Zagreb : Naklada Ljevak, 2011. - 295 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Biblioteka Otvorena knjiga)
Tematizirajući matematičku formulu klasične ljepote svijeta - zlatni rez, roman protejske strukture čitatelju nudi
intelektualnu avanturu, a od njega traži zadubljenu pozornost kojom će odgovoriti na bogatstvo izazova asocijativnih nizova
u mreži odnosa i likova međusobno i s likovnim, kulturalnim i teorijskim čvorovima od kojih je mreža ispletena.
103.
Horvat, Srećko, 1983-
Pažnja! Neprijatelj prisluškuje : razgovori s vodećim intelektualcima današnjice / [razgovore vodio] Srećko Horvat. -
Zagreb : Naklada Ljevak, 2011. - 254 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Biblioteka Bookmarker)
Autor je razgovarao s petnaest vodećih intelektualaca o najvažnijim temama današnjice kao što su demokracija,
globalizacija, "Arapsko proljeće", budućnost Europe, kultura straha, liberalni kapitalizam. U razgovorima su sudjelovali:
Tariq Ali, Zygmunt Bauman, Terry Eagleton, Francis Fukuyama, Frank Furedi, Michael Hardt, Stephane Hessel, Wang
Hui, Amos Oz, Raj Patel, Renata Salecl, Gayatri Spivak, Gianni Vattimo, Philip Zimbardo i Slavoj Žižek. Andrej Nikolaidis
u predgovoru je napisao da je knjiga intelektualna potraga za istinskom alternativom.
104.
Hrvatska. Vlada
Nacionalna politika za ravnopravnost spolova : za razdoblje od 2011. do 2015. godine / [glavna urednica Helena Štimac
Radin]. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za ravnopravnost spolova, 2011. - 75 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Ona)
Strateški dokument Republike Hrvatske s ciljem uklanjanja diskriminacije žena i uspostavljanja stvarne ravnopravnosti
spolova provedbom politike jednakih mogućnosti za razdoblje od 2011. do 2015. godine. Sastoji se od sedam ključnih
područja djelovanja: promicanje ljudskih prava žena i rodne ravnopravnosti, stvaranje jednakih mogućnosti na tržištu rada,
unapređenje primjene rodno osjetljivog odgoja i obrazovanja, uravnoteženje sudjelovanja žena i muškaraca u procesima
političkog i javnog odlučivanja, uklanjanje svih oblika nasilja nad ženama, promicanje međunarodne suradnje i
ravnopravnosti spolova izvan Hrvatske te osnaživanje institucinalnih mehanizama i metoda provedbe.
105.
Hrvatska. Vlada
Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske 2011. - 2020. godine / [priredili] Boris Orlović,
Josip Mataija, Miron Huljak. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska akademija, 2011. - 66
str. : graf. prikazi ; 22 cm
Nacionalni program o sigurnosti cestovnog prometa za period od 2011. do 2020. godine, koji je Vlada Republike Hrvatske
donijela 14. travnja 2011. Program sadrži osam ključnih točaka u kojima su razrađeni različiti aspekti sigurnosti cestovnog
prometa. Točnije, to je povijesni razvoj nacionalnog programa, okruženje u kojem se donosi, impelementacija europskih i
svjetskih kretanja u program, vizija i ciljevi, načela, područja djelovanja, nositelji provedbe te financijski plan, izvršenje i
izvješćivanje. Cilj ovog programa je smanjenje broja smrtno stradalih osoba do 2020. godine za 50%, kao i osnivanje
Agencije za sigurnost cestovnog prometa.
106.
Hrvatska. Zakoni
Zakon o prostornom uređenju i gradnji : redakcijski pročišćen tekst : (Narodne novine, br. 76/07., 38/09., 55/11. i 90/11)
; Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama / priredio Stjepan Čićak. - Zagreb : Vizura, 2011. - 308 str. ; 25
cm. - (Pravo u praksi)
Redakcijski pročišćeni tekst Zakona o prostornom uređenju i gradnji te tekst Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim
zgradama s promjenama iz 2011. godine.
107.
Hrvatska. Zakoni
Zakon o radu i drugi izvori radnog prava : zakonski tekstovi, međunarodni izvori, pojmovno kazalo / [priredili] Željko
Potočnjak, Ivana Vukorepa. - 2. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Zagreb : Narodne novine, 2011. - XLI, 661 str. ; 20 cm. -
(Pravna biblioteka. Zbirke propisa ; 486)
Najnovije izmjene i dopune Zakona o radu (NN 61/11) stupile su na snagu 11. lipnja 2011., a tim izmjenama i dopunama
zahvaćene su samo pojedine odredbe ovog Zakona kojima se uređuju individualni radni odnosi. Izdanje u potpunosti slijedi
strukturu prethodnog, a dopunjeno je sa svim izmjenama s obzirom na novele brojnih domaćih propisa te međunarodne
izvore radnog prava, posebice pravnu stečevinu Europske unije.
108.
Huljić, Vjekoslava, 1963-
Gen anđela / Vjekoslava Huljić. - Zagreb : Vuković & Runjić, 2011. - 179 str. ; 22 cm
Prvi roman za odrasle poznate autorice tekstova za pjesme zabavne glazbe, te priča za djecu. Radnja romana zbiva se na
dalmatinskom otoku, a glavni lik je mlada žena, Eva, čija je majka napustila otok s Evom u trbuhu i otišla u daleki Čile.
Eva dolazi na otok s kćerkom Laurom kako bi otkrila tajnu svog porijekla i upoznala majčin rodni kraj.
109.
Hyland, Tara, 1976-
Bogate nasljednice / Tara Hyland ; prevela s engleskoga Zrinka Pavlić. - Zagreb : Znanje, 2011. - 456 str. ; 19 cm. -
(Knjiga dostupna svima ; 85)
Priča o modnom carstvu u kojem svoje mjesto traže tri nasljednice: sestre Elizabet i Amber te polusestra, izvanbračna
kćerka Caitlin. Životi im se kreću u neočekivanim smjerovima, putovima i događajima - od engleskog ladanja, preko
glamura Los Angelesa i modnih revija Rariza. Kada carstvu zaprijeti propast, sestre će prijeći preko osobnih podjela i
ujediniti svoje talente...
110.
Ibrišimović, Nedžad, 1940-
Ugursuz / Nedžad Ibrišimović. - Zagreb : V.B.Z., 2011. - 211 str. ; 25 cm. - (Biblioteka Ambrozija ; knj. 302)
Roman nagrađivanog bosanskohercegovačkog autora koji je prvi put izdan 1968. godine. Autor prikazuje svevremenost zla,
te u prvi plan stavlja unutarnju dramu protagonista. Muzafer, nerazvijeno, nijemo i prezreno stvorenje, kojemu su ostale
samo oči, sluh i ruke za komunikaciju s ljudima svjedoči o kazni i prokletstvu koja je zatekla obitelji Abrazovića.
111.
Iceberg Slim, 1918-1992
Svodnik : priča o mom životu / Iceberg Slim ; [prevela Martina Burulic ; ilustracije Tonči Zonjić]. - Koprivnica : Šareni
dućan, 2011. - 299 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Hey Joe ; 34)
Isberg Slim, pravim imenom Robert Beck najdugovječniji je i po okrutnosti najpoznatiji svodnik u povijesti grada Chicaga.
Njegov autobiografski zapis je slika života crnačkog podzemlja, pisana reskim, iskrenim stilom punim živopisnog uličnog
govora.
112.
Iggulden, Conn, 1971-
Vrata Rima : [neispričana priča o Juliju Cezaru] / Conn Iggulden ; preveo s engleskoga Mate Maras. - Zagreb : Znanje,
2011. - 369 str. ; 24 cm. - (Imperator ; [1])
Dvojica dječaka, Gaj i Marko, prolaze tradicionalno školovanje za život vojnika i vođa. Odrastaju kao braća, premda je Gaj
mrzovoljni sin bogatog senatora, a Marko vragolasto dijete prostitutke. To je vrijeme raspada republike i početka
građanskog rata. Nastupa razdoblje previranja, kaosa, nereda i brutalnog nasilja. Nakon očeve smrti Gaj Julije odlazi u
Rim, gdje se pridružuje Četvrtoj makedonskoj legiji… Prvi roman iz serijala "Imperator" ovog suvremenog britanskog autora,
čiji je spisateljski fokus usmjeren ponajprije na povijesne teme, priča je o glasovitom rimskom caru Juliju Cezaru.
113.
Ilić, Milan, književnik, 1956-
Potpuna akustika / Milan Ilić. - Zagreb : V.B.Z., 2011. - 178 str. ; 25 cm. - (Biblioteka Ambrozija ; knj. 316)
Zbirka broji 15 priča pune neočekivanih obrata, a stilski zanimljive mješavine elemenata basne, narodne književnosti, bajke
i moderno-arhetipskih elemenata. Autor u svojim pričama vješto barata jezikom pa su pune jezičnih igara, smjelih izraza i
asocijativnih nizova narušavajući klasičnu strukturu bajki i držeći čitatelja neprestano u iščekivanju razvoja zapleta, uvlačeći
ga u svijet začudnosti. Zadnju, 15. priču, tzv. „gostujuću“ napisala je Amila Žujo.
114.
Imagi_nacija : građanski identiteti i prava u nacionalnim državama u Europi
Imagi_nacija : građanski identiteti i prava u nacionalnim državama u Europi : ostvarenje prava ekonomskih migranata
kao doprinos izgradnji održivog mira = Imagi_nation : civil identities and rights in European nation-states : securing the
rights of migrant workers as a contribution for sustainable peace-building / [uredile Lana Zdravković, Iva Zenzerović Šloser ;
prijevodi Veronika Bauer, Bruno Mario K., Tamara Puhovski ; fotografije Tea Vidović]. - Zagreb : Centar za mirovne studije ;
Ljubljana : Mirovni institut, [2011?]. - 219 str. : ilustr. ; 21 cm + 1 DVD
Zbornik radova i priloženi dokumentarni film ("Htjeli smo radnike - došli su nam ljudi") nastali su u sklopu projekta
"Zajednički okviri za razumijevanje nacionalnih i nadnacionalnih identiteta na primjerima Slovenije i Hrvatske" Centra za
mirovne studije iz Zagreba i Mirovnog instituta iz Ljubljane. U zborniku je izloženo nekoliko pogleda na mehanizme i
postupke kojima se oblikuje nacionalni identitet te kako to utječe na šire političke procese oblikovanja demokracije.
Također, propituje se fenomen granice (fizičke i simboličke) i pitanje ekonomskih migranata. Uvodni tekst teorijski je okvir
građanskog i nacionalnog identiteta u Europi, dok tekstovi autora iz Slovenije sadrže pregled suvremenih teorija
nacionalizma i propitivanje pojma nacionalnih identiteta danas, zatim državljanstva, liberalnog nacionalizma, (n)ostalgije za
bivšom Jugoslavijom... Zbornik je objavljen na hrvatskom i engleskom jeziku.
115.
Ivančić, Hrvoje, 1983-
Dunavski blues : čamcem od Zagreba do Crnog mora / Hrvoje Ivančić. - Zagreb : SysPrint, 2011. - 249 str. : ilustr. ; 21
cm. - (Biblioteka Horizonti)
Autor u knjizi bilježi dojmove s putovanja na koje se uputio s prijateljem. Oni su, naime, gotovo dva mjeseca proveli na
gumenom čamcu ploveći Savom i Dunavom od Zagreba do Crnoga mora, prešavši tako put od 2000 kilometara. Autor
jednostavnim jezikom priča o zgodama i nezgodama koje je doživio na putu, o ljudima koji žive uz rijeku, Savi i Dunavu
koje povezuju ljude i narode na svojim obalama, o sadašnjosti, ali i prošlosti podunavskih zemalja.
116.
Jajčević, Zdenko, 1946-2011
Zlatna knjiga hrvatskoga kajakaštva na divljim vodama / Zdenko Jajčević, Božidar Pažur, Eduard Hemar. - Zagreb :
Libera editio : Kanu klub Končar, 2011. - 383 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Biblioteka Zlatna knjiga hrvatskog športa ; knj. 2)
Ovo je do sada najsadržajnija i najopsežnija knjiga o kajakaštvu na divljim vodama u Hrvatskoj. Bogato opremljena, sadrži
povijest hrvatskog kajakaštva, opise tradicionalnih kajakaških natjecanja, crtice iz klupskog života, osnove kajakaštva i
drugo. Dostignuća su potkrijepljena statističkim podacima te biografskim leksikonom hrvatskih kajakaša na divljim
vodama, koji u posljednjih dvadesetak godina postižu izvanredne rezultate. Kako na vrhunskim priredbama, tako i na
okupljanju mladih u kampovima i njihovom osposobljavanju za izradu vesala i popravak čamaca. Cijelo poglavlje u knjizi
posvećeno je osnovama kajakaštva i splavarenju ili raftingu.
117.
Janjanin, Zoran, 1980-
Zašto očajavati / Zoran Janjanin. - Zagreb : Konzor : Naklada Jesenski i Turk, 2011. - 109 str. ; 21 cm. - (Biblioteka
Godine nove ; knj. 13)
U ovoj zbirci priča autor inosi kritiku suvremenoga hrvatskog društva. Posljednja od priča "Quare desperamus" dobitnik je
najznačajnije SF nagrade u Hrvatskoj Sfera za 2010. godinu, u kategoriji fantastične minijature, i SF nagrade Artefakt za
djelo do 10 kartica.
118.
Jewell, Lisa, 1968-
Ulica snova 31 / Lisa Jewell ; prevela s engleskoga Manja Šegrt. - Zagreb : Znanje, 2011. - 371 str. ; 24 cm
Toby je neostvareni pjesnik s propalim brakom i lijepom, ali neodržavanom kućom, koju je ispunio podjednako
"izgubljenim" podstanarima. No, Toby nenadano doživi neobičan obrat u životu. Najstariji među podstanarima premine i
ostavi mu u nasljedstvo svoju ušteđevinu i pismo u kojem mu ukazuje da mora promijeniti život, izbaciti podstanare, prodati
kuću i srediti se. Tobija doista pokrene to iskreno pismo, no postoji jedan problem. Ne zna kako se suočiti sa svojim
podstanarima i reći im da isele. U ulici preko puta živi Leah kojoj se Toby obraća za pomoć u obavljanju tog "zadatka"...
119.
Jogić, Esad, 1941-
Mrtvi vlak : roman / Esad Jogić. - Zagreb : Glas koncila, 2011. - 231 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Romani / Glas koncila ;
knj. 5)
Autor ispisuje priču kroz lik maloga Luke o nemilosrdnim postupcima Srba u Domovinskome ratu na slavonskome
teritoriju i proživljene strahote nevinih ljudi. Lukin otac već je na bojišnici, djeda je pogubljen, još nekoliko mještana mučeno
i pogubljeno, sve kako bi se zastrašilo nesrpsko stanovništvo. Luka je s ostatkom svoje obitelji prisiljen na izbjeglištvo.
Autor u romanu svjedoči o mukama stradalnika i nevinih žrtava te neljudskim postupanjima ratnih zločinaca, a naglašava i
nesretnu sudbinu svećenika čije je poslanje biti svjetlo u ovakvim teškim trenutcima.
120.
Josika, Miklos, 1794-1865
Abafi : [roman] / Miklós Jósika ; [s mađarskog prevela Angela Đurđica (Györgyi) Bubreg]. - Split : Nostrimus, 2011. -
215 str. ; 23 cm
Roman ovog mađarskog autora, koga povjesničari književnosti smatraju začetnikom mađarskog povijesnog romana, priča
je o plemiću Oliveru Abafiju, koji, nakon razdoblja neuredna života, obskurnih pijančevanja po krčmama i duhovne
iskvarenosti, iznenada kreće putem samoodricanja te, odlučno se suprotstavljajući vlastitim strastima i samom sebi,
postaje osoba vrijedna divljenja i poštovanja. Prema autobiografskim zapisima, roman je nadahnuo Nikolu Teslu da počne
jačati vlastitu snagu volje putem vježbi samosavladavanja.
121.
Josipović Redžepagić, Suzy
Mama zna! : kuharica : 500 slanih recepata / Suzy Josipović Redžepagić ; [fotografije Suzy Josipović Redžepagić,
Srđan Vrančić]. - Zagreb : Algoritam, 2011. - 468 str. : ilustr. ; 25 cm
Moderna kuharica, s novim namirnicama provjerena i iskušana, sadrži detaljne opise i fotografije za petsto recepata koji se
spravljaju na brz i jednostavan način. U pisanju recepata autorica se služila kolokvijalnim nazivljem što još više pridonosi
„iskrenosti“ i domaćem ozračju ove kuharice.
122.
Jozelić, Petar, 1932-
Plači, voljena zemljo / Petar Jozelić. - Sarajevo : Rabic, 2011. - 257 str., [1] list sa zemljop. kartom : ilustr. ; 25 cm
Knjiga autobiografskih crtica iz života autora, obuhvaća razdoblje od 30-ih godina 20. stoljeća naovamo. Autor
dokumentarno, povijesno-politički, sociološki i beletristički bilježi događaje u Bosni i Hercegovini, vlastita sjećanja i
promišljanja kroz mnoštvo zapleta i preokreta, vodivši se načelom istine ne štedeći nikoga. Na kraju su faksimili brojnih
dokumenata i članaka iz novina te fotografije zabilježenih trenutaka s različitih susreta i druženja.
123.
Kafka, Franz, 1883-1924
Dvorac / Franz Kafka ; [preveo s njemačkog Boris Perić ; ilustracije Igor Hofbauer]. - Koprivnica : Šareni dućan, 2011. -
332 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Stranci u noći ; 22)
Geometar K. neće odustati od borbe, ali će na kraju posustati i umrijeti od iscrpljenosti - tako je, prema navodima Maxa
Broda, kojemu je to Kafka usmeno povjerio, trebao završiti ovaj glasoviti, nezavršeni roman. Njegov je glavni junak zlosretni
geometar K., žrtva zakučastog sustava, kojemu niti ima pristup, niti mu se može na bilo koji način približiti. Stupiti u
tajnoviti dvorac iz kojeg se upravlja bizarnim selom i mještanima, posve je nemoguća misija te svojim dolaskom K. ondje
postaje i do kraja ostaje uljez, "prekobrojan stranac"...
124.
Kallentoft, Mons, 1968-
Zima : samoća, obred, zlo : roman / Mons Kallentoft ; sa švedskog prevela Sara Profeta. - Zagreb : arsIRIS, 2011. - 414
str. ; 22 cm
Prvi u nizu romana suvremenog švedskog pisca čiji je glavni lik mlada policijska inspektorica Malin Fors, samohrana majka
kćeri tinejdžerke. Jednog jutra najhladnije zime u posljednjih nekoliko desetljeća u Linköpingu je otkriveno unakaženo golo
tijelo muškarca obješeno na stablo. Malin i njen partner preuzimaju slučaj. Prvo moraju otkriti identitet ubijenog muškarca,
a kada ga napokon otkriju stvari se još više zapliću zbog kompliciranih obiteljskih odnosa žrtve, te okoline koja kao da ne
želi otkriti tajnu.
125.
Kalogjera, Goran, 1951-
Makedonsko devetnaesto stoljeće / [Goran Kalogjera]. - Zagreb : Zajednica Makedonaca u Republici Hrvatskoj, 2011. -
245 str. ; 24 cm
Knjiga o povijesti Makedonije u 19. stoljeću, ključnom periodu za opstojnost Makedonaca kao naroda, u kojem su se
rješavala pitanja crkvene autonomije, jezika, nacionalnog identiteta, kulturnog i književnog razvitka, ali i kada su nastali
pokreti organiziranih ustanaka protiv Turaka. Sadržaj knjige raspoređen je u tri osnovne cjeline, u kojima se opisuju
gospodarske, društvene i političke prilike, zatim nacionalni identitet te biografije književnika, pronositelja znanja i
revolucionara. Posljednja cjelina knjige sadrži svojevrsnu sintezu, popis literature i bilješku o autoru.
126.
Kapuscinski, Ryszard, 1932-2007
Putovanja s Herodotom / Ryszard Kapiscinski ; s poljskog preveo Mladen Martić. - Zagreb : AGM, 2011. - 247 str. :
zemljop. crtež ; 20 cm. - (Autobiografije / AGM)
Suvremeni poljski autor, novinar, pjesnik, prozaik, fotograf, poznat je prije svega po reportažama iz Afrike, Južne Amerike i
Azije. U njima sjajno psihološki portretira mentalitete ljudi. Naslov knjige aludira na Herodota kao znatiželjna čovjeka
sklona ljudima i otkrivanju svijeta.
127.
Kečkemet, Duško, 1923-
Likovna umjetnost u Splitu : 1900.- 1941. / Duško Kečkemet. - Split : Književni krug : Filozofski fakultet Sveučilišta,
Centar Studia Mediterranea, 2011. - 347 str., [18] str. s tablama : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Knjiga Mediterana ;
66)(Centar Studia Mediterranea ; 4)
Rađen u suradnji s Galerijom umjetnika u Splitu, ovaj rad ističe ulogu grada Splita, ne samo u političkoj i kulturnoj nego i u
umjetničkoj povijesti. Djelovanje splitskih umjetnika uvijek je nosilo likovni lokalni pečat grada bilo da su se nalazili u Splitu
ili drugim razvijenim središtima te je u knjizi prikazano njihovo stvaralaštvo u prvoj polovici dvadesetog stoljeća.
128.
Kennedy, Margit, 1939-
Novac bez kamata i inflacije / stvaranje prihvatljivog i ekološkog sredstva razmjene ; Margrit Kennedy ; [u suradnji s
Declanom Kennedyjem ; prevela s engleskoga Hrvoja Heffer ; ilustracije Helmut Creutz]. - Vukomerić [i. e.] Velika Gorica :
Zelena mreža alternativnih grupa ; Čakovec : Autonomni centar : Knjižnica i čitaonica Tabula rasa, 2011. - 132 str. : ilustr. ;
20 cm
Ova knjiga je rezultat deset godina istraživanja autorice, koja po struci nije ekonomist, tijekom kojeg je uvidjela kako je
razumne ekološke zamisli nemoguće ostvariti bez promjene sadašnjeg monetarnog sustava utemeljenog na kamatama. U
knjizi objašnjava način na koji novac funkcionira, zašto novac koči svijet u daljnjem razvoju, te kako bi se mogle ukinuti
kamate i poduprijeti održivi razvoj i time stvoriti svijet u kojem je zajamčena socijalna jednakost.
129.
King, Stephen, 1947-
Mrkli mrak, bez zvijezda / Stephen King ; [preveo s engleskoga Predrag Mavar]. - Zagreb : Algoritam, 2011. - 339 str. ;
24 cm. - (NAJbiblioteka : najbolje od Algoritma ; 103)
Zbirka od četiri priče kojima je zajednička tema odmazda. Ili, kako kaže sam pisac, u ovim se pričama potrudio opisati što
bi ljudi mogli učiniti i kako bi se mogli ponašati u nekim očajničkim okonostima. U prvoj je glavni lik suprug koji je ubio
vlastitu ženu, u drugoj mlada žena koja je nakon nezgode s autom, doživjela još neugodnije iskustvo, slijedi priča o šansi
za produljenjem života čovjeka koji umire od raka i posljednja o ženi koja nakon dvadeset i sedam godina braka slučajno
sazna suprugovu tajnu... Za ovu je knjigu King dobio uglednu nagradu Bram Stoker.
130.
King, Stephen, 1947-
Revolveraš / Stephen King ; [prevela s engleskoga Božica Jakovlev ; ilustracije Michael Whelan]. - Zagreb : Algoritam,
2011. - 223 str. ; 25 cm. - (Kula tmine ; 1)
Priča o bezvremenskom revolverašu Rolandu Deschainu koji po fantazmagoričnom svijetu velike pustinje traga za Kulom
tmine, koju je King počeo objavljivati još 1978. godine kod Eda Fermana, urednika časopisa Fantasy & Science Fiction.
Ovo je prvi dio serijala "Kula tmine", neobičnog spoja špageti vesterna i fantasya, za koji su piscu kao inspiracija poslužili
film Sergia Leonea "Dobar, loš, zao" i Tolkienov "Gospodar prstenova".
131.
King, Stephen, 1947-
Talisman / Stephen King, Peter Straub ; prijevod Milena Benini. - Zagreb : Zagrebačka naklada, 2011. - 694 str. ; 21 cm
Pustolovina dvanaestogodišnjeg dječaka jacka Sawyera koji kreće u potragu za kristalom Talismanom kako bi spasio
svoju majku koja umire od raka. Pored ovog svijeta postoji i paralelni svijet Teritorija, neobičan svijet mašte u kojem žive
dvojnici svih ljudi koji ne umiru, a mogu prelaziti iz svjetova u svjetove. Kraljica Teritorija Laura dvojnica je njegove majke.
Jack mora pronaći Talisman prije zlog spletkara Morgana Sloata. U potrazi mu pomažu različita bića, a najbolji pratilac,
prijatelj i zaštitnik mu je vukodlak Wolf. Ovom knjigom King i Straub odali su počast Tomu Sawyeru, najslavijem dječjem
pustolovu.
132.
Kiyosaki, Robert T., 1947-
Bogati brat, bogata sestra : dva različita puta prema Bogu, novcu i sreći / Robert Kiyosaki i Emi Kiyosaki (čestita
Tenzin Kacho) ; [prijevod Nebojša Buđanovac]. - Varaždin : "Katarina Zrinski", 2011. - 379 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka
21 stoljeće)
Ova istinita životna priča Roberta Kiyosakija i njegove sestre Emi Kiyosaki nadahnut će čitatelja na vlastito životno
putovanje u potrazi za istinom, svrhom i putom prema bogatstvu - financijskom i duhovnom. Kroz opis događaja koje su
proživjeli potvrđuje se njihovo vjerovanje u moć namjere, važnost djelovanja i sposobnost prevladavanja prepreka u potrazi
za bogatijim životom.
133.
Klinika Mayo o inkontinenciji : [praktični savjeti za poboljšanje nadzora nad mokraćnim mjehurom i crijevima]
Klinika Mayo o inkontinenciji : [praktični savjeti za poboljšanje nadzora nad mokraćnim mjehurom i crijevima] / glavni
urednik Paul Pettit ; [preveo s engleskoga Stjepan Ljudevit Marušić]. - Zagreb : Medicinska naklada, 2010. - VIII, 214 str :
ilustr. ; 23 cm. - (Medicinska biblioteka)
U ovom lako razumljivom i detaljnom vodiču kroz uzroke inkontinencije čitatelj će saznati sve važne činjenice koje treba
znati da bi postigao olakšanje i povećao kvalitetu života. U njemu se nalaze i podaci o lijekovima, mogućnostima promjene
ponašanja i kirurškim zahvatima za liječenje mokraćne i crijevne inkontinencije.
134.
Kolibaš, Darko, 1946-1998
Mreža : utkani u šifru istog / Darko Kolibaš. - Zagreb : Ex libris, 2011. - 283 str. - (Biblioteka Ex libris)
Knjiga okuplja književnoteorijske i teorijsko-filozofske tekstove uglavnom već objavljene u časopisu „Pitanja“, u kojemu je
autor svojevremeno bio i urednik. Radovi su opsežni, teoretski višeslojni i tipografski zahtjevni. Pitanja i teme kojima se
bavi su mjere ljudske slobode, metafizika prisutnosti, ekonomija iskaza, tekst i tema, znak, razdioba značenja i slično, a
sve anticipirano strategijom poststrukturalizma i kritičke dekonstrukcije.
135.
Konferencija o športu Radne zajednice Alpe-Jadran (9 ; 2011 ; Opatija)
Zbornik radova / IX. konferencija o športu Alpe-Jadran, Opatija, 21. i 22. listopada 2011. ; [uredili i priredili Fadila Gracin,
Borna Klobučar]. - Zagreb : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, 2011. - 244 str. : graf. prikazi ;
24 cm
Zbornik radova IX. konferencije o športu Alpe – Jadran na kojoj su bila održana predavanja vezana uz slijedeće teme:
financiranje športa (s naglaskom na mogućnosti financiranja iz EU fondova), specifičnosti i problemi organizacije športskih
priredbi, problem dopinga u športu, te volonterski rad u športu.
136.
Kos-Lajtman, Andrijana, 1978-
Autobiografski diskurs djetinjstva / Andrijana Kos-Lajtman. - Zagreb : Naklada Ljevak, 2011. - 351 str. ; 24 cm. -
(Bibliotheca Academica)
Cilj autorice bio je istražiti modus autobiografskoga pripovijedanja, uočiti i razlučiti njegove raznovrsne varijante i modele te
uvidjeti specifičnosti toga diskursa na području dječje književnosti. Knjiga je podijeljena u dva dijela pri čemu je prvi
općenitoga karaktera i uključuje kritički prikaz i raspravu o teorijskim problemima i razmišljanjima vezano uz autobiografski
diskurs, a u drugome su dijelu pojedinačno predstavljeni autobiografski prozni tekstovi u hrvatskoj dječjoj književnosti. Na
kraju su imensko i pojmovno kazalo te iscrpan popis literature na ovu temu.
137.
Kosec, Martina, 1973-
Na krilima mističnog putnika : [svjedočanstvo jedne mame - priča o životu i smrti] / Martina Kosec. - Zagreb : vlast.
nakl., 2011. - 319 str. ; 24 cm
Osobna ispovijest mlade majke nakon što je izgubila dijete. Kroz svjedočanstvo o najbolnijem događaju u vlastitome životu
ona nastoji dati odgovore na pitanja koja si roditelji, suočeni s bolešću djeteta ili gubitkom djeteta, postavljaju tražeći izlaz.
U tim nepodnošljivim trenucima prisiljeni su suočiti se s boli, a često i krivnjom. Autorica im kroz vlastiti primjer nudi
moguća rješenja, naglašavajući kako je najvažnije ostati pribran, zdrav i zadržati svjesnost te se usmjeriti na pozitivne
stvari kako ih strahovi i nemiri ne bi uništili.
138.
Kosinac, Zdenko, 1941-
Morfološko-motorički i funkcionalni razvoj djece uzrasne dobi od 5. do 11. godine / Zdenko Kosinac ; [fotografije izradio
Robert Kučić]. - Split : Savez školskih športskih društava grada Splita, 2011. - 469 str. : ilustr. ; 24 cm
Autor se bavi morfološko-motoričkim mjerenjima kroz metodu prikupljanja podataka o građi i sazrijevanju rasta i razvoja
djeteta, na temelju kojih se utvrđuju i prosuđuju tjelesne dimenzije. Podaci dobiveni serijom takvih mjerenja čine podlogu za
definiranje sposobnosti djeteta u određenoj životnoj dobi, te ukupnog rasta i razvoja. Posebno se razmatra u kojoj mjeri
treba opteretiti mladi organizam tjelesnim aktivnostima - vježbanjem, da bi se osigurao uvjet za povećanje funkcionalnih
sposobnosti.
139.
Kosor, Josip, 1879-1961
Pod laternom ; Maske na paragrafima ; Nema Boga - ima Boga / Josip Kosor ; [urednik Dubravko Jelčić ; priredio Ivica
Matičević]. - Zagreb : Ex libris, 2011. - 303 str. ; 21 cm. - (Djela Josipa Kosora ; sv. 7)
Knjiga sadrži tri drame koje pripadaju krugu autorovih aktivističkih, socijalno-političkih ekspresionističkih drama. „Pod
laternom“ je drama u jednome činu koja nikada nije bila izvođena, a tiskana je samo 1923. godine. „Maske na paragrafima“
govori o događajima nakon beogradskoga atentata 1928. godine – zbog čije je političke pozadine tiskanje i izvođenje te
drame bilo onemogućeno, a „Nema Boga – ima Boga“ drama je o gospodarski uništenome i moralno razrovanome Zagrebu,
gdje život ljudima postaje kazna.
140.
Kosor, Josip, 1879-1961
U Cafe du Dome ; Rotonda ; Čovječanstvo / Josip Kosor ; [urednik Dubravko Jelčić ; priredio Ivica Matičević]. - Zagreb :
Ex libris, 2011. - 279 str. ; 21 cm. - (Djela Josipa Kosora ; sv. 6)
Knjiga sadrži tri drame s početka prošloga stoljeća hrvatskoga dramatičara, pripovjedača, romanopisca i pjesnika. Drame
kozmopolitske, boemske tematike U Café du Dôme i Rotonda nastale su 1918. g. u Parizu, dobivši ime istoimenih pariških
kavana poznatih kao sastajališta književne i likovne avangarde. Drama Čovječanstvo napisana je 1924. g. Osim U Café du
Dôme, drame nisu bile izvođene u kazalištima.
141.
Krajolik od krikova : o dramatici teodicejskog pitanja
Krajolik od krikova : o dramatici teodicejskog pitanja / uredio Johann Baptist Metz ; s njemačkog preveo Roman
Karlović. - Rijeka : Ex libris, 2011. - 153 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Ecumenica)
Prilozi okupljeni u ovoj knjizi potječu sa skupa o teodiceji održanog u Achenu 1994. godine. Prastaro pitanje gdje je Bog
kad pate nedužni i događaju se katastrofe poput Auschwitza za autore ovih priloga nije tek jedno od mnoštovo pitanja, već
je ono u središtu govora o Bogu. Autori Gerd Neuhaus, Willi Oelmüller, Johann Reikerstorfer, Hans Hermann Henrix, te
Johann Baptist Metz, koji je ujedno i urednik knjige, ugledni sveučilišni profesori na sveučilištima u Njemačkoj i Austriji,
daju glavne argumente političke teologije o teodicejskom pitanju u njegovom najsuvremenijem obliku.
142.
Kraljevstvo živih mrtvaca : [zbirka horor priča]
Kraljevstvo živih mrtvaca : [zbirka horor priča] / uredio Roman Sander ; prevele Vida Trojak i Manuela Zlatar. - Zagreb :
Zagrebačka naklada, 2011. - 326 str. ; 21 cm
Zbirka horor priča koja se sastoji od osamnaest tekstova različitih autora koji se bave tematikom živih mrtvaca. Glavni likovi
su uglavnom neka vrsta zombija, vampira ili vukodlaka koji napadaju i proždiru ljude. Neke od priča su prikazane zabavno i
humoristično, dok druge uistinu tjeraju strah u kosti.
143.
Kreiter, Hildegard
Kneippov zdravstveni priručnik : suvremeni obiteljski priručnik za terapiju vodom, prehranu i kretanje, ljekovito bilje i
samopomoć : s ljekarnom kućnih lijekova i leksikonom zdravstvenih tegoba / Hildegard Kreiter, Helene Roschatt ; [s
njemačkoga prevela Iva-Martina Bura]. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2011. - 175 str. : ilustr. ; 24 cm
U ovom suvremenom priručniku prikazani su savjeti i mogućnosti uporabe pet životnih načela Sebastiana Kneippa koja
obuhvaćaju vodu, prehranu, bilje, životnu ravnotežu i kretanje. Praktični načini primjene ovih načela u svakodnevici, kao što
su polijevanje tijela vodom, hrana u funkciji lijeka, uzgoj i ljekovitost bilja, načini opuštanja, savjeti za kretanje te Kneippova
kućna ljekarna i ideje za samoliječenje odgovarajućim kućnim lijekovima, pomažu u jačanju tijela i duha što pruža temelj
za prevenciju bolesti. Knjiga je namijenjena svima koji sami žele preuzeti odgovornost za svoje zdravlje.
144.
Krentz, Jayne Ann, 1948-
U dubini : roman o ezoteričnom društvu / Jayne Ann Krentz ; prevela Dolores Jovanović. - Rijeka ; Zagreb : Leo-
Commerce, 2012. - 407 str. ; 21cm. - (Trilogija Ogledalo ; knj. 1)(Biblioteka Leo)
Prvi dio trilogije "Ogledalo" ove uspješne suvremene američke autorice, u kojem je glavni lik Fallon Jones, privatni detektiv
za paranormalno koji i sam posjeduje parnormalne sposobnosti. Fallon preuzima obiteljski posao i seli ga u Scargill Cove u
sjevernoj Kaliforniji. Tamo zapošljava Isabellu Valdez, koja i sama posjeduje iste moći. Ona bježi od plaćenih ubojica, a
nad glavom joj visi i lažna optužba za prodaju ilegalnog oružja. Pri jednom rutinskom slučaju otkrivaju stari sat pun mračne
energije i polako otkrivaju tamnu prošlost Scargill Covea, te urotu koja ima korijene u Fallonovom obiteljskom poslu i
Isabellinom obiteljskom stablu.
145.
Krentz, Jayne Ann, 1948-
Živo srebro : roman o ezoteričnom društvu / Amanda Quick ; prevela Dolores Jovanović. - Rijeka ; Zagrebž : Leo-
Commerce, 2012. - 411 str. : slika autorice ; 21 cm. - (Trilogija Ogledalo ; knj. 2)(Biblioteka Leo)
Drugi dio trilogije "Ogledalo" u kojem su glavni likovi istražitelj Owen Sweerwater i Virginia Dean, oboje paranormalnih
sposobnosti. Jedne noći Virginia se budi u sobi s nasmrt izbodenim lordom Hollisterom i bez ikakvih sjećanja na proteklu
večer. Iz te sobe okružene zrcalima izvlači je Owen koji istražuje tajanstvene smrti dviju čitačica iz ogledala. Virginia i
Owen udružuju snage kako bi otkrili parapsihološko čudovište koje ubija po gradu...
146.
Krleža, Miroslav, 1893-1981
Kraljevo ; Hrvatski bog Mars : izbor iz zbirke / Miroslav Krleža ; priredio Boris Senker ; [metodički obradila i priredila
Barica Pahić Grobenski]. - Varaždin : "Katarina Zrinski", 2011. - 355 str. : 21 cm. - (Zlatna knjiga. Metodički obrađena
lektira)
Knjiga sadrži jednočinku "Kraljevo" i pet pripovijedaka iz zbirke "Hrvatski bog Mars" (Bitka kod Bistrice Lesne, Kraljevska
ugarska domobranska novela, Baraka Pet Be, Domobran Jambrek, Smrt Franje Kadavera). Sva djela imaju uvodne
smjernice za čitanje na početku i metodičku obradu na kraju, što olakšava čitanje i interpretaciju. Knjiga je sastavljena
prema potrebama programa lektire za srednje škole, a izdanje priređeno prema Zorinu izdanju Krležinih „Sabranih djela“ iz
1955.
147.
Kureishi, Hanif, 1954-
Dok mu osluškujem srce / Hanif Kureishi ; s engleskoga prevela Maja Ivanković. - Zagreb : V.B.Z., 2011. - 162 str. :
ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Ambrozija / V.B.Z. ; knj. 311)
Dirljiva, iskrena knjiga, istodobno autobiografija i biografija u kojoj pisac vodi fiktivni razgovor sa svojim ocem. Otac je bio
pukovnik, vojni liječnik koji je radio u pakistanskom veleposlanstvu. Autor je odrastao u Indiji, u Bombaju, pred kraj
razdoblja britanskoga kolonijalizma. Indiju je napustio s dvadeset godina. Iz knjige se saznaje mnogo o načinu života
njegovih roditelja, prirodi piščeva odgoja, odnosu prema kolonijalizmu. Osim suptilnih zapažanja o vremenu i prostoru,
Kureishi se osvrće kroz niz malih eseja i na pojedine pisce koje su voljeli i čitali i otac i sin.
148.
Lafay, Olivier
Trening snage : 110 vježbi bez sprava / autor Olivier Lafay ; ilustrator Herve Audouy ; [prevela s francuskoga Vanda
Kušpilić]. - Zagreb : Znanje, 2011. - 221 str. : ilustr. ; 26 cm
Ovo inovativno djelo objedinjuje učinkovit koncept izgradnje mišića. Namijenjeno je svakome tko želi izgraditi mišiće bez
uporabe sprava. Prikazana je metoda kojom se postižu brzi i trajni rezultati - obuhvaća progresivni trening i posebne
programe. Svaki vježbač, na kojoj god da se razini tjelesne spreme nalazi, može postići željene rezultate: riješiti se viška
masnog tkiva, razviti mišiće i poboljšati svoja atletska postignuća. Također se njima mogu koristiti i oni koji već rade s
utezima kako bi upotpunili svoje treninge i unijeli promjenu u njih. U vježbama nisu zanemarene gipkost i izdržljivost. Njima
su posvećeni posebni programi koje svatko može prilagoditi svojim potrebama i željama.
149.
Ledwith, Miceal
Projekt svjetlosna kugla / Miceal Ledwith, Klaus Heinemann ; s engleskog prevela Sanja Pleša ; [predgovor William A.
Tiller]. - Zagreb : AGM, 2011. - 219 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Biblioteka Obelisk : koja razotkriva svijet zagonetnih sila i rubnih
područja ljudskoga znanja)
Ova se knjiga bavi analizom fenomena svjetlosnih kugli na fotografijama. Svjetlosne kugle su autentičan fenomen 21.
stoljeća, što se poklapa s pojavom digitalnih fotoaparata. Dubljom analizom autori pokazuju da osim kugli, zahvaljujući
modernoj tehnologiji, otkrivaju još štošta o svijetu oko nas nevidljivom očima. Mnogi misle da su kugle fizički entiteti, drugi
smatraju da su duhovni, a treći da su tvorevina povezana s raspršivanjem svjetlosti od sitnih čestica u zraku.
150.
Lies, Lothar, 1940-2008
Temeljni tečaj ekumenske teologije : od raskola do pomirenja : modeli crkvenog jedinstva / Lothar Lies ; [prijevod
Robert Vukoja]. - Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2011. - 198 str. ; 24 cm. - (Priručnici / Kršćanska sadašnjost ; sv. 94)
Pregled povijesti ekumenskih gibanja u sklopu nastojanja u pronalaženju zajedničkoga u različitome. U prvom poglavlju
opisane su crkvene podjele od ranog perioda (5. st.), preko raskola Pravoslavne i Rimske Crkve, reformacije, sve do
nastanka tzv. slobodnih crkava u 19. st. Drugo poglavlje opisuje nastanak i razvoj nekatoličkog ekumenskog pokreta, a u
trećemu se prikazuje prvo neprihvaćanje istoga od strane papa, a potom promjena stava s Pijom XII. i Drugim vatikanskim
koncilom i katolički doprinos ekumenizmu. U četvrtom poglavlju razmatraju se teme o zajedničkom razumijevanju
sakramenata, službe, crkve i druga, a u petom je kritički prikaz različitih modela crkvenih ujedinjenja.
151.
Linić, Zvjezdan, 1941-
Učitelj je ovdje i zove te / Zvjezdan Linić. - 2. izd. - Zagreb : Teovizija, 2011. - 190 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka
Duhovna misao / Teovizija ; knj. 47)
Knjiga uglednoga hrvatskog liturgičara i voditelja duhovnih vježbi prepuna je meditacija, razmatranja i molitvi koje su izrasle
iz brojnih duhovnih obnova, jednosatnih ili noćnih klanjanja, te iz dugogodišnjeg iskustava takvih molitvenih druženja. Ne
radi se o službenom molitveniku, premda sadrži dosta litanijskih molitava koje su odavno prihvaćene i priznate u Crkvi za
javnu upotrebu. Ovakav zbir molitava može pomoći svećenicima u organizaciji ura klanjanja kao i drugim vjernicima
pojedincima, voditeljima molitvenih skupina.
152.
Ljubo Babić : dokumenti, vrijeme, galerije
Ljubo Babić : dokumenti, vrijeme, galerije / [priredila i uredila Libuše Jirsak]. - Zagreb : Moderna galerija, 2011. - 287
str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Povijest Moderne galerije ; knj. 3)
Treća knjiga iz biblioteke Povijest Moderne galerije posvećena Ljubi Babiću, jednom od najsvestranijih djelatnika i ravnatelja
Galerije. Nakon njegove smrti, u Galeriji je 1975. otvorena njegova velika retrospektivna izložba, a katalog Jelene Uskoković
sve do nedavno je predstavljao jedini opsežniji predložak za proučavanje umjetnikova slikarskog, scenografskog i
dizajnerskog opusa. Ovo je svojevrsni dodatak tom katalogu, kao i onom iz 2010. s izložbe "Ljubo Babić - Antologija". U
ovoj su knjizi objavljeni tekstovi koje je Babić objavio u periodici u razdoblju od 1913. do 1955. godine. Knjiga osim samih
tekstova Ljube Babića sadrži uvod Libuše Jirsak te bibliografiju.
153.
Lovecraft, Howard Phillips, 1890-1937
Zemlja snova : potraga za neznanim Kadathom / H. P. Lovecraft ; preveo Toni Golub. - Zagreb : Zagrebačka naklada,
2011. - 182 str. ; 21 cm
Priča o Randolphu Carteru, mistiku, koji ima sposobnost ući u mitski svijet kroz svoje snove. No Carter nije zadovoljan
samo mističnim iskustvom u svijetu snova, on želi pronaći Kadath, grad u kojem žive bogovi. Stoga kreće u potragu koja
će ga odvesti u brojne pustolovine između ljepote i užasa, jave i sna, dobra i zla, u svijet fantastičnih stvorenja, demona i
nevjerojatnih čuda…
154.
Mađer, Miroslav Slavko, 1929-
Kasni rimarij / Miroslav S. Mađer. - Zagreb : Miroslav S. Mađer, 2011. - 159 str. ; 21 cm
Knjiga okuplja stotinjak dosad neobjavljenih pjesama u klasičnoj rimi plodnoga, višestruko nagrađivanog suvremenog
hrvatskog književnika. Mađerovi stihovi, upravo kako sugerira i naslov zbirke, vrše svojevrsno sažimanje života, promišljaju
sve njegove nedoumice, zablude i pregnuća, otkrivajući nadasve bogato iskustvo jedne zrele životne dobi. Sudbina poezije i
s njom u vezi neprolazna važnost samoga poetskog čina nalaze se u središtu motivsko-tematskih preokupacija ove lirike,
pa refleksije o smislu poezije pjesnik iz pjesme u pjesmu neumorno varira.
155.
Margaritoni, Mara
Žudnja / Mara Margaritoni. - Split : Naklada Bošković, 2011. - 181 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Suvremena proza / Naklada
Bošković ; 58)
Toga jutra, 13. studenog 1924., Vicko odlazi iz korčulanske Smokvice raditi u Australiju i sljedećih 46 godina neće vidjeti
majku, ženu Franu, a ni svoje četvero djece. Pisma predstavljaju trajni zalog njihova zavjeta i nade. Tako razdvojeni jedino
što će ih vezati je žudnja za ponovnim susretom. U tih 50-ak godina koliko roman obuhvaća, isprepliću se sudbine nekoliko
generacija iseljenika. Autorica u romanu, pišući o životu i sudbinama iseljeničkih obitelji u Australiji, ističe ljubav i žudnju
za domom, obitelji, zavičajem, ali i rodnim otokom i korčulanskim ljepotama.
156.
Marović, Tonči Petrasov, 1934-1991
Sram i strah : [roman iz ostavštine hrvatskog poetskog klasika] / Tonči Petrasov Marović. - Zagreb : Profil multimedija,
2011. - 214 str. [i.e.] 215 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Profil proza)
Objavljen posthumno (dvadeset godina nakon smrti), roman ovog hrvatskog književnika, jednog od najznačajnijih pjesnika
druge polovine 20. stoljeća, može se čitati kao svojevrsna kritika aktualnog društvenog realiteta, gledanog kroz objektiv
suptilnog, invektivnog oka koje je fokusirano ponajprije na politički odbljesak te zbiljnosti, kao i razne oblike represije. Lik
glavnog junaka Petra, "iščašenog", izglobljenog iz svojega konteksta, sugerira kako je i samo vrijeme lomljeno i razdrto, pa
autor, u nemogućnosti da se fokusira na istu razinu, suvereno koristi višestruki pogled, ukazujući tako na dramu što su je
doživjeli njegovi suvremenici.
157.
Martin, George R. R., 1948-
Ples zmajeva / George R. R. Martin ; [preveli s engleskoga Vladimir Cvetković Sever, Tajana Pavičević]. - Zagreb :
Algoritam, 2011. - 2 sv. (594 ; 582 str.) : ilustr. ; 25 cm. - (Ciklus Pjesma leda i vatre ; knj. 5)
Drugi dio pete knjige "Pjesme leda i vatre" označava povratak u Oštrozimlje, ali u doba potpuno drugačijeg Theona
Greyjoya i potpuno drugačijeg zamka od onog idiličnog mjesta iz prve knjige. Opsada grada Meereena pokazat će se kao
ključni događaj koji će privući mnoge poznate likove spremne da pokušaju otplesati prve ili posljednje korake plesa
zmajeva. Arya će morati napokon pronaći svoje pravo lice, a na Zidu Jon će se po tisućiti puta suočiti s nemogućom
situacijom u pokušaju da pomiri zaklete neprijatelje, ljude s njegove strane Zida s ljudima s pogrešne strane Zida. Ratovi,
dvorske intrige, špijunaže, zavrzlamame i mnoštvo neočekivanih situacija - sadržaj su ovog dijela Martinove fantastične
epske sage.
158.
Martinović, Stjepo, 1945-
Self-help? Bull-shit! : fenomenološki esej / Stjepo Martinović. - Zagreb : arsIRIS, 2011. - 106 str. ; 22 cm
U ovoj fenomenološkoj studiji autor raskrinkava "samopomoć", podvalu globalizacijskih središta moći u jagmi za profitom,
promoviranu silno utjecajnim medijima ljudima u depresiji, na rubu očaja, suočenim s egzistencijalnim teškoćama. Na taj
način se nacija obmanjuje lažnim utjehama i potiskuje se rasprava o alternativnim modelima društvenog razvoja i
upravljanju poslovima od egzistencijalnog interesa, poručujući ljudima da su za svoje nevolje krivi sami.
159.
Mauriac, Francois, 1885-1970
Sudbine / Francois Mauriac ; [prijevod Martina Lice]. - Zagreb : Nova knjiga Rast, 2011. - 141 str. ; 21 cm
U romanu ovog francuskog nobelovca udes će ispreplesti živote nekolicine ljudi i tako zapečatiti sudbinu lijepoga mladića
Roberta Lagavea, čije je postojanje od početka bilo određen njegovom tjelesnom privlačnošću. Nitko od tih ljudi, međutim,
ne računa s činjenicom da će utjecanje na tuđi život bitno odrediti i njegov vlastiti. U svojoj farizejskoj zasljepljenosti, toga
je ponajmanje svjestan Robertov antagonist, Pierre Gornac...
160.
Mazzantini, Margaret, 1961-
Napokon rođen / Margaret Mazzantini ; [prevela s talijanskoga Ana Prpić]. - Zagreb : Algoritam, 2011. - 462 str. ; 24 cm
Glas iz prošlosti, poziv jednog davnog prijatelja, Gemmu će uzdrmati i preplaviti uspomanama, a obična obiteljska
svakodnevica jednog jutra u Rimu doimat će se poput zamućene slike stvarnosti. Gojko, osobenjak, pjesnik iz Sarajeva,
koga je upoznala 1984. godine radeći na disertaciji o Ivi Andriću, pozvao je na otvorenje izložbe o opsadi grada, na kojoj će
biti i fotografije Diega, poginulog fotografa, muškarca koga je voljela i kojim ima šesnaestogodišnjeg sina Pietra. Zajedno s
njim otputovat će u Sarajevo, grad koji još uvijek krvari od nedavnih rana ratnih razaranja, kako bi se susrela s Gojkom,
uspomenama i sjenkama prošlosti… Roman ove suvremene talijanske spisateljice priča je o ljubavi, majčinstvu,
neobičnom slijedu događaja koji u vihoru rata većini oduzimaju sve, ali nekome i daruju život.
161.
Melani, Atto, 1626-1714
Tajne konklava / Atto Melani ; pronašli i priredili Rita Monaldi & Francesco Sorti ; prevela s talijanskog Mirna Čubranić. -
Zagreb : Fraktura, 2011. - 101 str. : ilustr. ; 19 cm
Knjiga je tajni izvještaj baroknog špijuna opata Atta Melanija, napisan za Kralja Sunca, kralja Francuske Luja XIV. Pisma
su to o tehnikama manipuliranja papinskim dvorom kako bi se izabrao papa koji bi u daljnjem političkom djelovanju najviše
pogodovao Francuskoj. Tiskana građa temelji se na rukopisima pronađenima u knjižnici Senata u Parizu. Rukopis opata
Melanija igra ključnu ulogu u romanu "Secretum".
162.
Milašinović, Goran, 1958-
Rascepi / Goran Milašinović. - Beograd : Stubovi kulture, 2011. - 203 str. : slika autora ; 21 cm. - (Biblioteka Peščanik ;
knj. 115)
Iz pera srpskog liječnika i pisca dolazi ova istinita priča o ljudskoj solidarnosti bez obzira na rizike. Priča je to o prvom
presađivanju koštane srži ikada, koje je spletom okolnosti eksperimentalno izvedeno u Francuskoj nad srpskim
pacijentima, naučnicima koji su u Institutu Vinča slučajno bili izloženi velikoj i smrtonosnoj dozi zračenja 1958. godine.
Ispreplićući stvarnost i fikciju autor gradi roman kao niz dokumentarnih zapisa o podvigu nekolicine ljudi koji su riskirali
vlastiti život, da bi pomogli ljudima koje čak i ne poznaju.
163.
Mill, John Stuart, 1806-1873
Autobiografija / John Stuart Mill ; s engleskoga preveo Damjan Lalović. - Zagreb : Disput, 2011. - 195 str. : slika autora ;
25 cm. - (Biblioteka Srednji put ; knj. 16)
Slojevit i inspirativan rezime života jednog od vodećih intelektualaca modernoga doba koji je svojim nevjerojatnim rasponom
interesa i doprinosa u intelektualno-političkoj sferi širio prostore ljudskih sloboda i otvorio brojna pitanja demokratske
reforme, ženskih prava, individualne slobode i druga. Njegov utjecaj prešao je granice doba u kojemu je živio, tako da ga
cijene i suvremeni liberali, a svojim prethodnikom smatraju demokratski socijalisti.
164.
Mirković, Alenka, 1964-
Glasom protiv topova : mala ratna kronika / Alenka Mirković. - Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 2011. - 432 str. ; 20
cm. - (Beletrina : gotovo stvarnosna proza)
Roman novinarke Radija Vukovar, Alenke Mirković, o nekoliko mjeseci prije opsade Vukovara i za vrijeme opsade grada.
Autorica jasnim i preciznim iskazom poput ratnoga izvjestitelja pripovijeda o stvarnim događajima iz Domovinskoga rata,
dajući čitatelju na uvid i osobnu ispovijest mlade žene zahvaćene ratom i kroniku ekipe Radija Vukovar. Izvještavajući o
najvećoj hrvatskoj ratnoj tragediji, autorica će, ne zauzimajući političku stranu, otkrivati postupke vlasti i medija, govoriti o
onome što je vidjela i o čemu može svjedočiti.
165.
Moore, Tara
Poziv na zaruke / Tara Moore ; preveo s engleskoga Mate Maras. - Zagreb : Znanje, 2011. - 327 str. ; 24 cm
Krema irskog društva oduvijek se za Ivanjski ples sakuplja na imanju kod Granvilleovih. Ove godine zabava ima poseban
povod, glava obitelji Honoria objavljuje zaruke svog unuka Rossa s Ashling Morrison. U mraku te ljetne noći stare obiteljske
tajne počinju izlaziti na površinu, neke tužne, a neke poprilično uznemirujuće. Ovaj autoričin prvijenac je uzbudljiva i napeta
obiteljska saga, prepuna seksa, ljubavi i izdaja u kojoj čitatelj ostaje u neizvjesnosti do završnih stranica.
166.
Moyes, Jojo, 1969-
Posljednje pismo tvojega ljubavnika / Jojo Moyes ; s engleskog prevela Snježana Ercegovac. - Zagreb : Profil
International, 2011. - 398 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Profil bestseler)
Dvije ljubavne priče koje se odvijaju u razmaku od četrdesetak godina i koje se isprepliću okosnica su ovog dirljivog romana
o strasti, preljubu i gubitku. U prvoj priči novinarka Ellie pretražuje arhiv novina za koje radi i pronalazi pismo iz 1960. u
kojemu neki muškarac moli svoju ljubavnicu da ostavi svog supruga. Pomažu joj jedan mladi i jedan stari knjižničar. Druga
priča je upravo ona iz 1960. godine: Jennifer se budi u bolnici nakon prometne nesreće ne sjećajući se svog života niti ljudi
u njemu. Po povratku kući, pronalazi skriveno pismo koje joj pomogne da se prisjeti čovjeka zbog kojeg je bila spremna
izgubiti sve...
167.
Mraović, Tihomir, 1961-
Profesorov čarobni trenutak / Tihomir Mraović. - Zagreb : VDT, 2011. - 223 str. ; 22 cm
Vitomir je dječak kojega smatraju čudakom - on je povučen, druži se sa srednjovječnim profesorom izumiteljem Otom i
Danijelom, koja mu se sviđa. Njegov dar krije se u bujnoj mašti pa nakon što Ivoni, koju je smatrao prijateljicom, ispriča
originalnu priču - Ivonin otac, filmski režiser, namjerava tu priču iskoristiti za film kako bi zaradio potpisujući samo sebe
kao autora. U međuvremenu profesor je izumio stroj koji videokamerom bilježi misli. Prikopčavši Vitomira na stroj, njegova
će priča dobiti oblik filma. Hoće li uspjeti preduhitriti Ivonina oca i što će se još sve dogoditi?
168.
Murakami, Haruki, 1949-
Ljetopis Ptice Navijalice : [roman] / Haruki Murakami ; preveo s japanskoga Vojo Šindolić ; [fotografija autora Elena
Seibert]. - Zagreb : Vuković & Runjić, 2011. - 695 str. : slika autora ; 24 cm
Roman uspješnog japanskog pisca, čiji je glavni lik mladi čovjek po imenu Toru Okada. Toru živi u predgrađu Tokija sa
suprugom i njihovom mačkom. Nakon što izgubi posao zadese ga još dvije nevolje - nestanu mu supruga i mačka. Tražeći
ih silazi u pakao koji se nalazi ispod mirne površine Tokija i susreće bizarne likove - sestre vidovnjakinje, zlonamjernog, ali
od medija voljenog političara, morbidnu šesnaestogodišnjakinju i starog ratnog veterana...
169.
Muštović, Faruk, 1940-
Pogon motornih vozila na autoplin : priručnik o ekonomičnom, sigurnom i ekološki prihvatljivom alternativnom motornom
pogonu na autoplin / F. Muštović. - Zagreb : Kigen ; Sarajevo : IBC, 2010. - 148 str. : ilustr. ; 23 cm
Priručnik o ekonomičnom, sigurnom i ekološki prihvatljivom alternativnom motornom pogonu na autoplin. Kroz deset
odjeljaka objašnjeno je sve o autoplinu, njegovim fizikalnim i kemijskim svojstvima, preinakama benzinskih vozila na pogon
autoplinom, opremi i uređajima, sigurnosnim uvjetima, normama, standardima, propisima i zakonima. U prilogu je mapa
punionica autoplina i popis servisera u Republici Hrvatskoj.
170.
Nabokov, Vladimir Vladimirovič, 1899-1977
Lužinova obrana / Vladimir Nabokov ; s ruskoga preveo Igor Buljan. - Zagreb : Vuković & Runjić, 2011. - 199 str. ; 22 cm
Rano djelo jednog od najpoznatijih ruskih literarnih emigranata vrti se oko Lužina, šahovskog genija koji briljira u igri šaha,
ali je osupnut i blokiran kompleksnošću igre života koja protiv njega povlači svoje figure - beskrupuloznog mentora/svodnika
Valentinova, financijsku propast, nametljivu ženu koja ga želi "ozdraviti" od šaha. Zaplet romana izvire iz nerazrješivoga
odnosa Lužinova genija s nerazumijevanjem, pohlepom i glupošću svijeta oko njega. Iako je autor romana vrhunski
poznavatelj igre i sastavljač više poznatih šahovskih problema, čitatelju za razumijevanje teksta nije potrebno znati ništa
više od osnovnih poteza.
171.
Ndiaye, Marie, 1967-
Tri snažne žene : roman / Marie Ndiaye ; s francuskoga prevela Barbara Martinec. - Zagreb : Hrvatsko filozofsko društvo
: Disput, 2011. - 278 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Književna smotra)(Na tragu klasika)
Roman sadrži priče o tri Afrofrancuskinje - Norah, Fante i Khady. Norah je pariška odvjetnica afričkih korijena koja dolazi u
posjet ocu u Dakar, no susret oca i kćeri je težak, opterećen nesređenim obiteljskim odnosima. Fante je Senegalka
izjalovljenih nada. Predavala je književnost na školi gdje je radio i njezin muž. On je izgubio ugled uslijed nekog neugodnog
događaja te su morali preseliti u Francusku, nastojeći tamo započeti novi život. Treća žena je Khady, mlada senegalska
udovica koja pokušava okrenuti novu životnu stranicu u Europi, ali taj je pokušaj ispresijecan nizom ponižavajućih epizoda.
"To je roman koji govori o moralnoj truleži, niskosti ljudskosti, ljudskosti u patnji, no koji predlaže, u dubinama mizerije,
mogućnost iskupljenja", izjavila je autorica, koja je za ovaj roman dobila uglednu književnu nagradu Goncourt 2009. godine.
172.
Oz, Amos, 1939-
Rimovanje života i smrti / Amos Oz ; prevela s hebrejskog Laila Šprajc. - Zaprešić : Fraktura, 2011. - 145 str. ; 21 cm
Glavni protagonist ovoga romana neimenovani je romanopisac u četrdesetima koji se priprema za književnu večer
organiziranu u njegovu čast. U tim pripremama promišlja o umijeću pisanja, pripovijedanju kao drevnoj književnoj formi, te
važnosti književne slave.
173.
Pačar, Mladen, 1968-
Derivacije s primjenom : udžbenik + zbirka + rješenja + preko 150 riješenih zadataka : [za fakultete i srednje škole, za
samostalno učenje] / Mladen Pačar & Maja Katalinić. - Čakovec : Dvostruka Duga ; Osijek : Matematički klub Mathoteka,
2011. - 103 str. ; 24 cm. - (Tao matematike ; 5)
Mladen Pačar i Maja Katalinć već dvadesetak godina održavaju tečajeve, predavanja i poduke za sve kolegije matematike
za sve fakultete ali i za srednje i osnovne škole. Usporedno s održavanjem tečajeva počeli su i s projektom Tao
matematike. Tao matematike su integralne knjige za samostalno učenje matematike bez instrukcija. Namjene su
studentima svih fakulteta, učenicima gimnazija, ekonomskih i tehničkih za samostalno učenje, pripremu ispita i državne
mature iz matematike te kao dodatna literatura za predavače. Ova knjiga udžbenik je derivacija s preko sto i pedeset
riješenih zadataka.
174.
Pačar, Mladen, 1968-
Funkcije : kompleksni brojevi : polinomi : udžbenik + zbirka + rješenja + preko 200 riješenih zadataka / Mladen Pačar
& Maja Katalinić. - Čakovec : Dvostruka Duga ; Osijek : Matematički klub Mathoteka, 2011. - 103 str. ; 24 cm. - (Tao
matematike ; 3)
Mladen Pačar i Maja Katalinć već dvadesetak godina održavaju tečajeve, predavanja i poduke za sve kolegije matematike
za sve fakultete ali i za srednje i osnovne škole. Usporedno s održavanjem tečajeva počeli su i s projektom Tao
matematike. Tao matematike su integralne knjige za samostalno učenje matematike bez instrukcija. Namjene su
studentima svih fakulteta, učenicima gimnazija, ekonomskih i tehničkih za samostalno učenje, pripremu ispita i državne
mature iz matematike te kao dodatna literatura za predavače. Uz osnovne definicije funkcija, kompleksnih brojeva i
polinoma sadržani su i brojni zadaci s rješenjima.
175.
Pačar, Mladen, 1968-
Gospodarska i financijska matematika : udžbenik + zbirka + rješenja + preko 100 riješenih zadataka / Mladen Pačar &
Maja Katalinić. - Čakovec : Dvostruka Duga ; Osijek : Matematički klub Mathoteka, 2011. - 103 str. ; 24 cm. - (Tao
matematike ; 8)
Autori već dvadesetak godina održavaju tečajeve, predavanja i poduke za sve kolegije matematike za sve fakultete ali i za
srednje i osnovne škole. Usporedno s održavanjem tečajeva počeli su i s projektom Tao matematike. Tao matematike su
integralne knjige za samostalno učenje matematike bez instrukcija. Namjene su studentima svih fakulteta, učenicima
gimnazija, ekonomskih i tehničkih za samostalno učenje, pripremu ispita i državne mature iz matematike te kao dodatna
literatura za predavače. Ovaj udžbenik gospodarske i financijske matematike sadrži i zbirku s preko sto riješenih zadataka
za vježbu.
176.
Pačar, Mladen, 1968-
Limesi : nizovi : redovi : udžbenik + zbirka + rješenja + preko 300 riješenih zadataka : [za fakultete i srednje škole] /
Mladen Pačar & Maja Katalinić. - Čakovec : Dvostruka Duga ; Osijek : Matematički klub Mathoteka, 2011. - 104 str. ; 24
cm. - (Tao matematike ; 4)
Autori već dvadesetak godina održavaju tečajeve, predavanja i poduke za sve kolegije matematike za sve fakultete ali i za
srednje i osnovne škole. Usporedno s održavanjem tečajeva počeli su i s projektom Tao matematike. Tao matematike su
integralne knjige za samostalno učenje matematike bez instrukcija. Namjene su studentima svih fakulteta, učenicima
gimnazija, ekonomskih i tehničkih za samostalno učenje, pripremu ispita i državne mature iz matematike te kao dodatna
literatura za predavače. Ovo je udžbenik i zbirka s preko tristo riješenih zadataka. Na početku priručnika pregledno su
iznesene i kratke osnove teorije limesa, nizova i redova.
177.
Peale, Norman Vincent, 1898-1993
Možeš ako misliš da možeš / Norman Vincent Peale ; [s engleskoga preveo Predrag Raos]. - Zagreb : Mozaik knjiga,
2011. - 403 str. ; 19 cm
Još jedno izdanje najpoznatije knjige autora koji je i utemeljitelj religijskopsihijatrijske klinike, Instituta za vjeru i zdravlje i
časopisa "Guideposts". Uz mnogobrojne osobne priče pojedinaca, autor u ovoj knjizi razmatra mogućnost oslobađanja
vlastitih potencijala koji omogućavaju svladavanje životnih teškoća. U svojim idejama i načelima doktor Peale izložio je
kako ostvariti cilj iako život ne donosi najljepša iskustva, kako povratiti samopouzdanje, kako učvrstiti snagu svoga uma...
178.
Philipe, Anne, 1917-1990
Samo jedan dah / Anne Philipe ; [prijevod Martina Lice]. - Zagreb : Nova knjiga Rast, 2011. - 96 str. ; 21 cm
Autorica se fokusira na posljednje tjedne života svog supruga, glasovitog francuskog glumca Gerarda Philipea, te vrijeme
neposredno nakon njegove smrti. Vještim prepletanjem reminiscencija na sretne trenutke sa sadašnjošću, ona iznosi
intimnu, ali suptilno ispričanu svevremenu priču o krhkosti sreće, jednako kao i fizičkoga tijela, te o životnosti ljubavi. Pri
tome vješto stapa eteričnu dojmljivost suzdržanog izraza s metafizičkim propitivanjima i raščlambama vlastitih osjećaja.
Anne Philipe, filozofkinja, antropologinja, književnica i redateljica, literarnu slavu stekla je sredinom šezdesetih godina
prošloga stoljeća upravo ovim prvijencem.
179.
Pike, Geoff, 1929-
Konkubinina kći / Pai Kit Fai ; s engleskog prevela Dragana Budanko. - Zagreb : Naklada Ljevak, 2011. - 500 str. ; 23
cm. - (Biblioteka Graham Greene)
„Traži skrvenu sreću. Sakupljaj i najmanje radosti. Svaka je dragocjena kao komad čistog zlata„. Ovaj citat u tri kratke
rečenice sažima sadržaj romana „Konkubinina kći“. Priča je to o tri generacije – majkama i kćerima koje se bore da
prežive u neljudskim uvjetima i pod neljudskim postupcima i da se hrabro, uz mnoge žrtve, izbore za sebe. Roman
započinje 1906. godine u Južnoj Kini na farmi začina kada Pai-Ling ili Broj Četiri, najmlađa supruga
sedamdesettrogodišnjaka, rađa – djevojčicu. Za zemljoposjednika kći znači „samo još jednu zdjelu puniti“. Zemljoposjednik
utopi zavežljaj s djetetom u rižinom polju, ali ga nenadana pojava lisičje vile, zaustavi u stravičnom naumu. Malena Li-Xija,
pod zaštitom općeg vjerovanja u lisičju vilu, odrasta u skladištu riže... Potom je prodaju, muče, progone s psima. Ipak,
nauči čitati što je dovodi do kapetana Bena Devereauxa. I njezina će kćer Siu-Sing, usprkos drugačijem početku i ljubavi
roditelja proći kalvariju sve dok se ne obračuna sa Silovitim... Roman završava u prosincu 1941. godine.
180.
Pišković, Tatjana, 1979-
Gramatika roda / Tatjana Pišković. - Zagreb : Disput, 2011. - 318 str. : graf. prikazi ; 20 cm. - (Palimpsest ; knj. 14)
Rod kao sintaktička jezična kategorija istražen je ovdje u svojem gramatičkom, leksičkom, referencijalnom i društvenom
aspektu. Autorica analizira odnos roda i sklonidbenih vrsta, oblike neregularnosti i kolebljivosti imeničkih rodnih oznaka u
hrvatskom jeziku, dodjeljivanje roda posuđenicama, te sročnost kao temelj definicije roda.
181.
Pod krovom stare knjižnice
Pod krovom stare knjižnice / [urednica Blanka Pašagić]. - Zagreb : Webstilus klub, 2011. - 176 str. : ilustr. ; 21 cm. -
(Biblioteka Priče iz knjižnice)
Zbirka okuplja nešto manje od 40 pripovijedaka i priča knjižničara i zaljubljenika u knjige na temu knjižnica i knjižničarstva.
Priče su objavljene i na portalu www.knjiznice.info na kojemu je i raspisan natječaj. Od priča koje su pristigle neke u osnovi
imaju izmišljeni, a neke stvarni događaj, dok su knjižnice katkad temelj, katkad potka radnje, a najčešće oboje. Ovo je
prva u nizu knjiga u biblioteci „Priče iz knjižnice“.
182.
Popović, Dimitrije, 1951-
Smrt Danila Kiša : proze / Dimitrije Popović. - Zagreb : V.B.Z. : Skener studio : Nacionalna zajednica Crnogoraca
Hrvatske, 2011. - 176 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Ambrozija ; knj. 309)
Sedma knjiga poznatog umjetnika zbirka je tematski različitih kratkih proza u kojima priča o raspopu, o osveti, o strasti i
okovima, o duševnoj praznini koju u čovjeku ostavlja realizirana odmazda. Iako fikcionalnog karaktera, u pričama se
pronalaze i autobiografski elementi. Priče "Rajska ptica" i "Porođaj" objavljene su u okviru književnog natječaja za kratku
priču "Večernjeg lista", a potonja je nagrađena trećom nagradom za kratku priču "Ranko Marinković" Večernjeg lista 2010.
godine.
183.
Potter, Alexandra, 1970-
Pazi što želiš : moglo bi ti se i ostvariti / Alexandra Potter ; s engleskog prevela Katarina Travašić. - Rijeka : Naklada
Uliks, 2011. - 384 str. ; 24 cm
Tridesetogodišnja Heather živi u Londonu, nedavno je prekinula vezu, nesigurnog je posla, a svakog joj mjeseca stižu rate
kredita za stan. Vraćajući se jednog dana kući, od nasrtljive je ciganke kupila "sretni vrijesak" i smetnula to s uma. Ali,
kao da joj se od tog trenutka preokrenula sreća. Od sitnih promjena, poput slobodnog mjesta za parkiranje, sjedala u
vlaku, pa do većih, kada konačno pronalazi adekvatnog podstanara, upoznaje privlačnog susjeda Jamesa koji je još poziva
na večeru! Ubrzo joj postaje jasno da što god poželi, to se ostvari. Zar je uzrok tome "sretni vrijesak"? I, donose li
ostvarene želje doista i iskreno zadovoljstvo i sreću?!
184.
Pranić, Kata, 1959-
Hrvatski travari / Kata Pranić. - Zagreb : Biakova, 2011. - 180 str. : ilustr. ; 24 cm
Autorica u ovoj knjizi predstavlja hrvatske travare, narodne liječnike, sakupljače, uzgajivače i prerađivače ljekovitog bilja koji
se bave pučkom medicinom s velikim uspjehom. Neki su znanja baštinili generacijama u istoj obitelji, a drugi ih otkrivali
vlastitim trudom. Svrha je knjige ostaviti pisani trag o poznavateljima ljekovitog bilja u Hrvatskoj.
185.
Prethodni postupak u pravu Europske unije : suradnja nacionalnih sudova s Europskim sudom
Prethodni postupak u pravu Europske unije : suradnja nacionalnih sudova s Europskim sudom / Melita Carević ... [et
al.] ; urednici Tamara Ćapeta ... [et al.]. - Zagreb : Narodne novine, 2011. - XXIII, 198 str. ; 24 cm. - (Pravna biblioteka.
Europsko pravo ; 7)
Predmet ove knjige je prethodni postupak, odnosno pravni mehanizam na temelju kojeg svi nacionalni sudovi mogu, dok
sudovi zadnje instance moraju, kada im je to potrebno za donošenje odluke u sporu iz njihove nadležnosti, postaviti pitanje
Europskom sudu o tumačenju ili valjanosti određene norme prava Europske Unije. U knjizi se nastoji razjasniti svrha,
pravila te propitati otvorena pitanja o prethodnom postupku. Prilozi knjizi su odredbe Ugovora iz Lisabona koje se odnose
na Sud Europske Unije te informativna uputa Europskog suda.
186.
Prijić, Snježana, 1964-
Antička i novovjekovna epistemologija / Snježana Prijić-Samaržija i Ana Gavran Miloš. - Zagreb : Naklada Jesenski i
Turk, 2011. - 488 str. ; 25 cm. - (Filozofska biblioteka)
Filozofska natologija antičke i novovjekovne epistemologije iznosi ključna stajališta najistaknutijih predstavnika tih epoha
(Parmenida, Platona, Aristotela, Sokrata, Cicerona, stoika, Epikura i epikurejaca, Lukrecija, skeptika, Pirona, Seksta
Empirika, Bacona, Descartesa, Spinoze, Lockea, Leibniza, Berkeleya, Reida, Humea, Kanta, Hegela) o znanju,
spoznavanju, percepciji, urođenom znanju i apriornoj spoznaji, razumu i zaključivanju, svjedočanstvu, emocijama,
skepticizmu, odnosu uma i stvarnosti.
187.
Puntarić, Dinko, 1959-
Zdravstvena ekologija / Dinko Puntarić, Maja Miškulin, Jasna Bošnir i suradnici. - Zagreb : Medicinska naklada, 2012 [i.
e. 2011]. - XI, 431 str. : ilustr., graf. prikazi ; 24 cm. - (Biblioteka Sveučilišni udžbenici / Medicinska naklada)(Manualia
Universitatis studiorum Esekiensis = Udžbenici Sveučilišta u Osijeku)
Uništavanje okoliša počelo je bitno utjecati na zdravlje stanovništva u mnogim dijelovima svijeta. Čovjek nekritičkim
prihvaćanjem industrijskog i tehnološkog razvoja sve više prijeti razaranjem prirodne ravnoteže i uništenjem pojedinih
ekosustava. Shvaćajući veličinu i složenost aktualnih ekoloških problema suvremenoga društva te vjerujući da svaki
pojedinac može pridonijeti zaštiti okoliša, a time i zdravlju ljudi u svom mikrookruženju autori su željeli pišući ovaj
udžbenika osobno pridonijeti pozitivnim nastojanjima u zaštiti i očuvanju okoliša te potaknuti studente medicine da se kao
zdravstveni profesionalci uključe u zaštitu okoliša i njegovoga utjecaja na zdravlje ljudi. Knjiga je namijenjena studentima
medicine, ali i svima koji se privatno i profesionalno bave okolišem.
188.
Puškin, Aleksandr Sergeevič, 1799-1837
Boris Godunov / Aleksandar Sergejevič Puškin ; [prijevod Petar Bilobrk]. - Zagreb : Folpa, 2011. - 175 str. ; 21 cm
Glavni lik ove povijesne drame, u kojoj je autor razbio jedinstvo radnje, vremena i prostora, ubojica je i državnik Boris
Godunov. Poznato djelo, napisano s odmakom od klasične drame, poznatije je po operi Musorskoga. Za izvedbu je bila
komplicirana zbog nizanja scena po ugledu na elizabetinsku dramu.
189.
Radni odnosi prema novelama zakona iz 2011.
Radni odnosi prema novelama zakona iz 2011. / Štefanija Kasabašić ... [et al.]. - Zagreb : Novi informator, 2011. - 367
str. ; 24 cm
Radovi u ovom priručniku obrađuju teme službeničkog zakonodavstva, Zakon o radu i Uredbe o uredskom poslovanju.
Raspravlja se o prijemu u službu, stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, ocjenjivanju, evidenciji o
radnicima, radnim odnosima lokalnih dužnosnika i dr. Priručnik obiluje brojnim primjerima akata koji se donose u primjeni
službeničkog zakonodavsta te sadrži redakcijski pročišćene tekstove zakona.
190.
Raguž, Ivica, 1973-
Šutnja : dokolica - molitva / Ivica Raguž. - 2011. - 100 str. - (Teološke meditacije ; 38)
Crtice o teologiji šutnje, sabrane u ovoj knjizi, plod su tribine održane u Slavonskom Brodu. Autor smatra da su kršćani u
ovim modernim vremenima zaboravilina vrijednost šutnje, te ovim tekstovima želi potaknuti na ponovno otkrivanje te
vrijednosti. Uz tekst o šutnji u knjizi su objavljeni i tekstovi o dokolici, molitvi, aktivizmu i dobroti koji također, smatra autor,
mogu koristiti za razmatranje o teologiji i duhovnosti šutnje.
191.
Rankov, Pavol, 1964-
Dogodilo se prvoga rujna (i ne samo tada) : povijesni roman iz razdoblja 1938-1968. / Pavol Rankov ; sa slovačkoga
prevela Maria Vuksanović Kursar. - Zagreb : Disput : Hrvatsko filološko društvo, 2011. - 386 str. ; 20 cm. - (Na tragu
klasika)(Biblioteka Književna smotra)
Roman slovačkog prozaista i publicista o trideset burnih godina slovačke povijesti, od 1938. do 1968. godine. Početno
mjesto radnje, iz kojeg dolaze četiri glavna lika - Čeh Jan, Mađar Péter, Židov Gabriel i Slovakinja Mária - južnoslovački je
grad Levice, u kojem zajedno živi nekoliko raznih naroda, te koji je stoga i poprište niza različitih političkih strujanja. U
mjeni povijesnih događaja 20. stoljeća razlike među stanovnicima tog grada stalno se zaoštravaju. Stvarni povijesni
događaji u romanu isprepleteni su s događajima iz privatnog i intimnog života junaka. A ono intimno - ljubav koju trojica
glavnih muških likova gaje prema svojoj vršnjakinji Márii od pubertetskih dana pa sve do pune zrelosti - čini se
nevjerojatnom kao i dio onoga što im je povijest u ovom romanu namijenila.
192.
Revis, Beth
Beskrajno putovanje / Beth Revis ; prevela s engleskoga Maja Paović. - Zagreb : Znanje, 2011. - 372 str. ; 24 cm
Prvi dio planirane trilogije, čiji je glavni lik tinejdžerka Amy. Amy i njeni roditelji pristali su na vladin program koji uključuje
zamrzavanje na 300 godina, putovanje svemirskom brodom i buđenje na novom planetu, kojeg bi trebali naseliti. No netko
pokušava ubiti Amy i isključuje njenu krioničku ćeliju i to 50 godina prije planiranog buđenja. Amy se sada pokušava snaći
u životu na svemirskom brodu, čije su vodstvo preuzeli Veliki Starješina i njegov nasljednik tinejdžer Mali Starješina, te
pokušava otkriti tko ju je pokušao ubiti kako bi spasila sebe, ali i svoje još uvijek zamrznute roditelje.
193.
Roberts, Nora, 1950-
Krvna braća / s engleskoga prevela Vesna Stričević-Šolić. - 258 str. - (Profil ljubić)
Radnja prve knjiga trilogije "Sudbonosni broj sedam" odvija se u gradiću Hawkins Hollowu gdje se svakih sedam godina
događaju neobične nesreće. Taj je nesretni niz započeo kada su tri dječaka, Caleb, Fox i Cage, proveli noć kod stijene
Poganski kamen dočekujući svoj deseti rođendan. Spojili su razrezana zapešća zaklinjući se na vječno prijateljstvo, ali su
tim činom nehotice oslobodili i zatočenog demona. Istovremeno su dobili i sposobnost samozacjeljivanja te određenu moć
za zaštitu. Dvadeset i jednu godinu kasnije taj demon ih izaziva na obračun, a isto tako i tri žene koje su također na
određeni način povezane s demonom...
194.
Roberts, Nora, 1950-
Poganski kamen / s engleskoga prevela Vesna Stričević-Šolić. - 252 str. - (Profil ljubić)
Treći nastavak trilogije "Sudbonosni broj sedam" vodi ka konačnom otkrivanju tajne zatočenog demona i obračunu s njime.
Gage i Cybil, za razliku od druga dva para, imaju dar vidjeti budućnost. Stoga se upuštaju u zajedničko istraživanje
mogućih događaja, pokušavajući pri tome obuzdati međusobnu privlačnost...
195.
Roberts, Nora, 1950-
Sjeta u zaljevu Chesapeake / Nora Roberts ; [prijevod Vesna Stričević-Šolić]. - Zagreb : Profil multimedija, 2011. - 257
str. ; 24 cm. - (Saga Zaljev Chesapeake ; 4)(Profil ljubić)
Četvrta knjiga sage "Zaljev Chesapeake" o najmlađem od četvorice braće Quinn, koje su Ray i Stella Quinn posvojili. Seth
je najkasnije došao u obitelj. Bio je uplašeni i problematični dječak o kojem su, nakon nagle očeve smrti, brinula trojica
starije braće. Seth je izrastao u umjetničku dušu, slikara koji je proputovao svijet i sada se vratio među braću, u zaljev. No,
predstoji mu suočavanje s vlastitom prošlošću što mu ne pada lako. No, pogled na Drusillu daje mu snage i za taj obračun.
196.
Roberts, Nora, 1950-
Susret u smrti / Nora Roberts pod pseudonimom J.D. Robb ; s engleskog prevela Helga Kraljik. - Zagreb : Profil
multimedija, 2011. - 300 str. ; 23 cm. - (Profil krimić)
Poručnica Eve Dallas radi na slučaju ubojstva bogatog starijeg muškarca koji je otrovan na proslavi svojeg rođendana pred
svim uzvanicima. Trag je vodi do lijepe Julie Dockport, alias Dunne, koju je Eve spremila u zatvor prije deset godina. Julie
je, sve upućuje, nakon odsluženja kazne ponovno krenula u akciju, jer su se zaredala ubojstva muškaraca iz visokog
društva. Rasvjetljujući zagonetna ubojstva, Dallasova je sve bliže zločinki, ali i njezinom novom "odabraniku", poručničinom
suprugu!
197.
Ropac, Darko, 1947-
Homeopatijom do zdravlja : ilustrirani priručnik za bolje snalaženje u homeopatskom liječenju u kući / Darko Ropac. -
Zagreb : Naklada Ljevak, 2011. - 244 str. : ilustr. ; 24 cm
U priručniku iz homeopatske medicine, kroz poglavlja o raznim zdravstvenim disfunkcijama ljudskog organizma, autor
paralelno tumači načine liječenja klasične medicine s mogućim posljedicama i homeopatske načine liječenja koji su
apsolutno bez posljedica. Savjeti su namijenjeni kućnoj njezi i liječenju, te vraćanju individualne harmonije.
198.
Ropac, Darko, 1947-
Sjene prošlosti / Darko Ropac. - Zagreb : Naklada Ljevak, 2011. - 329 str. ; 21 cm
Prateći živote triju generacija u dvije obitelji, od početka Drugoga svjetskog rata do Domovinskog rata, opisuje se
pedesetogodišnja povijest Slavonije i Baranje. Više od svega, autor je želio ispričati priču o stvaranju Hrvatske države i
Domovinskom ratu, držeći da ljudi koji su u njemu sudjelovali nisu dovoljno opisali svoja iskustva kako bi ostala kao
literarni dokument. Njegovi junaci, mladi borci iz studentskih klupa, neiskusni za rat i krvoproliće izašli su na bojište s
velikim srcem i pokazali svoju hrabrost.
199.
Savršen vrt : uz vrlo malo truda i vremena
Savršen vrt : uz vrlo malo truda i vremena / [Brigitte Kleinod ... et al. ; prijevod s njemačkoga Branka Kovačić]. - Zagreb
: Mozaik knjiga, 2011. - 320 str. : ilustr. ; 26 cm
Deset jednostavnih pravila za rad u vrtu, ujedno su i naslovi poglavlja ovog bogato ilustriranog priručnika: Promišljeno
planiranje, Vrtlarstvo u skladu s prirodom, Oprezno kupovanje biljaka, Predviđanje uz sadnju, Pokrivanje tla, Zalijevanje,
Promišljena gnojidba, Iskoristite pomagače iz prirode, Upotrijebite pravi alat, Pravodobno obavljanje radova.
200.
Schneider, Richard
Mjesto zločina Hypo Alpe Adria / Richard Schneider ; s predgovorom Ive Jakovljevića ; s njemačkog preveo Boris Perić.
- Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 2011. - 263 str. : ilustr. ; 21 cm
Knjiga neovisnog novinara, koji već godinama prati razvoj događaja u vezi s Hypo Alpe Adria bankom. Glavni lik knjige je
sama banka iz naslova, a ostali likovi su uglavnom iz Hrvatske, te s prostora od Bavarske do Srbije, te Crne Gore. Autor
donosi informacije o mutnim poslovim vezane uz tu banku, od otvaranja prvih računa za kupnju oružja radi obrane
Republike Hrvatske nadalje, zbog koji su se danas mnogi našli na optuženičkoj klupi.
201.
Sebald, Winfried Georg, 1944-2001
Vrtoglavica / W. G. Sebald ; s njemačkoga preveo Andy Jelčić. - Zagreb : Vuković & Runjić, 2011. - 204 str. : ilustr. ;
22 cm
Na putu od Engleske prema Apeninskom poluotoku junak ovog romana piše putopis protkan vlastitim sjećanjima i
uspomenama, legendama, horor pričama. Kroz četiri priče isprepliću se misli o neuzvraćenim ljubavima, uspomenama iz
djetinjstva, umorstvima tajnih organizacija, o velikanima književnosti Kafki i Stendhalu. Melankolija je osnovni motiv svake
od priča, a osjećaj vrtoglavice i razdraženosti obuzimaju pripovjedača ove žanrovski neodredive knjige.
202.
Shakespeare, William, 1564-1616
Kako vam se sviđa / W. Shakespeare ; [prijevod Snježana Vučković]. - Zagreb : Folpa, 2011. - 168 str. ; 21 cm
Glasovita Shakespeareova komedija romantična sadržaja o Rozalindi i Orlandu, zaljubljenom mladom paru koji biva
protjeran - Orlanda je iz njegova doma otjerao zli stariji brat, a Rozalindu stric koji je prisvojio dvor svoga brata. Lutajući,
svatko posebno, neovisno o onom drugom, oni traže utočište u Ardenskoj šumi… Uz još mnoštvo drugih likova,
prerušavanja djevojki u muškarce, dolazi do komičnih obrta, kao i novih zaljubljivanja, a sve završava vjenčanjem četiriju
parova i mirenjem negativnih likova te njihovih rođaka.
203.
Sheridan, Sara, 1968-
Tajna pustinje / Sara Sheridan ; preveo s engleskoga Marko Majerović. - Zagreb : Znanje, 2011. - 363 str. ; 24 cm
Suvremena engleska autorica rekonstruira životnu priču poručnika Jamesa Raymonda Wellsteda u vrijeme dok je boravio u
Engleskoj, kao i u razdoblju službovanja na Crvenome moru i Arapskome poluotoku. U atmosferu sredine 19. stoljeća,
doba ukidanja ropstva te rivalstva između Britanaca i Francuza uklopljena je i priča o mladom pustolovu, poručniku Jamesu
Wellstedu, i Zeni, odvažnoj abesinskoj ljepotici, koja neočekivanim obratom sudbine postaje njegovo vlasništvo. Nakon što
Wellstedove planove o slavi i bogatstvu pomrsi nestanak dvojice kolega, kojima se tijekom misije prikupljanja podataka u
pustinji izgubi svaki trag, bit će prisiljen krenuti u potragu za njima. U opasnom i neizvjesnom putovanju pustinjskim
prostranstvima gospodar i robinja postajat će sve bliskiji… Sara Sheridan svojim je kratkim pričama, romanima, kratkim
filmovima, dječjim i povijesnim knjigama osvojila razne nagrade, a proglašena je i jednom od najboljih mladih autorica u
Velikoj Britaniji.
204.
Sidran, Abdulah, 1944-
Otkup sirove kože / Abdulah Sidran. - Zagreb : Naklada Ljevak, 2011. - 480 str., [16] str. s tablama ; 21 cm. -
(Biblioteka Cicero)
Ovaj autobiografski roman započet je davno, još početkom pisanja scenarija za film "Otac na službenom putu". U knjizi
ćemo sresti poznata imena poput Gorana Babića, Emira Kusturice, Slobodana Praljka, a tema su mu i Sarajevo, Zagreb,
Beograd, Goražde i dr. koji su ga za sva vremena determinirali. Autor piše i o politici, ratovima, povijesti i logorima pa je
ova autobiografija i sveobuhvatna slika jedne epohe.
205.
Sigurnost na radu u ugostiteljstvu i hotelijerstvu
Sigurnost na radu u ugostiteljstvu i hotelijerstvu / [glavna urednica Ljubica Dunaj-Mutak]. - [6. izd.]. - Zagreb : Zavod za
istraživanje i razvoj sigurnosti, 2011. - 64 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Osposobljavanje za rad na siguran način ; 6)
Novo izdanje priručnika izrađenog prema specijalističkom programu osposobljavanja za rad na siguran način u
ugostiteljstvu i hotelijerstvu. Priručnik sadrži poglavlja o kretanju na radu, podizanju i prijenosu predmeta, opasnostima
uzrokovanim električnom strujom, osobnim zaštitnim sredstvima, zaštiti od požara, strojevima i uređajima, alatu i priboru,
ugrijanim predmetima i tvarima, ugljičnom monoksidu, povišenoj temperaturi i vlazi, nepovoljnom položaju tijela pri radu te
higijenskim uvjetima za rad s hranom.
206.
Sigurnost pri rukovanju materijalom
Sigurnost pri rukovanju materijalom / [glavna urednica Ljubica Dunaj-Mutak]. - [13. izd.]. - Zagreb : Zavod za istraživanje
i razvoj sigurnosti, 2011. - 84 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Osposobljavanje za rad na siguran način ; 22)
Novo izdanje priručnika izrađenog prema specijalističkom programu osposobljavanja za siguran rad na poslovima rukovanja
materijalom. Detaljno su objašnjeni pojmovi vezani uz ručno podizanje i prijenos tereta, utovar i istovar, slaganje tereta,
zapaljivi i eksplozivni materijal, otrovni i nagrizajući materijal, kretanje pri radu i nepovoljne uvjete rada. Sadrži i pitanja za
ponavljanje.
207.
Ska, Jean Louis, 1946-
Božja riječ u ljudskim pripovijestima / Jean Louis Sla ; [prijevod Bruna Velčić]. - Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2011. -
144 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Riječ ; 53)
Koliko su vjerske tvrdnje povijesno utemeljene, osjetljivo je pitanje kršćanske teologije. Knjiga sadržava izlaganja i diskusije
s dvaju seminara održanih u Rimu i Genovi 1999. godine o jednostavnom čitanju Biblije, te o odnosu između biblijskih
"pripovijesti" i "povijesti" kako je danas shvaćamo - kao niz događaja o kojima govorimo na osnovi pouzdanih dokumenata i
svjedočanstava. Upitamo li se što nalazimo u Bibliji: kronike očevidaca ili historiografiju ili umjetnost, svakako valja imati na
umu da su stvarni događaji provučeni kroz prizmu neke ljudske svijesti dobili svoj konačni tekstualni oblik s obzirom na
okvire u kojima je ta svijest strukturirana, te da je biblijske pripovijesti danas sve teže, a onda i nerealno, čitati kao
"povijesno-znanstvene", odnosno kao točne izvještaje o minulim događajima.
208.
Skinner, Burrhus Frederic, 1904-1990
Walden Dva / B. F. Skinner ; s engleskoga prevela Mina Đorđević. - Zagreb : Idiom, 2011. - 334 str. ; 20 cm
Utopijski roman, objavljen 1948. godine, naslovljen po uzoru na "Walden" Henryja Davida Thoreaua. Autor opisuje
eksperimentalnu zajednicu, koja djeluje prema biheviorističkim načelima instrumentalnog uvjetovanja, a njeni članovi su
produktivni, sretni i kreativni pojedinci. Pri tome se glavni likovi oslikavaju kroz neprekidne živahne rasprave u kojima
propitkuju temeljne principe i duh te zajednice. Književni stil podsjeća na Platonove dijaloge, a djelo obiluje referencama na
najznačajnije fikcionalne utopije, kao i poznate sociološke te druge teorijske radove. Burrhus Frederic Skinner poznati je
američki psiholog i književnik, poznat kao utemeljitelj radikalnog biheviorizma te posebne škole eksperimentalne
psihologije nazvane eksperimentalna analiza ponašanja.
209.
Sorel, Georges, 1847-1922
Iluzija progresa / Georges Sorel ; [prijevod Dragutin Hlad]. - Zagreb : Feniks knjiga, 2011. - XLVIII, 214 str. ; 22 cm. -
(Biblioteka Sophia ; knj. 1)
Autor se razlikuje od svojih prethodnika i suvremenika po tome što ne podnosi ideju progresa, pogotovo kada se radi o
prihvaćanju vjerovanja u modernizam i materijalizam. Zastupa upravo vjeru u adekvatno shvaćanje materijalne proizvodnje,
odnosno progres sam po sebi a ne samo ideju. U skladu s tim javila su se shvaćanja ideja spram društvenih mijena,
pogotovo u vrijeme marksističkih promišljanja.
Ovo je vrlo složeno djelo, natopljeno referencijama pluralističkog načina razmišljanja. Knjizi prethodi iscrpni predgovor
američkom izdanju te autorovi predgovori prvom i drugom francuskom izdanju.
210.
Stablopis : hrvatski pjesnici o stablu i šumi
Stablopis : hrvatski pjesnici o stablu i šumi / [priredila] Ana Horvat. - Zagreb : Hrvatsko šumarsko društvo, 2011. - 461
str. ; 24 cm
Opsežnom antologijom okupljene su pjesme hrvatskih pjesnika o stablima. Zbirka započinje s pet odabranih uvodnih
pjesama uglednih pjesnika iza kojih slijede još tri iz usmene narodne poezije. Nakon toga kronološki slijede pjesme i
pjesnici od 15. stoljeća do suvremenoga doba. Ovim izborom sastavljačica antologije uspjela je potvrditi kako, od narodne
predaje sve do suvremene književnosti, gotovo da i nema velikoga pjesničkog imena koji u svom opusu motivu stabla nije
posvetio barem pokoji stih. Knjiga je simbolično izašla u godini koja je proglašena Međunarodnom godinom šuma.
211.
Stajić, Slobodan, 1947-
Afroditin arhipelag. - 2011. - 367 str.
Prvi dio triptihona bosanskog novinara i putopisca knjiga je o poznatim pripadnicama nježnijeg spola koje su ostavile trag u
povijesti ili to čine i danas kao znanstvenice, umjetnice, sportašice, političarke i dr. U prvom dijelu knjige, putujući od
Lezbosa, preko Efesa, Istanbula i Atene do Sarajeva, autor opisuje stvarne i nestvarne susrete sa slavnim ženama. Drugi
dio govori o neokrunjenim vladaricama, dok je treći dio posvećen bosanskohercegovačkim ženama kao i onim s prostora
bivše Jugoslavije. Pričajući o njima, autor priča o položaju žena u društvu, o njihovoj borbi za ravnopravnost i potrebi da im
svijet prizna zasluge, što se u ovom muškom svijetu često zaboravi.
212.
Svendsen, Lars. Fr. H., 1970-
Filozofija zla / Lars Fr. H. Svendsen ; prevela s norveškog Dora Maček. - Zagreb : TIM press, 2011. - 293 str. ; 19 cm. -
(Biblioteka Incus)
Autor na temelju svojih osobnih uvjerenja i opće sekularizacije Zapada razmatra zlo kao moralnu kategoriju koja se u prvom
redu tiče ljudskog djelovanja. Opravdanost tematike zla proizlazi iz autorovog stava da je pojam zla bio zanemaren, da se
činio nesuvremenim, kao ostatak predmodernog vremena kad se upotrebljavao kršćanski okvir za razumijevanje svijeta ili
se pak, kao u današnje vrijeme fascinacije zlom, ono ističe kao čisto estetski fenomen te se iz vida gubi "ono strašno" (u
književnosti, filmovima...). Nakon početnog poglavlja, koje je posvećeno teološkim rješenjima fenomena zla, u drugom
poglavlju "Antropologija zla" raspravlja se o tome "je li čovjek dobar ili zao", zasniva se tipologija različitih oblika zla
(demonskog, instrumentalnog, idealističkog i glupog zla) i time postavlja temelj za odgovor na pravi problem: što možemo
kao slobodna, misaona i djelatna bića poduzeti u odnosu na zlo. Svendsenov pristup je filozofsko-antropološki; u ispitivanju
najvažnijih aspekata zla služio se povijesnim izvorima, uključio je filozofe i književnike koje je smatrao bitnima te studiju
popratio iscrpnim bilješkama o pojedinim navodima. Na kraju je navedena literatura kojom se autor služio.
213.
Šiljković, Željka, 1961-
Industrijska geografija / Željka Šiljković ; [izrada karata i grafikona Anica Čuka]. - Zadar : Sveučilište u Zadru, 2011. -
121 str. : ilustr. ; 30 cm
Cilj ovog rada je približiti studentima osnove industrijske geografije, razmotriti značenje industrije kao najvažnije
gospodarske grane u posljednjih dvjesto godina i analizirati njezin utjecaj na stvaranje novih oblika kulturnog krajolika te
uzrokovanje novih odnosa u društvu. Također, industrija se razmatra kao važan čimbenik prostorne organizacije, a
sukladno tome važan je objekt geografskih istraživanja, ponajprije u sklopu industrijske geografije, znanstvene discipline u
okrilju ekonomske geografije. Studentima geografije kao i svima drugima koje zanima složena industrijska problematika
autorica je pružila sadržajno bogat i metodički prilagođen tekst opremljen s brojnim grafičkim prilozima i tablicama koje
olakšavaju razumijevanje pojedinih tematskih jedinica.
214.
Šitum, Marijan, 1971-
Urologija / Marijan Šitum, Josip Gotovac i suradnici. - 2. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Medicinska naklada,
2011. - 218 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka Sveučilišni udžbenici / Medicinska naklada)(Udžbenici Sveučilišta u Splitu)
Drugo, dopunjeno i izmijenjeno izdanje ovog udžbenika obuhvaća većinu urološke patologije; pojedina stanja i bolesti
pregledno su opisani u slijedu od etiologije, patogeneze, kliničke slike, dijagnostike i liječenja. Tekst je obogaćen slikovnim
prikazima, što pridonosi razumijevanju i svrstava udžbenik u moderno i pregledno štivo za studente, ali i za liječnike
različitih specijalnosti.
215.
Špidlik, Tomaš, 1919-
Evanđelje svakoga dana : razmatranja o evanđelju svakoga dana / Tomaš Špidlik ; [preveo Lovre Šola]. - Zagreb :
Teovizija, 2011- . - sv. ; 20 cm. - (Biblioteka Teološka meditacija ; knj. 29)
Autor razmatra evanđelja svakoga dana, daje ključ razumijevanja svetopisamskih liturgijskih tekstova koji prate liturgijsku
godinu.
216.
Špidlik, Tomaš, 1919-
Vrijeme Došašća i Božića. - 2011. - 94 str.
Ova knjiga, prva u nizu, nevelika opsegom, obuhvaća razmatranja vezana uz liturgijska čitanja svakoga dana u vrijeme
Došašća i Božića. Nakon II. vatikanskog koncila vjernici-laici potaknuti su na svakodnevni dodir sa Svetim pismom u
meditaciji i molitvi. Stoga će ovi tekstovi pomoći čitatelju razumjeti Božju riječ te snažnije doživjeti molitvu.
217.
Taylor, Charles, 1931-
Izvori sebstva : razvoj modernog identiteta / Charles Taylor ; s engleskoga prevela Marina Miladinov. - Zagreb : Naklada
Breza, 2011. - 597 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Phos ; knj. 19)
Autor se u ovoj knjizi bavi pokušajem artikulacije i bilježenja povijesti modernog identiteta. Pod tim terminom shvaća
sveukupnost "djelatnog ljudskog bića: osjećaja introspektivnosti, slobode, individualnosi i stopljenosti s prirodom koji su se
udomaćili na modernom Zapadu (cit. iz Predgovora). Po njemu, taj prikaz identiteta služi kao polazište za novo shvaćanje
modernineta. Usredotočuje se na tri glavne značajke tog identiteta - modernu introspektivnost sa shvaćanjem da je čovjek
biće sa "sebstvom", potvrdu običnog života te ekspresivističkog shvaćanja prirode koja je unutarnji moralni izvor. Knjiga je
podijeljena u pet cjelina: Identitet i dobro; Introspektivnost; Potvrda običnog života, Glas prirode i Istančaniji jezici.
Zaključak nosi naziv: Sukobi moderniteta.
218.
Turnpenny, Peter D.
Emeryjeve Osnove medicinske genetike / peter D. Turnpenny, Sian Ellard ; stručne urednice hrv. izd. Floriana Bulić-
Jakuš, Ingeborg Barišić ; [prevoditelji Floriana Bulić-Jakuš ... et al.]. - 14. izd. - Zagreb : Medicinska naklada, 2011. - XVI,
446 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Sveučilišni udžbenici)
Ovaj priručnik namijenjen je boljem razumijevanju i primjeni osnovnih principa genetike u kliničkoj praksi. Strukturiran je u
tri dijela: Principi humane genetike, Genetika u medicini i Klinička genetika. Osobita pažnja posvećena je razvojnoj
genetici, genetici raka, prenatalnom testiranju i reprodukcijskoj genetici, „klonalnom“ sekvenciranju, itd. Izgled genetičkih
poremećaja prikazuje velik broj slika u boji različitih genetičkih bolesti, pojašnjenih i jasnim dijagramima. Namijenjena je
širem krugu zainteresiranih studenata iz područja medicinskih i prirodnih znanosti kao i specijalistima različitih struka koji
će u njoj naći prikaz suvremenih znanstvenih istraživanja i spoznaja te dijagnostičkih i terapijskih postupaka koji su iz njih
proizašli.
219.
Tyerman, Christopher
- 2011. - Str. 486-957
Dugi svezak ovog djela o križarskim ratovima podijeljen je u četiri veća poglavlja. U prvom poglavlju autor se bavi Četvrtim
križarskim pohodom, u drugom poglavlju glavna tema je širenje križarskog pokreta Europom početkom 13. stoljeća, u
trećem obrana i propadanje Outremera, a u posljednjem poglavlju obrađeni su križarski pohodi u kasnom srednjem vijeku.
Autor osim opisa događaja vezanih za same bitke daje i uvid u taktuku ratovanja, novačenje, financiranje pohoda, te
naoružanje.
220.
Udier, Sanda Lucija, 1972-
Fikcija i fakcija : rasprava o jeziku književnosti na predlošcima tekstova Miljenka Jergovića / Sanda Lucija Udier. -
Zagreb : Disput, 2011. - 196 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Četvrti zid ; knj. 44)
Na korpusu književnih i publicističkih tekstova Miljenka Jergovića autorica provodi detaljnu jezičnu analizu kako bi utvrdila
obilježja njegova diskursa koji ga čine osebujnim i vrlo čitanim piscem u kontekstu u kojem djeluje. Daljnje propitivanje
nastoji proniknuti u narav jezika književnosti, to jest po čemu je jezik književnosti "kao poseban slučaj upotrebe jezika" s
obzirom na fikcionalnu namjenu, oblikovanje i sadržaj, različit i specifičan u odnosu na sve druge vidove jezika.
221.
Verghese, Abraham, 1955-
Vrata suza / Abraham Verghese ; preveo s engleskoga Predrag Raos. - Zagreb : Znanje, 2011. - 527 str. ; 24 cm
Marion i Shiva Stone, rođeni u misionarskoj bolnici u Etiopiji pedesetih godina prošlog stoljeća, blizanci su iz tajne veze
između indijske opatice i engleskog kirurga. Čvrsto povezani, no karakterno poprilično različiti, rastu u zemlji koja se nalazi
pred revolucijom. Iznenada, kao žrtve izdaje, naći će se razdvojeni, da bi ih godinama kasnije, u pogibeljnim okolnostima,
sudbina ponovno spojila. Indija, Jemen, Etiopija, Bronx, samo su neka mjesta na zemljovidu ove romaneskne sage,
dojmljive studije o ljudskim odnosima unutar koje ovaj suvremeni američki pisac vješto isprepliće umijeće medicine s tzv.
velikim životnim temama kao što su rođenje, ljubav, smrt, rat, vjernost…
222.
Verginella, Marta, 1960-
Granica drugih : pitanje Julijske krajine i slovensko pamćenje / Marta Verginella ; preveo Franko Dota. - Zagreb :
Srednja Europa, 2011. - XIII, 145 str. ; 21 cm. - (Svjedoci prošlosti)
Knjiga slovenske povjesničarke izvorno napisana na talijanskom jeziku, koja prati sudbinu slovenske nacionalne zajednice
u Julijskoj krajini u periodu od Rapalskog sporazuma, tijekom fašističke epohe i Drugog svjetskog rata sve do ulaska
Jugoslavenske armije u Trst svibnja 1945., doživjela je znatan uspjeh među talijanskim čitateljstvom. Koristeći metodu
biografske naracije, autorica rekonstruira politički, socijalni i kulturni identitet tršćanskih i primorskih Slovenaca, a
istodobno raščinja neke stereotipe o nacionalnim sukobima na sjevernom Jadranu.
223.
Vladić, Jeronim, 1848-1923
Cjelov mira : probrana misao / Jeronim Vladić ; priredio Vlado Vladić. - Zagreb : vlast. nakl., 2011. - 351 str. ; 24 cm
Knjiga o bogatom stvaralaštvu filozofa i pisca fra Jeronima Vladića sadrži izbor njegovih najizvrsnijih misli izdvojenih kao
fragmenti iz većih tekstova, propovijedi i eseja, izbor njegovih cjelovitih propovijedi, u kojima se može steći dojam o
kontekstu unutar kojega se Vladić kao čovjek koji misli i piše kretao, njegove pjesme te novelu "Pobjeda ustrajnosti". U
knjizi nije obrađeno piščevo djelovanje kao povjesničara što tek predstoji kao tema za sebe.
224.
Von Ziegesar, Cecily, 1970-
Samo u snovima / Cecily von Ziegesar ; [prevela s engleskoga Martina Španović]. - Zagreb : Algoritam, 2011. - 231 str.
; 19 cm. - (Tračerica ; 9)
Deveti nastavak ovog popularnog serijala govori o zadnjem zajedničkom ljetu prije upisa na fakultete. Atmosfera je uzavrela
– ne samo zbog vremena. Bez obzira na vrući poljubac koji se dogodio u noći mature, Blair, Serena i Nate odlaze svatko
svojim putem… Blair će u London sa svojim novim dečkom, engleskim lordom, Serena je na dobrom putu da postane
filmska zvijezda, a Nate će uskočiti u iznošene hlače i - pravac Hamptoni, a Dan i Vanessa ponovno će zapaliti vatru
nekadašnje ljubavi…
225.
Vukčević, Lidija, 1954-
Fabrika malih utopija / Lidija Vukčević. - Zagreb : Hrvatsko društvo pisaca : Naklada Jesenski i Turk, 2011. - 252 str. ;
21 cm
Zbirka kratkih tekstova, prožetih lirskim sjećanjima na zavičaj i roditelje, obiteljsku kuću, svakodnevna iskustva i pojmove,
filozofske slutnje i intimistička sanjarenja.
226.
Woodiwiss, Kathleen E., 1939-2007
Vuk i golubica / Kathleen E. Woodiwiss ; s engleskoga prevela Vida Milek. - Zagreb : Mozaik knjiga, 2011. - 436 str. ;
25 cm
Dom lijepe Aislinn, kraljevne saksonske krvi, pregazili su Normani okrutno ubijajući sve Saksonce koji su pružili otpor.
Onaj koji joj je ubio oca, uzima i posljednje što joj je ostalo, njezinu nevinost. Slomljena, ali i dalje ponosna i željna osvete,
utočište pronalazi kod njegovog najvećeg rivala za kraljevu naklonost, tajanstvenog i opakog Wulfgara. Pod zaštitom
neprijatelja smišlja plan kako osvetiti svog oca, nesvjesna ljubavi koju počinje osjećati za "željeznog vuka". Još jedan
roman iz pera popularne američke spisateljice priča je o strasti, odanosti, izdaji i pobjedi ljubavi.
227.
Woolf, Virginia, 1882-1941
Jacobova soba / Virginia Woolf ; prevela Vesna Valenčić. - Rijeka ; Zagreb : Leo-Commerce, 2012. - 244 str. ; 21 cm. -
(Biblioteka Leo)
Treći po redu roman renomirane engleske autorice s početka 20. stoljeća u kojem opisuje život Jacoba Flandersa, od
njegova djetinjstva pa do njegove smrti tijekom Prvoga svjetskog rata. Roman je više posvećen psihološkoj studiji likova,
nego razvoju same radnje. Jacob je opisan indirektno, očima ostalih likova, pogotovo onih ženskih, Clare Durrant i Florinde
te je zapravo sačinjen od zbirke dojmova i sjećanja.
228.
Zaimović, Karim, 1971-1995
Tajna džema od malina / Karim Zaimović. - Bizovac : Ogranak Matice hrvatske Bizovac, 2011. - 175 str. ; 21 cm. -
(Biblioteka Machu Picchu ; knj. 2)
Zbirka broji jedanaest priča sarajevskoga autora koji je veoma mlad poginuo u doba opsade Sarajeva. Njegova je zadnja
priča ostala nedovršena i nenaslovljena, a u njoj predviđa svoju smrt upravo onako kako se i dogodila – pogotkom granate u
trenutku dovršavanja priče. Izdanje knjige pripremljeno je prema trećem sarajevskom izdanju iz 2005. godine, bez ikakvih
intervencija u jezik i stil priča – one su objavljene u originalnome obliku, nepročišćene, pa mjestimice i „neprohodne“.
229.
Zlouporaba i kriminalitet droga : priručnik za školovanje i usavršavanje policijskih službenika
Zlouporaba i kriminalitet droga : priručnik za školovanje i usavršavanje policijskih službenika / [urednica Gabrijela
Gorše]. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska akademija, 2011. - 104 str. : ilustr. ; 24 cm
Priručnik nastao u okviru IPA 2007 Twinning projekta "Jačanje kapaciteta Ministarstva unutarnjih poslova u borbi protiv
krijumčarenja i zlouporabe droga". U priručniku su opisani halucinogeni, depresori i stimulansi, te načini konzumiranja,
djelovanja i rizici i posljedice konzumiranja. Priručnik također sadrži rute krijumčarenja droga u Hrvatskoj i preko Hrvatske,
modalitete krijumčarenja, te savjete kako prepoznati krijumčarenje.
230.
Zmeškal, Tomaš, 1966-
Ljubavno pismo klinopisom / Tomaš Zmeškal ; s češkoga prevela Renata Kuchar. - Zagreb : Naklada Ljevak, 2011. -
374 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Graham Greene)
Roman je neobična vrsta ljubavne priče u Češkoj, ispripovjedane u kontekstu bogate povijesti te zemlje. Kroz dvadeset i
dva poglavlja, opise revolucija i političkih previranja, te kraj komunizma, okosnicu obiteljske sage čine priče o običnim
ljudima koji kroz svoje sudbine progovaraju o univerzalnim načelima i vrijednostima, poput ljubavi, vjernosti i nesebičnog
davanja.
231.
Žanko-Tona, Tonći, 1970-
Big game Adriatic : ribolov s Antonom Rocom / Tonći Žanko-Tona ; [fotografije Anton Roca ... et al.]. - [Split?] : vlast.
nakl., [2011?]. - 177 str. : ilustr. ; 24 cm
Knjiga je nastala u suradnji s profesionalnim ribarom Antunom Rocom, te kroz razne tehnike lova velikih riba donosi i
njegovu ribolovnu evoluciju i sazrijevanje. Uz detaljno opisivanje tehnika lova i svih elemenata koji ih čine uspješnima, po
prvi put u knjigama ove tematike, posvećena je pozornost instiktu i drugim nevidljivim detaljima koji su presudni u
uspješnosti ribolovca. Kako je Jadran zatvoreno more koje ne obiluje mnogim svjetski popularnim vrstama riba, lov krupnih
grabežljivaca počinje tehnikom lova zubataca panulom sa štapa.