Knjižnice grada Zagreba Dioklecijanova palača Ruđer Bošković Ivana Orleanska Marko Marulić – Judita Leonardo da Vinci Champolion Nikola Tesla Ivan Gundulić Pierre i Marie Curie Friedrich Hoelderlin Šibenska katedrala
Prikaz za godinu:        Poredaj po:       

Prethodni   Prosinac   Sljedeći

1.
HOLBACH, Paul Henri Dietrich baron d
300 godina rođenja12. 1723.
2.
SVJETSKI DAN BORBE PROTIV AIDS-a (UNAIDS)
1. 12.
3.
MEDULIĆ, Andrija
460 godina smrti1. 12. 1563.
4.
KONŠĆAK, Ferdinand
320 godina rođenja2. 12. 1703.
5.
RIJEKA - pripojenje Hrvatskoj
175. godišnjica2. 12. 1848.
6.
CALLAS, Maria
100 godina rođenja2. 12. 1923.
7.
GRIEG, Nordahl
80 godina smrti2. 12. 1943.
8.
MEĐUNARODNI DAN INVALIDNIH OSOBA
3. 12.
9.
WEBERN, Anton
140 godina rođenja3. 12. 1883.
10.
GOZZI, Gaspare
310 godina rođenja4. 12. 1713.
11.
GALVANI, Luigi
225 godina smrti4. 12. 1798.
12.
CESAREC, August
130 godina rođenja4. 12. 1893.
13.
READ, Herbert
130 godina rođenja4. 12. 1893.
14.
GEORGE, Stefan
90 godina smrti4. 12. 1933.
15.
BUDAK, Pero
15 godina smrti4. 12. 2008.
16.
MEĐUNARODNI DAN VOLONTERA
5. 12.
17.
MESIĆ, Matija
145 godina smrti5. 12. 1878.
18.
ALDRICH, Robert
40 godina smrti5. 12. 1983.
19.
DAN DUBROVAČKIH BRANITELJA
6. 12.
20.
DAN POMORACA
6. 12.
21.
CASTIGLIONE, Baldassare
545 godina rođenja6. 12. 1478.
22.
GRACIAN, Baltasar
365 godina smrti6. 12. 1658.
23.
DAN KNJIŽNICA GRADA ZAGREBA
7. 12.
24.
MEĐUNARODNI DAN CIVILNOG ZRAKOPLOVSTVA
7. 12.
25.
BERNINI, Giovanni (Gian) Lorenzo
425 godina rođenja7. 12. 1598.
26.
MASCAGNI, Pietro
160 godina rođenja7. 12. 1863.
27.
CARY, Joyce
135 godina rođenja7. 12. 1888.
28.
BULIĆ, Bruno
120 godina rođenja7. 12. 1903.
29.
ČAP, František
110 godina rođenja7. 12. 1913.
30.
KONESKI, Blaže
30 godina smrti7. 12. 1993.
31.
GUNDULIĆ, Ivan
385 godina smrti8. 12. 1638.
32.
SPENCER, Herbert
120 godina smrti8. 12. 1903.
33.
MEĐUNARODNI DAN BORBE PROTIV KORUPCIJE
9. 12.
34.
DAN PRAVA ČOVJEKA
10. 12.
35.
MEĐUNARODNI DAN PRAVA ŽIVOTINJA
10. 12.
36.
AVERROES
825 godina smrti10. 12. 1198.
37.
GUARINI, Gian Battista
485 godina rođenja10. 12. 1538.
38.
TABAKOVIĆ, Ivan
125 godina rođenja10. 12. 1898.
39.
MESSIAEN, Olivier
115 godina rođenja10. 12. 1908.
40.
MACKINTOSH, Charles Rennie
95 godina smrti10. 12. 1928.
41.
OPĆA DEKLARACIJA O PRAVIMA ČOVJEKA - donošenje
75. godišnjica10. 12. 1948.
42.
MEĐUNARODNI DAN PLANINA
11. 12.
43.
BERLIOZ, Hector
220 godina rođenja11. 12. 1803.
44.
KOCH, Robert
180 godina rođenja11. 12. 1843.
45.
MAKANEC, Miron
115 godina rođenja11. 12. 1908.
46.
CANKAR, Ivan
105 godina smrti11. 12. 1918.
47.
MUNCH, Edvard
160 godina rođenja12. 12. 1863.
48.
NAPOTNIK, Ivan
135 godina rođenja12. 12. 1888.
49.
FRANIČEVIĆ-PLOČAR, Jure
105 godina rođenja12. 12. 1918.
50.
DUGAN, Franjo st.
75 godina smrti12. 12. 1948.
51.
HEBBEL, Christian Friedrich
160 godina smrti13. 12. 1863.
52.
TAPIES, Antonio
100 godina rođenja13. 12. 1923.
53.
LUCIĆ, Hanibal
470 godina smrti14. 12. 1553.
54.
HRVATSKI SALON
125. godišnjica15. 12. 1898.
55.
UMJETNIČKI PAVILJON - otvorenje
125. godišnjica15. 12. 1898.
56.
SANTAYANA, George
160 godina rođenja16. 12. 1863.
57.
DAVY, Humphry
245 godina rođenja17. 12. 1778.
58.
CALDWEL, Erskine
120 godina rođenja17. 12. 1903.
59.
ABBOT, Charles Greelly
50 godina smrti17. 12. 1973.
60.
PETRE, Fran
45 godina smrti17. 12. 1978.
61.
LOVAK, Branko
40 godina smrti17. 12. 1983.
62.
MEĐUNARODNI DAN MIGRANATA
18. 12.
63.
HERDER, Johann Gottfried von
220 godina smrti18. 12. 1803.
64.
FRANZ Ferdinand Habsburg
160 godina rođenja18. 12. 1863.
65.
MAŽURANIĆ, Antun
135 godina smrti18. 12. 1888.
66.
TRNINA, Milka
160 godina rođenja19. 12. 1863.
67.
TURKALJ, Nenad
100 godina rođenja19. 12. 1923.
68.
GLADKOV, Fedor Vasilevič
65 godina smrti20. 12. 1958.
69.
BERSA, Blagoje
150 godina rođenja21. 12. 1873.
70.
FEUCHTWANGER, Lion
65 godina smrti21. 12. 1958.
71.
PUCCINI, Giacomo Antonio Domenico
165 godina rođenja22. 12. 1858.
72.
VARESE, Edgar
140 godina rođenja22. 12. 1883.
73.
RACIN, Kočo
115 godina rođenja22. 12. 1908.
74.
ŠKRINJA PRIVILEGIJA
380. godišnjica23. 12. 1643.
75.
MICKIEWICZ, Adam
225 godina rođenja24. 12. 1798.
76.
THACKERAY, William
160 godina smrti24. 12. 1863.
77.
CURTIZ, Michael
135 godina rođenja24. 12. 1888.
78.
FISKOVIĆ, Cvito
115 godina rođenja24. 12. 1908.
79.
REINHARDT, Ad
110 godina rođenja24. 12. 1913.
80.
LHOTKA, Fran
140 godina rođenja25. 12. 1883.
81.
BROZ, Ivan
130 godina smrti25. 12. 1893.
82.
ČAPEK, Karel
85 godina smrti25. 12. 1938.
83.
MIRO, Joan
40 godina smrti25. 12. 1983.
84.
UTRILLO, Maurice
140 godina rođenja26. 12. 1883.
85.
EIFFEL, Alexandre-Gustave
100 godina smrti27. 12. 1923.
86.
MANDEL'ŠTAM, Osip Emil´evič
85 godina smrti27. 12. 1938.
87.
HINDEMITH, Paul
60 godina smrti28. 12. 1963.
88.
FRANGEŠ, Ivo
20 godina smrti29. 12. 2003.
89.
BAKER, Samuel White
130 godina smrti30. 12. 1893.
90.
FORETIĆ, Vinko
65 godina smrti30. 12. 1958.2023. - poznata samo godina događaja

1.
PLATO
2450 godina rođenja427. pr. Kr.
2.
PLATO
2370 godina smrti347. pr. Kr.
3.
ARISTOTELES
2345 godina smrti322. pr. Kr.
4.
ARHIMED
2310 godina rođenja287. pr. Kr.
5.
ARHIMED
2235 godina smrti212. pr. Kr.
6.
EPICTETUS
1885 godina smrti138.
7.
HERMAN Dalmatinac
910 godina rođenja1113. ?
8.
BOCCACCIO, Giovanni
710 godina rođenja1313.
9.
DONATELLO
655 godina rođenja1368.
10.
MISAL KNEZA NOVAKA
655. godišnjica1368.
11.
GHIBERTI, Lorenzo
645 godina rođenja1378.
12.
MASACCIO
595 godina smrti1428.
13.
ĆULINOVIĆ, Juraj
590 godina rođenja1433. ?
14.
MEMLING, Hans
590 godina rođenja1433. ?
15.
PUCIĆ, Karlo
565 godina rođenja1458.
16.
BOSNA - pad pred turskim osvajačima
560. godišnjica1463.
17.
CRIJEVIĆ, Ilija
560 godina rođenja1463.
18.
BIBLIOTECA NAZIONALE MARCIANA - osnutak
555. godišnjica1468.
19.
JURAJ DALMATINAC
550 godina smrti1473.
20.
DOBRIČEVIĆ, Lovro Marinov
545 godina smrti1478.
21.
TIZIAN
535 godina rođenja1488. ?
22.
KLOVIĆ, Julije
525 godina rođenja1498.
23.
GARCILASO, de la Vega
520 godina rođenja1503. ?
24.
DRŽIĆ, Marin
515 godina rođenja1508. ?
25.
ZORANIĆ, Petar
515 godina rođenja1508. ?
26.
ZRINSKI-Šubić, Nikola
515 godina rođenja1508. ?
27.
SASIN, Antun
505 godina rođenja1518. ?
28.
DOBRIČEVIĆ, Dobrić (Boninus de Boninus)
495 godina smrti1528.
29.
VERONESE, Paolo
495 godina rođenja1528.
30.
CESPEDES, Pablo de
485 godina rođenja1538.
31.
ZORANIĆ, Petar
480 godina smrti1543. ?
32.
BARAKOVIĆ, Juraj
475 godina rođenja1548.
33.
BRUNO, Giordano
475 godina rođenja1548.
34.
ZLATARIĆ, Dominko
465 godina rođenja1558.
35.
GETALDIĆ, Marin
455 godina rođenja1568.
36.
KONZUL, Stjepan-Istranin
455 godina smrti1568. ?
37.
ZLATARIĆ, Dominko
410 godina smrti1613.
38.
PALMOTIĆ, Jaketa Dionorić
400 godina rođenja1623.
39.
FRANKOPAN, Fran Krsto
380 godina rođenja1643.
40.
BEČIĆ, Antun
325 godina rođenja1698.
41.
ROBBA, Francesco
325 godina rođenja1698.
42.
OSNUTAK St. PETERSBURGA
320. godišnjica1703.
43.
DOŠEN, Vid
245 godina smrti1778.
44.
DERKOS, Ivan
215 godina rođenja1808.
45.
KNJIŽNICA DRŽAVNE OSNOVNE ŠKOLE - Sisak
195. godišnjica1828.
46.
ŽENEVSKA KONVENCIJA
160. godišnjica1863.
47.
HRVATSKA ČITAONICA U VRPOLJU - osnutak
140. godišnjica1883.
48.
GARROS, Roland
135 godina rođenja1888.
49.
NARODNA ČITAONICA - Rakovica
135. godišnjica1888.
50.
SOKOL, Bernardin
135 godina rođenja1888.
51.
HORVAT, Ivo
120 godina rođenja1903.
52.
NARODNA KNJIŽNICA - Ozalj
95. godišnjica1928.
53.
VIRIUS, Mirko
80 godina smrti1943.
54.
ZAGREBAČKI SOLISTI, osnivanje
70. godišnjica1953.
55.
INTAMEL - osnutak
55. godišnjica1968.
56.
ABBA - kraj zajedničkog rada
40. godišnjica1983.
57.
Međunarodna godina voda
2003.
58.
2008 - MEĐUNARODNA GODINA JEZIKA - UNESCO
2008.
59.
EUROPSKA GODINA DIJALOGA KULTURA
2008.