Pravila ponašanja u Čitaonici
1.  Korištenje Čitaonice slobodno je za sve članove KGZ-a. Pri ulasku u Čitaonicu korisnik treba predati svoju člansku iskaznicu dežurnom informatoru.

2.  Časopisi i novine iz fonda zbirke mogu se koristiti samo u Čitaonici i ne smiju se iznositi van.

3.  Korisnik je osobno odgovoran za posuđenu građu sve dok se ona ne razduži.

4.  Posuđenu građu ne ostavljajte na stolu bez nadzora.  Ako želite napustiti Čitaonicu na dulje vrijeme, vratite zadužene sveske na pult.

5.  Građa izdana jednom korisniku ne može se prenositi na drugu osobu.

6.  Mjesto u Čitaonici ne može se unaprijed rezervirati, a korisnik gubi pravo na mjesto koje je zauzeo ako izbiva s njega više od jednoga sata.  

7.  Korisnici se ne smiju zadržavati na mjestima koja su namijenjena službenim potrebama niti koristiti računala namijenjena djelatnicima Knjižnice.

8.  U Čitaonicu je zabranjeno unositi hranu i piće.

9.   Zabranjeno je glasno govoriti, stvarati buku i uznemiravati druge članove ili zaposlenike Knjižnice.

10.  Zabranjeno je unošenje putnih torbi i drugih većih komada prtljage.

11.  U Čitaonici i drugim korisničkim prostorima zvono na mobitelima mora biti isključeno.

12.  U slučaju povrede pravila ponašanja, osoba koja remeti red bit će udaljena iz Čitaonice i može joj se  privremeno ili trajno uskratiti pravo na korištenje građe i usluga Knjižnice.