Rukovanje knjižničnom građom
1. Arhivski dokumenti su nezamjenjivi. Budite pažljivi pri rukovanju  uvezanim svescima kako bi oni ostali dostupni drugim korisnicima i budućim generacijama.
 
 Naročito budite oprezni pri rukovanju starim primjercima i uvezanim novinama velikog formata.
 Papir s vremenom postaje krt i lako se lomi, a vlaga i mrlje od hrane trajno oštećuju građu i stvaraju plijesan koja uništava papir.
   
2. Položite posuđeni svezak na stol tako da cijelom površinom bude oslonjen na čvrstu površinu. Nemojte se oslanjati na njega, naginjati ga, stavljati u krilo ni okretati naopako jer se tako oštećuju listovi i hrbat.
 
3. Ne stavljajte nikakve predmete na posuđenu građu (druge knjige, torbe, bilježnice i slično).
 
4. Ne podcrtavajte tekst i ne pišite bilješke po knjižničnoj građi.
 
5. Nemojte presavijati uglove stranica.  Za označavanje koristite bookmarkere.
 
6. Ne dirajte građu prljavim rukama.
 
7. Ako primijetite da je primjerak koji čitate oštećen, obavijestite o tome dežurnog djelatnika Čitaonice koji će ga predati u knjigovežnicu na stručni popravak.
  
8. Djelatnik Čitaonice može ograničiti količinu izdanog arhivskog materijala ako procijeni da je građa u lošem stanju ili postoji opasnost od daljnjih oštećenja.