Slovo, slika, rječnik!

Mjesec hrvatske knjige 10.11.2017. | petak Knjižnica Prečko Početak događanja: 17:00 Dječji odjel Ivan Risek, akad. slikar i prof. likovne kulture
Djeca će u likovnoj radionici oslikavati slova, odnosno iluminirati inicijale, na temelju izabranog dječjeg teksta. Radionica je organizirana u suradnji s Likovnim i grafičkim Studijem IR.
Zainteresirani za radionicu mogu se prijaviti na tel. 3882 853, na e-mail knjiznica.precko@kgz.hr ili osobno u samoj knjižnici.