Fond

Danas fond Glazbenog odjela broji oko 50.000 jedinica. Građa je zastupljena na raznovrsnim audiovizualnim medijima (CD, DVD, zvučne kasete, videokasete, gramofonske ploče) i tiskanoj građi (note, knjige o glazbi, glazbeni časopisi). Odjel posjeduje i referentnu zbirku glazbenih priručnika, enciklopedija i leksikona za rad u knjižnici te vrijednu građu koja se nalazi u Zaštićenom fondu, poput prvih izdanja hrvatskih skladatelja, njihovih sabranih djela, inozemnih izdanja s djelima hrvatskih skladatelja, zbirki skladbi značajnih za kulturu Hrvatske, djela s autogramima i posvetama značajnih osoba i dr.
Glazbeni odjel posjeduje recentne brojeve časopisa (posljednje tri godine) iz područja glazbe, koji se svi mogu posuditi. Naslovi časopisa koje primamo su:

Arti musices*
BBC music magazine
Cantus*
Fontes artis musices*
Future music
Gramophone
Guitar techniques
International review of the aesthetic and sociology of music*  
Jazzwise
Musica jazz
Sv. Cecilija*
Theoria*
Total guitar

Čitaonica na 1. katu posjeduje i starije brojeve nekih od ovih naslova (označenih sa *), te naslove drugih glazbenih, glazbeno-pedagošlih ili audiofilskih časopisa poput:  Fusnota, Gitara, Musica sacra, Muzička kultura, Muzika, Muzika i škola, Tamburica, Techno.hr, Tonovi, Wam, Zvuk, i dr. 
Bogata zbirka gramofonskih ploča smještena je zbog nedostatka prostora većinom na izdvojenoj lokaciji, stoga se ploče najčešće posuđuju uz prethodnu narudžbu, dok se novije ploče nalaze u odjelu. Katalog gramofonskih ploča od 2018. godine nalazi se unutar zajedničkog elektroničkog kataloga knjižnice.