Trogodišnje strukovne škole


Popis djela iz hrvatske i svjetske književnosti za trogodišnje strukovne škole

I. razred
 1. Homer: ILIJADA (pjevanje I. i XVI.)
 2. Ezop, Jean de la Fontaine: BASNE (izbor)
 3. Ivana Brlić-Mažuranić: ŠEGRT HLAPIĆ ili REGOČ
 4. George Orwell: ŽIVOTINJSKA FARMA
 5. Marija Jurić Zagorka: GRIČKA VJEŠTICA
 6. Mile Budak: OPANCI DIDA VIDURINE ili Slavko Kolar: BREZA ili Vjekoslav Kaleb: GOST
 7. August Cesarec: SIN DOMOVINE, životna drama Eugena Kvaternika
 8. Pero Budak: KLUPKO
 9. Biblija: Knjiga Postanka, Psalmi ili Mudre izreke - izbor i Evanđelje po Ivanu (V.)
 10. Homer: ODISEJA (pjevanje I. i XIX.)
 11. Sofoklo: ANTIGONA ili KRALJ EDIP
 12. Plaut: HVALISAVI VOJNIK
 13. Dante Alighieri: BOŽANSTVENA KOMEDIJA (Pakao, I.-V.)
 14. Francesco Petrarca: KANCONIJER (I., XXXV., CCCXH.)
 15. Giovanni Boccaccio: DECAMERON
 16. Miguel de Cervantes: DON QUIJOTE (1.8 itd.)
 17. William Shakespeare: HAMLET
 18. Marko Marulić: JUDITA (Libro peto)
 19. Petar Zoranić: PLANINE (Otkuda bura ishodi i začse zove ili Zač se grad Nin zove i gdo ga najpri sazida)
 20. Petar Hektorović: RIBANJE I RIBARSKO PRIGOVARANJE (Parvi dan, stih 1-20, 497 - 508)
 21. Marin Držić: DUNDO MAROJE


II. razred

 1. Ivan Gundulić: DUBRAVKA (Skazanje deveto) i OSMAN (I., l-36; VII., 269-308; VII., 269-308)
 2. Moliere: ŠKRTAC ili UMIŠLJENI BOLESNIK
 3. Ivan Mažuranić: SMRT SMAIL-AGE ČENGIĆA (4., Harač)
 4. August Šenoa: KAMENI SVATOVI i ZLATAROVO ZLATO
 5. Honore de Balzac: OTAC GORIOT
 6. Eugen Kumičić: JELKIN BOSILJAK
 7. Ksaver Šandor Gjalski: POD STARIM KROVOVIMA
 8. Ante Kovačić: U REGISTRATURI
 9. Rikard Jorgovanić: MLINARSKA DJECA
 10. Josip Kozarac: TENA ili SLAVONSKA ŠUMA
 11. Vjenceslav Novak: TITO DORČIĆ
 12. Josip Eugen Tomić: OPANČAREVA KĆI


III. razred
 1. Henrik Ibsen: LUTKINA KUĆA (Nora)
 2. Janko Leskovar: MISAO NA VJEČNOST ili KATASTROFA
 3. Dinko Šimunović: DUGA ili Franjo Horvat Kiš: ŽENIK
 4. Milan Begović: AMERIKANSKA JAHTA U SPLITSKOJ LUCI ili PUSTOLOV PRED
  VRATIMA
 5. Ivan Kozarac: SUDOPERKA ili DUKA BEGOVIĆ (ulomak)
 6. Ernest Hemingway: STARAC I MORE
 7. Miroslav Krleža: BALADE PETRICE KEREMPUHA (izbor)
 8. August Cesarec: TONKINA JEDINA LJUBAV
 9. Viktor Car Emin: MALI OD FOGUNA
 10. Slavko Kolar: MI SMO ZA PRAVICU
 11. Eugene lonesco: STOLICE ili ĆELAVA PJEVAČICA
 12. Ranko Marinković: RUKE (po izboru)
 13. Ivo Brešan: PREDSTAVA HAMLETA U SELU MRDUŠA DONJA
 14. Ivan Aralica: OKVIR ZA MRŽNJU
 15. Stjepan Čuić: STALJINOVA SLIKA
 16. Pavao Pavličić: DOBRI DUH ZAGREBA (priča po izboru)