65 plus - O projektu

Projekt obuhvaća:
Knjigom do vrata - dostava knjiga i časopisa u domove za starije i nemoćne u Gradu Zagrebu kao i drugim korisnicima koji nisu u mogućnosti doći u knjižnicu;
Slikosat - besplatne likovne radionice za osobe starije dobi s ciljem poticanja kreativnog izražavanja;
Sat informacijske pismenosti - besplatne radionice za informatičko i informacijsko opismenjavanje osoba treće životne dobi;
Susreti generacija - predavanja, radionice te Pričaonice za djecu predškolske dobi u kojima aktivno sudjeluju pripadnici starije generacije, prenoseći svoje znanje, mudrost i iskustvo;
Učionica bez granica – besplatni edukativni programi namijenjeni starijim osobama; radionice i predavanja namijenjene osnaživanju starijih osoba u području zaštite njihovih ljudskih i materijalnih prava te zdravstvene i socijalne zaštite
Izložba 65 plus - izložbe radova čiji su autori pripadnici treće životne dobi;
Vježbaonica - tjelovježba posebno namijenjena i prilagođena starijim osobama


Očekuje se da će projekt dugoročno:
• pridonijeti poboljšanju kvalitete života i društvenoj integraciji osoba starije životne dobi,
• povećati kvalitetu boravka u umirovljeničkim domovima,
• senzibilizirati javnost za potrebe osoba treće životne dobi,
• ukazati na znanje, iskustvo i mudrost starijih osoba,
• pokazati da imati 65 plus znači više (više vremena, više intelektualne slobode, više mogućnosti odabira),
• približiti knjižnicu kao mjesto zadovoljavanja potreba za informiranjem, kulturom, razonodom, obrazovanjem i druženjem,
• ugraditi u redovnu djelatnost najkvalitetnije usluge za pripadnike treće životne dobi u svaku od knjižnica u mreži Knjižnica grada Zagreba

Suradnje:
• Zaklada Zajednički put (predavanja, radionice, izložbe, promocije knjiga i sl.)​
• Centar za zdravstvenu gerontologiju (Referentni centar MZ za zaštitu zdravlja starijih osoba - informacije, dokumenti, glosarij)
• domovi za starije osobe u Gradu Zagrebu
Projekt 65 plus sufinanciran je sredstvima Grada Zagreba.

Osoba za kontakt:
  Ira Tuzlančić, koordinatorica projekta 65 plus
  tel. 01/ 2313-066
  e-mail: 65plus@kgz.hr