Misija, vizija i strategija

VIZIJA

„Prilagoditi se vremenu i ići ukorak s budućnosti!“ -  jasna je vizija Knjižnica grada Zagreba u njezinim nastojanjima da se odgovori na sve izazove vremena u kojem njezini članovi i korisnici žive i djeluju. Istodobno se nastoji učiniti ustanovu prepoznatljivom kao središnje mjesto znanja, pristupačnosti, informacije, obrazovanja i kulture u gradu Zagrebu, njegovoj okolici, pa i šire.


MISIJA

Knjižnice grada Zagreba svojim posjetiteljima osiguravaju slobodan pristup sadržajima namijenjenima odraslima i djeci - od književnih, znanstvenih, općeobrazovnih do kulturno-umjetničkih, zabavnih i drugih sadržaja. Vode brigu o cjeloživotnom obrazovanju stanovnika metropole te o svim ranjivim skupinama stanovništva. Nastoje svojim prostorom građanima osigurati ugodno okruženje prikladno za provođenje slobodnog vremena u druženju i susretima uz niz kvalitetnih sadržaja, kreativnih i inspirativnih događanja. Ujedno omogućuju besplatno praćenje i sudjelovanje u virtualnim programima te nude digitalne sadržaje na daljinu.
Knjižnice grada Zagreba ostvaruju suradnju s nizom institucija iz obrazovnog, kulturnog, civilnog i drugih sektora na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.
Djelatnici Knjižnica grada Zagreba posvećeni su misiji ustanove te dodatnim edukacijama i stručnim usavršavanjem njeguju organizacijsku kulturu, nastoje unaprijediti i nadograditi usluge koje se nude, a svojom ljubaznošću i otvorenošću knjižnicu učiniti ugodnim mjestom koje je svima otvoreno.
Poseban trud ulaže se u promotivne aktivnosti kako bi Knjižnice grada Zagreba bile dodatno prepoznate i vidljive u svom okruženju.


Knjižnice grada Zagreba suvremeno su organizirana mreža narodnih knjižnica, najveća ustanova među narodnim knjižnicama u Hrvatskoj, a ujedno i jedna od najvećih kulturnih ustanova u gradu Zagrebu.

Jezgru mreže čine Gradska knjižnica i Knjižnica Božidara Adžije, koje su po svojim zbirkama i zadaćama narodne i znanstvene knjižnice i središte su organizacijske jedinice Knjižnica grada Zagreba, koja okuplja još dvanaest područnih knjižnica s mrežom od dvadeset sedam ogranaka na ukupno četrdeset i dvije lokacije, bibliobusnu službu s jednim bibliobusom i 48 bibliobusnih stajališta u gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Knjižnice grada Zagreba obavljaju zadaću županijske matične službe za narodne i školske knjižnice na području Grada Zagreba te Zagrebačke županije.


STRATEGIJA

Knjižnice grada Zagreba: 2021. - 2025.: strateški plan  
Smjernice za izgradnju knjižničnih zbirki Knjižnica grada Zagreba