65+
U okvir projekta 65+ u Knjižnici Selčina odvijaju se dva programa:
"Čavrljanje o knjigama"
- jednom mjesečno odabire se knjiga o kojoj se razgovara u poticajnom i opuštenom ozračju uz kekse i čaj

Kreativne likovne radionice 
-izrada prigodnih ukrasa i druge likovne radionice