Upute za korištenje kataloga

Osim bibliografskih zapisa za građu u fondu knjižnica, koji sadrže odgovore na pitanja posjeduje li knjižnica određenu jedinicu knjižnične građe; za određeno djelo pregled njegovih izdanja, prijevoda, preradbi što ih knjižnica posjeduje; pregled svih jedinica knjižnične građe koje sadrže djela određenoga autora, a nalaze se u knjižnici; odgovore na pitanje koja djela knjižnica posjeduje iz određenog područja, o određenom predmetu ili osobi;
 

Katalog sadrži:

 • Bibliografske zapise obogaćene sadržajem: anotacijom, slikom omota ili naslovnice, glazbenim isječkom auditivne građe.
 • Poveznice na Google books: za rezultate pretraživanja koje sadrži Google books postavljena je poveznica i moguće je pregledavati sadržaj online.
 • Poveznice na Hrčak: za rezultate pretraživanja čiji se cjeloviti online sadržaji nalaze na Hrčku, Katalog daje poveznice na portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske.
 • Poveznice na Spalatinu, digitaliziranu zavičajnu zbirku Gradske knjižnice u Splitu.
 • Uslugu slanja zahtjeva za posudbu primjerka iz knjižnične zbirke.
 • Cjeloviti sadržaj Digitalizirane zagrebačke baštine: pretraživanje obuhvaća cjeloviti sadržaj digitalne reprodukcije knjiga, slikovnica, fotografija i razglednica, partitura i auditivnih zapisa, časopisa i rukopisa iz građe pohranjene u Gradskoj knjižnici Knjižnica grada Zagreba.

Dio fonda nije obrađen u strojno čitljivom formatu. Katalog na listićima pruža uvid u taj dio fonda.
Članci časopisa selektivno su zastupljeni u Katalogu, pa članke prema citatu treba tražiti prema naslovu časopisa.
Katalog ne sadrži sve naslove članaka serijskih publikacija.
Pretraga prema signaturi ili oznaci smještaja knjige na polici ne daje rezultat.

Za pronalaženje fraze nije potrebno upisivati navodnike. Prema zadanom upitu ispisuju se rezultati koji sadrže zapise gdje se upisani skup javlja kao fraza, zatim se ispisuju rezultati gdje se izrazi javljaju neovisno o redoslijedu pojavljivanja u jednome zapisu (vidi kritička teorija).
Za pregledavanja ili kraćenja izaberite funkcije Pregledavanje i Složeno pretraživanje.
Polje za upis traženog zahtjeva i gumb Traži  pokreće pretraživanje i ispisuju se rezultati.
Unošenjem riječi u polje za upit tražit će se bibliografski zapisi u kojima se nalaze sve upisane riječi. Jednostavno pretraživanje postavljeno je za osnovno, početno pretraživanje cijelog sadržaja Kataloga.
Polje za pretraživanje nalazi se u sredini zaslona Početne stranice, a na plavoj traci na vrhu svake stranice s rezultatima.


Na Početnoj stranici


Na svakoj stranici s rezultatima pretraživanjaJednostavno pretraživanje traži rezultate po svim bibliografskim podacima opisa jedinice građe u fondu. Katalog pronalazi zapise sa svim upisanim izrazima (vidi krleža drame).Katalog proširuje upit kada postoje zapisi sa srodnim izrazima i neusvojenim oblicima naziva. Primjerice, za traženje predmetne odrednice dijabetes, rezultati pretraživanja sadrže i zapise s predmetnom odrednicom šećerna bolest. Katalog omogućuje pristup skupu podataka koji identificiraju jedinicu, bibliografskim i autoriziranim podacima: za predmetne odrednice preglednim zapisima na sivoj traci na vrhu stranice rezultata pretrage,

za stvaratelje još i ikona povećala  uz autorsku odrednicu.

Popis polja koja određuju pretraživanje nalazi se u padajućem izborniku. Izbornik se poziva klikom miša na strelicu s desne strane prve otvorene postavke i odabire polje koje želite pretraživati.

Polja obuhvaćaju sljedeće sadržaje:

 • katalog – pronađeni izraz može se nalaziti u svakom polju opisa koji identificira bibliografsku jedinicu. Primjerice, u naslovu, anotaciji, napomeni podataka o odrednici.
 • autor ili pronađeni naziv mora se nalaziti u podatku o odgovornosti bibliografskoga opisa. Obuhvaća individualne autore (fizičke osobe) i korporativne autore (korporativno tijelo) djela.
 • naslov ili njegova zamjena, pretražuje naslove djela, usporedni, jedinstveni naslov, nadnaslov, podnaslove, naslov nakladničke cjeline, naslove pripadajućih i povezanih radova.
 • predmetna odrednica – polje obuhvaća pretraživanje nadziranih predmetnih naziva; usvojene i neusvojene oblike za osobne, korporativne i obiteljske oznake, stvarne naslove, geografske i etnografske oznake, oznake za opći pojam, vrijeme i oblik kao literarni ili fizički oblik nositelja sadržaja građe.
 • klasifikacijska oznaka | sadržaj, obuhvaća oznaku ili riječi opisa klasifikacijske oznake naslova klasificiranog prema Univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji.
Automatsko dopunjavanje pomoćni je način pretraživanja, pokreće se upisom trećega znaka u polje za upit i obuhvaća imena autora, naslove i predmetne odrednice. Unosom dodatnih podataka popis se sužava. Pritiskom tipke miša na naziv u popisu otvaraju se rezultati pretraživanja za taj upit.Pretraživanje ne zahtijeva cijelu riječ. Kraćenje upisanog, inverzija riječi iz naziva, izostavljanje interpunkcije, pogreške u pisanju i navođenju velikog ili malog slova ne prekida pretraživanje stranicom s 0 rezultata. Prikazani zapisi pretraživanja nisu ograničeni zadanim brojem rezultata. Ispisuju se svi pronađeni rezultati.

Dijelovi bibliografskog zapisa mogu poslužiti kao pomagala za sužavanje, izabiranje ili ograničavanje kada je pronađen velik broj zapisa. Rezultate pretraživanja moguće je izdvojiti s pomoću jednog ili više sljedećih podataka (faseta):

 • status, građa s cjelovitim sadržajem online i novonabavljena građa
 • autor i imena ostalih stvaratelja
 • predmet, nadzirana predmetna odrednica
 • građa, vrsta nositelja
 • godina izdavanja
 • sadržaj, opis klasifikacijske oznake naslova klasificiranog prema Univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji zbirka koja čuva građu
 • fond prema namijenjenoj dobi
 • jezik
 • nakladnik
 • nakladnički niz
 • mjesto izdavanja
 • lokacija, naziv knjižnice u kojoj se građa čuva

Popis rezultata pronađenih prema zadanom upitu ispisuju se u skupinama po 20 na stranici.


 

Nakon ispisa rezultata otvaraju se mogućnosti pronalaženja, identificiranja, odabira i kretanja. Moguće je:

 • sužavanje rezultata pretraživanja,
 • pregledavanje sadržaja faseta za sužavanje,
 • praćenje oznaka na traci kretanja,
 • razvrstavanje i izlistavanje rezultata,
 • otvaranje preglednog zapisa za autorske i predmetne odrednice,
 • kretanje poveznicama,
 • šetanje stranicama rezultata,
 • odabiranje zapisa rezultata,
 • praćenje podataka o statusu građe,
 • pristup potpunom zapisu bibliografske jedinice,
 • pristup cjelovitom sadržaju za digitaliziranu građu institucijskog repozitorija,
 • pristup uslugama citiranja, slanja i razmjene podataka na društvenim mrežama i
 • pokretanje novog pretraživanja.


Glavna urednica mrežnoga kataloga
 

Upute za provjeru statusa građe i rezervacije posuđene građe putem kataloga

Knjižnice grada Zagreba pružaju uslugu provjere statusa željene građe putem Kataloga. Usluga je dostupna svim članovima mreže Knjižnica grada Zagreba i koristi se kada bi u knjižnici trebali postojati slobodni primjerci za posudbu.
 
Što je potrebno za provjeru statusa željene građe?

Za provjeru statusa građe prijavite se u aplikaciju eZaKi s adresom e-pošte i samostalno odabranom lozinkom (kod prvog korištenja aplikacije trebate se registrirati i slijediti poveznicu za prijavu koja stiže na odabranu adresu e-pošte).

 

Kako provjeriti status željene građe?

1. Za provjeru statusa prijavite se u aplikaciju eZaKi te putem izbornika pristupite Katalogu.

 
2. Ispod kataložnog opisa pojedinog naslova građe nalazi se popis knjižnica koje posjeduju traženi naslov. Uslugu provjere statusa željenog naslova, koji ste pronašli u Katalogu, pokrećete klikom na poveznicu „Provjerite status“.


 


 

3. Otvara se prozor Upit o statusu građe za rezervaciju i posudbu. Budući da ste već prijavljeni u aplikaciju eZaKi, svi podaci već su uneseni u obrazac.

 

4.Odabirom opcije „Pošalji“ završava se postupak provjere statusa. 
  
5. Ako pristupate Katalogu, a niste se prethodno prijavili u aplikaciju eZaKi, klikom na poveznicu „Provjerite status“ otvara se prozor za prijavu u aplikaciju. Nakon prijave ponovno u Katalogu potražite željenu građu i odaberite poveznicu „Provjerite status“ te pošaljite upit.

6. O statusu tražene građe obavijestit ćemo Vas elektroničkom poštom, a na Vaš upit nastojat ćemo odgovoriti unutar 24 sata. Građa će Vas na odabranoj lokaciji čekati tri radna dana od slanja obavijesti.

7. Šaljete li upit u subotu iza 13h ili tijekom neradnog dana, odgovor ćemo poslati prvog radnog dana. 

Knjižnice grada Zagreba pružaju uslugu rezervacije posuđene građe putem Kataloga. Usluga je dostupna svim članovima mreže Knjižnica grada Zagreba i koristi se kada u knjižnici nema slobodnih primjeraka za posudbu. Ako se uz neki primjerak nalazi zelena kvačica, slijedite upute za provjeru statusa građe.

Što je potrebno za rezervaciju?

Za rezervaciju posuđene građe prijavite se u aplikaciju eZaKi s adresom e-pošte i samostalno odabranom lozinkom (kod prvog korištenja aplikacije trebate se registrirati i slijediti poveznicu za prijavu koja stiže na odabranu adresu e-pošte).
 


Kako rezervirati posuđenu građu?

1. Za rezervaciju posuđene građe prijavite se u aplikaciju eZaKi te putem izbornika pristupite Katalogu.

 
2. Ispod kataložnog opisa pojedinog naslova građe nalazi se popis knjižnica koje posjeduju traženi naslov. Na popisu primjeraka za posudbu u pojedinoj knjižnici mreže odaberite opciju „Rezervirajte“, koja se nalazi uz oznaku o statusu građe i datumu do kojeg je pojedini primjerak posuđen. 

 

3. Otvara se prozor Rezervacija posuđene građe. Budući da ste već prijavljeni u aplikaciju eZaKi, svi podaci već su uneseni u obrazac.

  
4. Odabirom opcije „Pošalji“ završava se postupak rezervacije.
 
5. Ako pristupate Katalogu, a niste se prethodno prijavili u aplikaciju eZaKi, klikom na poveznicu „Rezervirajte“ otvara se prozor za prijavu u aplikaciju. Nakon prijave ponovno u Katalogu potražite željenu građu i odaberite poveznicu „Rezervirajte“ te pošaljite upit.

6. Možete rezervirati najviše tri jedinice građe u jednoj knjižnici i ukupno šest jedinica građe u mreži Knjižnica grada Zagreba.

7. O zaduženju rezervirane građe obavijestit ćemo Vas elektroničkom poštom. Građa će Vas na odabranoj lokaciji čekati tri radna dana od slanja obavijesti.

8. Ako rezervacija građe nije ostvarena, istječe nakon 30 dana. Četiri dana prije isteka rezervacije primit ćete poruku da rezervaciju možete produžiti. Rezervaciju možete produžiti ili otkazati u aplikaciji eZaKi.
 

Upute za korištenje usluge Moje police

Uslugom Moje police omogućeno vam je stvaranje virtualnih polica tj. različitih popisa naslova koje u budućnosti želite posuditi, pročitati ih ili se samo želite podsjetiti na njih.
 
Gdje se nalaze moje stvorene police?
 
U izborniku Moje police u svakom vam je trenutku dostupan pregled stvorenih i/ili postojećih polica.
Osim polica koje sami stvorite, kao zasebne police prikazuju se i vaša članska zaduženja, rezervacije i povijest posudbe. Pokraj svakog naziva police prikazan je broj naslova koji se na njoj nalazi.Kako mogu stvoriti policu i/ili dodati naslov na nju?
 
Novu policu možete stvoriti na stranici Sve moje police ili prilikom samog dodavanja naslova. Naziv koji dodjeljujete polici je proizvoljan.Za dodavanje naslova na postojeću ili novu policu potrebno je kliknuti na oznaku  uz naslov.Kada naslov dodate na policu, oznaka  mijenja se u oznaku POZOR! Dodavanje naslova na neku policu nije provjera raspoloživosti ili rezervacija građe, već samo dodavanje naslova na odabrani popis.

Za provjeru statusa i rezervacije pratite Upute za provjeru statusa građe i rezervacije posuđene građe putem kataloga.

Isti naslov možete dodati na više polica, a ukloniti ga možete klikom na oznaku .Odabirom Sve moje police otvaraju se dodatne mogućnosti.
 
 1. Preimenovanje naziva police koju je član sam stvorio
 2. Uklanjanje naslova s police koju je član sam stvorio
 3. Potpuno brisanje cijele police koju je član sam stvorio
 4. Prebacivanje na Zaduženja u aplikaciji eZaKi radi produženja zadužene građe. (Ako se polica Zaduženja ne prikazuje, znači da član nema zaduženu građu na svom članskom broju. Isto se odnosi i na policu Rezervacije.)
Police Zaduženja i Povijest posudbe nisu promjenjive.