Upute za aplikaciju eZaKi

1. Registracija

Prilikom prvog korištenja aplikacije, nužno je registrirati se adresom e-pošte i samostalno izabrane zaporke za ovu aplikaciju.
Pažnja!
Za uspješan završetak registracije, potrebno je slijediti poveznicu koja će stići na Vašu e-adresu. 
 

2. Prijava

Nakon uspješne registracije, član se može prijaviti u aplikaciju eZaKi.


Svim postojećim članovima koji su prilikom registracije unijeli adresu e-pošte istovjetnu onoj koju su naveli u knjižnici, u aplikaciji će odmah biti vidljivi njihovi podaci.3. Moja knjižnica i Moj profil

U izborniku koji se nalazi na vrhu ekrana, članovi mogu istražiti stavke Moja knjižnica i Moj profil te pristupiti Katalogu.
4. Povezivanje članstva

Članovi koji su prilikom registracije unijeli adresu e-pošte koja se razlikuje od one koju su naveli u knjižnici ili do sad nisu naveli adresu e-pošte, kod prve prijave u aplikaciju odabiru Povezivanje članstva.
Povezivanje se vrši unosom broja iskaznice i PIN-a koji se može osobno zatražiti u bilo kojoj knjižnici mreže Knjižnica grada Zagreba ili e-poštom.
 
Na adresu e-pošte pin@kgz.hr potrebno je poslati sljedeće podatke:
1. ime i prezime
2. članski broj
3. OIB
4. adresu e-pošte na koju se želi primiti obavijest o PIN-u.
 
Na upit će biti odgovoreno u najkraćem mogućem roku.
 
Pažnja!
Na jedan profil odrasli član može povezati i članske brojeve djece. No, na isti profil ne mogu biti povezani članski brojevi više odraslih osoba.


5. Upis u knjižnicu

Za one koji tek žele postati članovi Knjižnice, prilikom prve prijave u aplikaciju odabiru Upis. Otvara se pristupnica koju je potrebno pažljivo ispuniti. Mole se članovi da pročitaju sve uvjete članstva i izjave koje je potrebno prihvatiti za učlanjenje te da prouče Pravila Knjižnica grada Zagreba.
 
Pažnja!
Troškove članarine potrebno je podmiriti u roku od 24 sata, inače se zahtjev za upisom automatski briše.


 

U padajućem izborniku Moja knjižnica član može pregledati svoju trenutnu posudbu, aktivne rezervacije te svoju povijest posudbi.

1. Zaduženja

U Zaduženjima član može vidjeti trenutna zaduženja. Ako je moguće, članu se nudi produženje građe na još jedan posudbeni rok.
Na ovom mjestu članu će biti vidljiv i podatak je li rok povrata prekoračen.

2. Rezervacije

U Rezervacijama su članu vidljivi svi rezervirani naslovi. Pojedina rezervacija može se produžiti ili otkazati.


 

3. Povijest posudbe

U Povijesti posudbe članu su vidljiva sva registrirana zaduženja od kada je postao član Knjižnice. 

U padajućem izborniku Moj profil član može pregledati uplate i platiti bankovnim karticama, ažurirati osobne podatke, pristupiti svojoj digitalnoj iskaznici i postavkama profila.


1. Uplate

Pod Uplatama član može pregledati sve dosadašnje uplate i izvršiti plaćanje nepodmirenih stavki (članarina, zakasnina…) bankovnim karticama.Knjižnice grada Zagreba koriste WSPay za online plaćanja. Plaćanje privatnim karticama moguće je jednokratno (Visa, Maestro, Mastercard). Na stranici WSPay-a potrebno je unijeti tražene podatke, a nakon uspješno provedene transakcije sustav WSPay šalje potvrdu na e-adresu o autorizaciji kartice za navedeni iznos.2. Podaci o članu

U stavci Podaci o članu omogućeno je ažuriranje osobnih podataka. Član odgovara za točnost i potpunost ažuriranih podataka.
U Podacima o članu bit će vidljiva i mogućnost produženja članstva nakon isteka.


 

3. Iskaznica

Članska je iskaznica neprenosiv identifikacijski dokument člana Knjižnice. Član može djelatniku u knjižnici predočiti i digitalnu iskaznicu kako bi ostvario usluge Knjižnice.


 

4. Postavke

U Postavkama je omogućena promjena zaporke te brisanje profila.
 
Pažnja!
Brisanje profila onemogućava korištenje aplikacije, dok članstvo u Knjižnici i dalje ostaje važeće.


 

eZaKi aplikacija dostupna je za korištenje putem mrežne stranice Kataloga Knjižnica grada Zagreba ili/i instalacijom mobilne aplikacije putem mrežnih trgovina Google Play i App Store.