Izjava o pristupačnosti

Izjava o digitalnoj pristupačnosti mrežnih stranica Knjižnica grada Zagreba

Knjižnice grada Zagreba obvezne su osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o digitalnoj pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu lokaciju Knjižnica grada Zagreba na adresi https://www.kgz.hr/hr.

Status usklađenosti

Mrežna lokacija Knjižnica grada Zagreba djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. 

Nepristupačni sadržaj 

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz sljedećeg(ih) razloga:
  • Ne postoji izbornik za uključivanje elemenata pristupačnosti poput povećanja, smanjenja ili promjene vrste fonta
  • Pojedine ikone i poveznice ne pružaju informaciju o sadržaju na koji vode.
  • Pojedine poveznice se ne otvaraju u istome prozoru
  • Poveznice unutar teksta nisu označene na dovoljno jasan način
  • Pojedine slike, grafovi i dijagrami nemaju prikladan opis
  • Dio poveznica nije označen podcrtavanjem ili na drugi dovoljno jasan način
  • Kontrasti pojedinih elemenata stranice nisu zadovoljavajući. 
Podizanje razine pristupačnosti

Knjižnice grada Zagreba će provesti korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja u maksimalnoj mogućoj mjeri nakon osposobljavanja djelatnika za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica u skladu sa Zakonom o pristupačnosti, koje će provesti Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva u suradnji s Državnom školom za javnu upravu, Povjerenikom za informiranje i krovnom nacionalnom organizacijom osoba s invaliditetom.

U daljnjoj nadogradnji sustava Knjižnice grada Zagreba implementirat će preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti sustava i nastojati podići razinu pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri.
Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 22. rujna 2020., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene u obliku testiranja pristupačnosti. Testiranje pristupačnosti provedeno je alatom WAWE Web Accessibility Evalution Tool.
Izjava je zadnji put preispitana 23. rujna 2020.
 
Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnih stranica Knjižnica grada Zagreba putem elektroničke pošte urednici mrežnih stranica ismena.meic@kgz.hr.

Knjižnice grada Zagreba dužne su na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev. 

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj 01 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.
 
22. rujna 2020.