Kašmir Huseinović i Andrea Petrlik: Jan iz bajke

Vrlo poučna i lijepo a jednostavno ilustrirana slikovnica poznatog tandema Petrlik-Huseinović za najmlađe. Priča je to o dječaku Janu, koji je izložen vršnjačkom nasilju, pa da bi pobjegao iz te situacije, a i od ljubavnih jada koji ga muče, stvara svoj svijet. Odlazi u svijet bajki, misleći da je tamo sve lako. No i tamo nailazi na probleme kao i u stvarnom životu i shvaća da se s problemima treba suočiti i pokušati ih rješiti, a ne pred njima zatvarati oči.
 
vidi katalog >