Vedrana Stantić i Anita Peti-Stantić : Znati(želja) : zašto mladi trebaju čitati popularnoznanstvene tekstove, i to odmah?

Polazeći od teze da je čitanje popularnoznanstvenih tekstova nezamjenjivo u procesu odgoja i obrazovanja, autorice inovativnom metodologijom pokazuju kako je nužno uvesti popularnoznanstveni žanr u redovno štivo od najranijih čitateljskih dana. Takvi tekstovi potiču znatiželju koja je temelj razvoja intelektualnih sposobnosti i moralnih vrijednosti, kritičkog rasuđivanja, odnosa prema istini i svijetu uopće. Više čitanja rezultira većim i boljim razumijevanjem jer se čitatalačkom praksom razvija strukturirano mišljenje i stječe vještina u verbalnoj komunikaciji nužnoj za prijenos informacija. Autorice se zalažu za intenziviranje međusobne komunikacije mladih sa starijima, mladih međusobno te starijih međusobno jer "počnemo li više razgovarati, razumjet ćemo se bolje".

 
vidi katalog ->