Juan Marsé: Dvojezični ljubavnik

Juan Marés, glavni lik ovoga romana (ujedno i autorov dvojnik) nesretan je sredovječan muškarac koga je prije deset godina prevarila te potom napustila supruga Norma, bogata i ugledna sociolingvistica, žena sklona usputnim ljubavnicima. Marés se nakon toga kraha prepustio boemskom životu uličnog svirača harmonike i dalje pateći za Normom te postupno gubeći doticaj sa stvarnošću. Njegova osobnost počinje se osipati. Polako se pretvara u drugu osobu, svoga dvojnika Fanecu, samouvjerenog, sigurnog, južnjačkog zavodnika. Prerušava se, mijenja govor, geste, ponašanje, karakter, a sve s jednim ciljem - ne bi li se približio i zaveo svoju bivšu ženu. To mu čak i polazi za rukom, no pritom se njegov dotadašnji život i osobnost zauvijek raspadaju. Vraća se u ulicu gdje je proveo djetinjstvo te nastavlja živjeti kao Faneca. Autor kroz ovaj roman, osobito kroz temu dvojstva, vješto provlači problem katalonskog kulturnog i jezičnog identiteta. Roman ovog španjolskog književnika, pripadnika Generacije 50 ili Barcelonske škole, nagrađen je prestižnom nagradom Ateneo de Sevilla. 
 
vidi katalog >