Hrvatski velikani dječjim očima

Izložba 17.09.2018. - 15.10.2018. Knjižnica Sloboština
Odabir boje i stil ukazuju na suvremeni doživljaj povijesnih ličnosti. Dječja vedrina i nesputanost dolazi do izražaja kroz eksploziju boja te vlastitu interpretaciju karaktera. Oživljavanje likova odvija se na individualnoj razini i svako dijete naglašava osobnost pojedine ličnosti pa njihovi portreti djeluju sanjivo ili pak snažno i dominantno.

Autori radova su učenici viših razreda Osnovne Montessori škole barunice Dédée Vranyczany. Radovi su nastali na satu likovne kulture pod vodstvom prof. Ive Pasarić temu hrvatski velikani iz područja znanosti i umjetnosti.

Osnovna Montessori škola barunice Dédée Vranyczany prva je Montessori škola u Republici Hrvatskoj, a smjestila se na zagrebačkoj Trešnjevci. Škola je dobila ime po Barunici Dédée Vranyczany koja je 1934. godine u Zagrebu otvorila prvi Montessori vrtić. Nastava prati nastavni plan i program za osnovnu školu koji je propisalo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, no ostvaruje se prema Montessori metodi. Montessori metoda podrazumijeva učenje s pomoću posebno izrađenih Montessori didaktičkih materijala uz pripremljenoga učitelja i pripremljenu okolinu u kojoj dijete radi.
Rad je individualan, a to znači da učitelj svakom djetetu pristupa u skladu s njegovim ritmom i mogućnostima. Slika koju dijete dobiva kroz konkretne materijale koji su izloženi u učionici i dostupni svakomu učeniku prema njegovoj volji, dovodi ga do apstraktnih pojmova. Slobodni rad (tj. slobodni odabir rada) u Montessori školi zauzima središnje mjesto kao oblik učenja. Slobodni rad podrazumijeva slobodu izbora predmeta i kretanja u pripremljenoj okolini, slobodu suradnje s drugim učenicima te samostalan odabir stupnja težine vježbe kao i samostalnu raspodjelu vremena. Takav oblik učenja prema svojem vlastitom unutarnjem nahođenju rezultira dubinskim znanjem i razvojem samouvjerenosti, samodiscipline i samostalnosti djeteta.