Ivana Marić | Stanice duše

Izložba 20.05.2019. - 29.06.2019. Gradska knjižnica Ante Kovačića Zaprešić
Ivana Marić
Ivana Marić završila je Školu primijenjene umjetnosti za dizajnera unutarnje arhitekture te nakon toga upisala nastavnički smjer na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu i studirala u klasi prof. Ivice Šiška. U međuvremenu je bila aktivna članica i dopredsjednica  Bonsai kluba Zagreb te sa članovima organizirala izložbe i izlagala na brojnim izložbama kluba u Zagrebu, Rijeci i Ljubljani. Osim slikarstva bavi se grafikom i grafičkim dizajnom. Živi i radi u Zagrebu.                                                                                                                                                                
U njezinim slikama uporište je u apstraktnom ekspresionizmu i na tragu enformela koji ne teži prikazu svijeta koji ga okružuje, već ona koja pruža maksimalnu slobodu izraza. Bazira se na spontanosti, improvizaciji, igri slučaja. Mrlje, linije, plohe sve je to ”nabacano” u nepromišljene kompozicije. Ove slike ipak nisu oslobođene promišljanja i sadržaja, nisu u potpunosti prepuštene slučaju. Izabrane su neke slike koje su nastale u zadnjih par godina stvaralaštva.

“Escape”, 2015., kombinirana tehnika na lesonitu, 100 x 100 cm
“Insides”, 2016., kombinirana tehnika na lesonitu, 120 x 50 cm
“Smak svijeta? Čak i nije loše”, 2016., akril na platnu
“Soul cells”, 2017., akril na platnu, 100 x 120cm
“Puzzle master”, 2017., akril na platnu, 100 x 120 cm
"Feel it”, 2017., akril na platnu, 120 x 100 cm
“Plivajući u molekuli”, 2017., akril na platnu, 100 x 70 cm
“Plivajući u molekuli 2”, 2018., akril na platnu, 100x120 cm
“Plivajući u molekuli 3”, 2018., akril na platnu, 100 x 70 cm