Kako je bilo za vrijeme potresa 1880. godine

Ostalo 26.03.2020. - 30.04.2020. KGZ

Grad Zagreb 22. ožujka 2020. pogodio je najjači potres u posljednjih 140 godina. Kako je to bilo u vrijeme posljednjeg velikog potresa 1880. godine vidljivo je iz Izvješća o zagrebačkom potresu od 9. studenoga 1880. Josipa Torbara dostupnog u digitalnom obliku u Digitaliziranim zbirkama Knjižnica grada Zagreba.

Izvješće o zagrebačkom potresu od 9. studenoga 1880., što ga je priredio Josip Torbar, izrađeno je na molbu HAZU-a upućenu matematičko-prirodoslovnom razredu. Strukturirano je prema osnovnim pitanjima na koja je trebalo dati precizne odgovore: kada je potres započeo?; koliko je bilo udaraca?; koje vrste su bili ti udarci?; odakle su dolazili?; je li bilo posebnih šumova?; koliko i na kojoj strani su oštećenja zgrada?; kojim smjerom su se viseći predmeti zanjihali?; jesu li nastale pukotine u tlu?; je li bilo promjena na stablima?; kako su se ponašale životinje?. Posebno su zanimljive fotografije Ivana Sdandla koje dokumentiraju oštećenja što ih je potres izazvao: Jezuitski trg, križni put na Ksaveru, Kustošija, crkva sv. Antuna u Stenjevcu, Granešina, kapela sv. Vida u Kašini.