London

Izložba 05.01.2018. - 05.02.2018. Knjižnica Vjekoslava Majera ulični fotograf Jofa
Jofa
Ovom izložbom fotografija snimljenih u Londonu, ulični fotograf Jofa prikazuje nam manje poznato, ali ne i manje zanimljivo lice i ulice grada. U fokusu njegova interesa su socijalne društvene strukture, multikulturalnost, grafiti, pop-kultura …Neke fotografije obiluju detaljima, vješto se poigrava svjetlom i sjenom. Stvara slikarsku kompoziciju kadra, što fotografije oživljava i daje im nova skrivena značenja. Posebno valja istaknuti Jofinu tehničku izvrsnost i visok stupanj dorade fotografije. Imao je dvanaest samostalnih izložbi, a osam u izlozima Knjižnice V. Majera. Svaka njegova izložba fotografija izaziva poseban interes Zapruđanaca. N. R.