Na naš račun

Izložba 08.03.2018. - 15.04.2018. Knjižnica Kustošija
Dolazi korisnik u knjižnicu i dežurnom informatoru na pultu priopćava da se bliži 'smak svijeta' koji će vrlo skoro nastupiti. Na to će informator, posve ozbiljnim tonom  – „mogu Vam onda preporučiti knjigu kratkih priča“!
 
Koliko puta ste u medijima vidjeli i čuli da je najdosadnija i najjednoličnija profesija na svijetu baš ova naša knjižničarska, a knjižničari najdosadniji ljudi s kojima ste ikad imali posla?! Upravo smo naše izloge ispisali sadržajima na temu stereotipa vezanih uz knjižnicu i knjižničare i odlučili smo sve to 'začiniti' s ponešto humora 'na naš račun', a uz pomoć Umberta Eca.
Tako U. Eco u eseju „Kako osnovati javnu biblioteku“ predlaže da katalozi  moraju biti maksimalno razdvojeni i nepovezani, da vrijeme između zahtjeva za pojedinom knjigom i njezine dostave korisniku bude što duže te nikako ne treba izdavati više od jedne knjige korisniku. Također, u šaljivom tonu nastavlja Eco, knjižničar svakako treba korisnika doživljavati kao  neprijatelja ili  kao dangubu (jer bi inače bio  na  poslu) te potencijalnog lopova. Informativna služba tim dangubama od korisnika mora biti nedostupna te treba obeshrabrivati svaki njihov pokušaj posudbe knjiga. Drugim riječima, bilo bi idealno da se korisniku uopće ne dozvoli ulaz u knjižnicu zaključuje Eco u svom šaljivom tonu.
No, uz humor na račun naše profesije, ni ovaj put nismo Vam uskratili i ponešto korisnih informacija o našoj profesiji. Tako uz osmijeh, možete pročitati što je knjižnica, koje sve vrste knjižnica postoje te koja je uloga narodne knjižnice za Vašu lokalnu zajednicu. Na našim izlozima piše i gdje su otkriveni ostatci  najstarijih knjižnica u ljudskoj povijesti te zašto je Aleksandrijska knjižnica najpoznatija u svijetu.
 
Nasmijte se na naš račun zajedno s nama jer Vaši knjižničari Vas ipak vole!
 
Izvori:
Eco, U. Kako putovati s lososom i drugi korisni savjeti.Zagreb : Izvori, 1999.
IFLA-ine smjernice za narodne knjižnice / uredile Christie Koontz i Barbara Gubbin. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2011.
URL: http://enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=32130 (8.3.2018.)