Nasilne veze su bez veze

Izložba 18.04.2017. - 09.05.2017. Čitaonica Kustošija
U prostoru Čitaonice Kustošija postavljena je izložba učeničkih radova na temu prevencije nasilja u partnerskim vezama mladih ljudi. Izložba 'Nasilne veze su bez veze' nastala je kao rezultat suradnje Gimnazije Sisak te Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje – CESI. Izloženi radovi  nastali su u okviru međunarodnog projekta koji CESI provodi u Hrvatskoj, a uključuje kampanju informiranja mladih o prepoznavanju kvalitetnih i štetnih veza, te mogućnostima reagiranja i suprotstavljanja nasilju. Autori i autorice radova bili su uključeni u edukaciju u svojim školama o  rodnoj ravnopravnosti, kvalitetnim i ravnopravnim vezama te o nasilju u vezama mladih.

Izložene su i publikacije te tiskani materijali na temu ljudskih prava u izdanju Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje -  CESI.
 
Autori/ce radova - učenici/ce Gimnazije Sisak:
Jan Basta
Marija Benac
Karlo Jelić
Ana Majnarić
Hana Petrović
Erika Senčar
 
Izvori:
http://www.cesi.hr/hr/
http://gimnazija-sisak.skole.hr/
 
Ovo je druga izložba u sklopu programa 'Grad ljudskih prava u Knjižnici Kustošija' , a koji se odnosi na prezentaciju i promicanje tema i sadržaja vezanih uz problematiku ljudskih prava.