NLP edukacije

Radionica 03.10.2019. - 30.10.2019. Knjižnica Voltino
NLP terapeutica Aleksandra Kušić održat će edukacijski set radionica za korisnike gradskih knjižnica po principima neurolingvističkog programiranja (NLP-a). Edukacija je namijenjena odraslim korisnicima koji žele pospješiti određena područja života, poput komunikacije i odnosa s drugima.
Edukacijski set sastoji se od četiri radionice od kojih se svaka bavi zasebnom temom.
1. RADIONICA OSVJEŠTAVANJA VLASTITIH KOMUNIKACIJSKIH OBRAZACA
Sudionici kroz vježbe otkrivaju svoje obrasce komunikacije prema podjeli Virgine Satir, upoznaju se s komunikacijskim trokutom žrtva - napadač - spasitelj , upoznaju se s tri ego stanja koja koristimo u komunikaciji prema principima transakcijske
analize.
2. RADIONICA GRUPNE KOMUNIKACIJE I SURADNJE
Sudionici pomoću tehnika kontroliranog dijaloga, principa Ruth Cohn, i DIANA tehnike vježbaju međusobne načine suradnje i prevladavanja nesuglasica.
3. RADIONICA USPJEŠNOG POSTAVLJANJA I OSTVARIVANJA CILJEVA
Sudionike se uči razlici između želje i cilja, obilježjima cilja, načinu definiranja i razrade cilja kako bi se isti mogao ostvariti.
4. RADIONICA UPOZNAVANJA SEBE I JAČANJA POZITIVNE SLIKE O SEBI
Sudionici kroz različite NLP tehnike upoznaju svoje karakteristike i rade na jačanju samopouzdanja.

Svaka radionica traje sat i 30 minuta.

Aleksandra Kušić je NLP terapeut, magistra socijalne pedagogije te magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Nakon formalnog obrazovanja nastavila se obrazovati u smjeru rada s klijentima s problemima u odnosima, komunikaciji, emocijama, odnosno educirati se za terapeuta po principima neurolingvističkog programiranja (NLP-a).Privatno radi kao NLP terapeut za klijente s problemima na različitim životnim područjima s ciljem jačanja i osposobljavanja za prevladavanje istih.
Rad unutar odgojno – obrazovnog sustava, kako školskog, tako i predškolskog, pružio  joj je bogato iskustvo rada s ljudima koji se svakodnevno susreću s različitim životnim izazovima i preprekama, kako u vlastitom životu, tako i u životu svoje obitelji. Svoj rad s ljudima temelji na uspostavljanju odnosa povjerenja, pružanju podrške i osnaživanju za savladavanje problema s kojima se susreću.
http://www.aleksandrakusic.com/
info@aleksandrakusic.com