Sašo Petroševski Novak

Izložba 22.07.2016. - 04.09.2016. Knjižnica Marije Jurić Zagorke
Slikar, likovni umjetnik, Sašo Petroševski Novak, ličnost je koja u našu likovnu umjetnost ulazi po diktatu osobnog prirođenog nagona na likovno usmjerenje, na likovno stvaranje. Primjer talenta kojeg donosi rođenjem u svojim genima u život. Talent koji se javlja već u ranim dječjim godinama, kada se počinje ispoljavati vlastita individualnost, koja pokazuje sklonost likovnom izražavanju.
Posvetio se pozivu koji je intenzivno osjetio, doživljavao i proživljavao i kojem se potpuno profesionalno predao. Po diktatu vlastite prirode i sadržaja življenja, napustio je postdiplomski studij za izgradnju stručnog zvanja i položaj Republičkog savjetnika, da bi se potpuno posvetio umjetnosti. Sašo Petroševski Novak je slikar koji je prošao solidnu školu za izgradnju svog likovnog izraza, za poziv slikara, likovnog radnika -umjetnika.
U slikama Saše Novaka naglašeno je prisutan crtež koji izgrađuje motiv slike. Crtež je osnova s kojom prilazi daljnjoj izgradnji slike. Izgrađenim osjećajem za kolor, slike Saše Novaka odišu skladnom kompozicijom tonova, iako kolor kao faktor nije nosilac sadržaja, nego skladno ugrađen u sadržaj slike. U nekim djelima slikara Novaka osjeća se sklonost prema apstrakciji u kojoj je, na konkretnu figuraciju, primjenjena nadgradnja snažne igre kolora.
Sašo Petroševski Novak je slikar koji, po svom opusu, zaslužuje pažnju i daje značajni doprinos našoj umjetničkoj likovnoj  stvarnosti. On je u našoj suvremenoj likovnoj umjetnosti intenzivno prisutan u javnosti i u kritici - u nizu samostalnih izložaba, u nizu žiriranih kolektivnih izložaba, na kojima prezentira našu suvremenu nacionalnu umjetničku stvarnost.

Prof. dr. Antun Bauer

 
Sašo Petroševski Novak rođen je u Rijeci na Sušaku, Republika Hrvatska.  Školovao se u  Zagrebu. Fakultetski je obrazovan. Godine 1988. za svoj životni  poziv odabire slikarstvo. Udovoljava  time  sve snažnijem  porivu  što ga  već od rane mladosti  nezadrživo vuče  prema  likovnom izražaju – prihvaća slikarstvo  kao  jedini  mogući način življenja.  Polazi Likovni centar  na Rokovom perivoju  u  Zagrebu  te  s  11  odslušanih semestara  crtanja i slikanja  stječe  dobre  temelje,  koji  će  mu kasnije omogućiti svaki daljnji razvoj njegove umjetničke osobnosti. Do sada je  priredio  preko 40 samostalnih  izložbi u  Hrvatskoj i 10  u inozemstvu.  Sudjelovao je  na  više od 40  skupnih izložbi  i  na oko  60  likovnih kolonija. Odazivao  se  brojnim  humanitarnim aukcijama  i darovao  više  od  200 slika  za  pomoć stradalnicima Domovinskog rata,  za  što je dobio brojne zahvale i  priznanja. Radi u tehnici  ulja na  platnu,  akvarela, pastela i  kombiniranih tehnika. Živi i radi u Zagrebu i Rovinju.