Volonterizam i kulturna baština: Predstavljanje udruge ljetne radionice suhozida

Predavanje 15.06.2018. | petak Knjižnica Dubrava Početak događanja: 18:00 sati Odjel za odrasle
Predavač: Luka Forko

Ovog ljeta udruga Dragodid organizira 9. međunarodni suhozidni volonterski kamp u napuštenom ljetnom selištu Petrebišća u Parku prirode Učka.
Na predavanju ćemo izložiti kako se studenti etnologije i drugih smjerova mogu prijaviti za kamp i koje će se aktivnosti održavati. Program obuhvaća i razgovore o suhozidu, vernakularnoj arhitekturi i srodnim temama. Na predavanju ćemo razgovarati o različitim profesijama koje su uključene u organiziranje jednog takvog kampa i same udruge. Za primjer dobre prakse predstavit ćemo jednu francusku i jednu portugalsku udrugu koje u svojim programima, uz baštinski, navode i socijalni rad.

O udruzi:

4 GRADA DRAGODID (http://www.dragodid.org/) neprofitna je udruga građana osnovana 2007. godine koja se bavi zaštitom suhozidne baštine i revalorizacijom suhozidne gradnje. Udruga je posvećena edukacijskim i istraživačkim djelatnostima: organizira
radionice suhozidne gradnje kojima je cilj približiti vještinu zidanja u suho novoj publici, izdaje publikacije znanstvenog karaktera i
priručnike poput „Gradimo u kamenu", provodi istraživanja i izrađuje studije suhozidne baštine, te u suradnji sa Ministarstvom kulture
aktivno sudjeluje u kreiranju politike zaštite suhozidne baštine (obrazloženja/tekst zaštite, nacionalni Registar, međunarodna
nominacija suhozidne baštine za UNESCO Listu nematerijalne kulturne baštine). Udruga u zakupu ima suhozidno selište Petrebišća na obroncima Učke koje obnavlja i privodi novoj svrsi te putem svoje internetske stranice dragodid.org vodi aktivnu online platformu za
suhozidne teme. Udruga je 2011. godine dobila nagradu Europske unije za kulturnu baštinu – Europa Nostra.