Natječaj za vizualno rješenje MHK 2019.

24.05.2019 KGZ
Natječaj za vizualno rješenje plakata, korica programske knjižice, pozivnice, bookmarkera i vizuala za mrežne stranice manifestacije Mjesec hrvatske knjige 2019.

Mjesec hrvatske knjige nacionalna je manifestacija koju od 1995. godine po odluci Ministarstva kulture organiziraju Knjižnice grada Zagreba. Manifestacija traje od 15. listopada do 15. studenoga te ima za cilj govoriti o knjizi bilo s gledišta onih koji se profesionalno bave knjigom, bilo onih koji koriste usluge knjižnica, i okupljati na različitim programima sve one koje knjiga istinski zanima. Cilj je i promotivnog materijala upozoriti na važnost knjige i čitanja.
Ovogodišnja manifestacija posvećena je glazbi, a moto je: U ritmu čitanja!
Manifestaciju prate tiskani materijali (plakati, programske knjižice, bookmarkeri i pozivnice) za koje se raspisuje ovaj natječaj, a rješenje se primjenjuje i za mrežnu stranicu.SUDIONICI
 • na natječaj se mogu prijaviti sve zainteresirane fizičke i pravne osobe s prebivalištem na području Republike Hrvatske
PRAVILA NATJEČAJA
 • grafičko rješenje treba biti originalan rad natjecatelja/ice
 • svaki natjecatelj/ica može prijaviti maksimalno tri (3) rada
 • idejno rješenje mora biti prilagođeno apliciranju na mrežne stranice te različite verzije tiskanih promotivnih materijala:
  • plakat, format B1, tisak 4/0
  • korice programske knjižice, A5, tisak 4/0, k.b. priprema na cca 120 str.
  • pozivnica american na preklop 11 x 21, 4/1 boja
  • bookmarker format: 220 x 50, tisak 4/4
 • svi materijali moraju sadržavati tekst: Mjesec hrvatske knjige 2019. i 15. listopada do 15. studenoga, a predlaže se u oblikovanje uključiti i glavnu temu ili moto
 • idejno rješenje treba biti izrađeno u vektorskom programu te dostavljeno u PDF formatu
 • prijedloge vizualnog identiteta isključivo slati na adresu elektroničke pošte mhk@kgz.hr s naznakom predmeta “Prijava na natječaj za grafičko rješenje Mjeseca hrvatske knjige 2019.“
 • logo svojim izgledom i sadržajem ne smije iskorištavati niti uvrijediti ničija politička, svjetonazorska, nacionalna, spolna, vjerska ili kulturna opredjeljenja ili drugu pripadnost
 • rok za slanje radova je petak, 7. lipnja 2019. godine
 • pristigle radove pregledat će i ocijeniti povjerenstvo koje imenuje Programski i organizacijski odbor Mjeseca hrvatske knjige 2019. te odlučiti o najboljem rješenju
 • članovi povjerenstva dužni su do objave rezultata natječaja držati u tajnosti sve podatke o pristiglim natječajnim radovima
 • obavijest o odabiru bit će javno objavljena 17. lipnja 2019. na mrežnim stranicama KGZ-a
 • rok za detaljnu pripremu za tisak prvonagrađenog rada je 31. srpnja 2019.
 • povjerenstvo zadržava pravo ne prihvaćanja niti jednog od prijavljenih radova
 • sudionici natječaja suglasni su da ih se spominje, citira i promovira, jednako kao i sadržaje koje su prijavili na Natječaj
NAGRADE
 • predviđene su tri nagrade: 1. nagrada u iznosu od 4.000,00 kn neto, 2. nagrada u iznosu od 2.000,00 kn neto te 3. nagrada u iznosu od 1.000,00 kn neto
UVJETI KORIŠTENJA GRAFIČKOG RJEŠENJA
 • grafičko rješenje koristit će se za potrebe obilježavanja Mjeseca hrvatske knjige 2019. na tiskanim i drugim promotivnim materijalima te mrežnim stranicama
 • Programski i Organizacijski odbor manifestacije zadržava pravo manjih izmjena grafičkog rješenja, u suglasnosti s autorom/icom
 • slanjem svog rada pristajete na navedene uvjete korištenja