Andrijana Grgičević : Tečaj filozofije za Blesivjetra i Naopakoka

U sklopu 23. lutkarskog proljeća prvi puta su dodijeljene nagrade "Tena" i "Tenica" za najbolji dramski tekst pisan za lutkarsko kazalište ili kazalište za djecu, a dobitnici su splitska spisateljica Andrijana Grgičević i učenica osnovne škole u Slakovcima Ana Buće. Njihovi tekstovi (igrokaza i lutkarske predstave) objavljeni u ovoj knjižici, vrijedan su doprinos za sve koji vole dramski iskaz. Tekst Andrijane Grgičević zabavan je i u stihovima, a govori o ruganju. Nagrađeni tekst učenice Ane Buće govori o jednom bogatom i jednom napuštenom psu te nas poučava životnim vrijednostima.
 
vidi katalog->