Jurica Pavičić: Knjiga o jugu

Mediteran je oduvijek bio specifično područje, karakteristično po brojnim i međusobno ekstremnim suprotnostima. Dalmacija, baš kao i druge mediteranske regije, također baštini ta obilježja, dodatno opterećena društvenim, gospodarskim i nadasve političkim promjenama matične države.U dvadeset i tri eseja (objavljivana u Jutarnjem listu i u drugim tiskovinama) autor znalački opisuje i analizira ličnosti, procese, pojave i stanje u mediteranskim zemljama od prošlosti do danas. Iako su u žarištu Dalmacija i Split, eseji obuhvaćaju i druge mediteranske i submediteranske topose. Autorovu pozornost posebno zaokuplja stalan, specifičan i začudan kontinuitet diskontinuiteta, koji se izrazito očituje u naglim i drastičnim prekidima modernizacijskih procesa, a uz koji supostoji stalan i čvrst nagon za preživljavanjem.
 
vidi katalog >