Johann Hari: Izgubljene veze

Knjiga se bavi uzrocima i mogućim rješenjima trenutno druge najčešće bolesti u svijetu – depresije. Osnovnim uzrokom depresije autor smatra gubitak povezanosti – sa smislenim radom, s drugim ljudima, sa smislenim vrijednostima, s prirodnim svijetom, sa statusom i poštovanjem. Nije sklon prevladavajućem mišljenju da je depresija posljedica pogreške u funkcioniranju moždane kemije, nego vjeruje kako je ponovno povezivanje i preuzimanje kontrole nad svojim životom i radom učinkovitije od medikamenata.
 
vidi katalog >