Olga Grjasnova: Pravna nejasnoća jednog braka

Altaj i Lejla sklopili su fiktivan brak kako bi zadovoljili privid heteronormativnosti. Altaj je psihijatar, obilježen samoubojstvom bivšeg ljubavnika, Lejla je balerina Boljšoj teatra, opsesivno predana karijeri. Kako bi životima pokušali dati novi početak, sele u Berlin, gdje upoznaju kaotičnu i nepredvidivu Jonoun, koja se strastveno zaljubljuje u Lejlu i unese razornu dinamiku u njihove odnose. Na urbanim lokacijama poput Moskve i Berlina, preko Azerbajdžana, Gruzije i Armenije, Grjasnova plete priču o egzistencijalnoj nesigurnosti mlade generacije, pritisnute korupcijom, bezakonjem i homofobijom.
 
vidi katalog >