Projekt Zelena knjižnica za zeleni Zagreb

Međunarodni savez knjižničarskih društava i ustanova (IFLA) u svojoj je Izjavi o knjižnicama i razvitku (2013.) naglasio da knjižnice imaju prirodnu ulogu pružanja pristupa informacijskim sadržajima i uslugama koje podupiru održivi razvoj.

Hrvatsko knjižničarsko društvo 2014. godine osnovalo je Radnu grupu za zelene knjižnice s idejom da se promicanje održivoga razvoja u knjižnicama, započeto 2011. projektom Zelena knjižnica Društva bibliotekara Istre, proširi na nacionalnu razinu.

Izraz zelena knjižnica najčešće se upotrebljava u dvama značenjima. Prvo značenje odnosi se na knjižničnu zgradu koja je projektirana i izgrađena tako da u najmanjoj mogućoj mjeri nepovoljno utječe na okoliš.

Drugo značenje izraza zelena knjižnica odnosi se na knjižnične programe i usluge usmjerene na razvoj zelene pismenosti, odnosno na jačanje svijesti i informiranosti o održivom društvu i zaštiti okoliša, razvoj sposobnosti kritičkoga mišljenja o ekološkim temama, kao i na  stjecanje znanja i vještina potrebnih za poboljšanja kvalitete vlastitoga života, a tako i života čitave zajednice.

Osluškujući potrebe društvene zajednice kao i stručne smjernice za razvoj svojih usluga, Knjižnice grada Zagreba svojim se projektom Zelena knjižnica za zeleni Zagreb pridružuju knjižnicama koje će u sklopu redovne djelatnosti educirati javnost o zaštiti okoliša i održivome društvu.

Projekt Zelena knjižnica za zeleni Zagreb u Knjižnicama grada Zagreba provodi se od siječnja 2017. godine.

Namijenjen je svim dobnim skupinama korisnika, a ostvaruje se kroz sljedeće programe: 
- predavanja i radionice
- predstavljanje knjiga
- projekcije dokumentarnih filmova
- akcije na javnim površinama
- uređenje knjižničnoga prostora i knjižničnoga okoliša
- izložbe.

U provedbu projekta uključeno je dvadeset knjižnica mreže KGZ-a: Dječja knjižnica Marina Držića, Dječja knjižnica M-2, Gradska knjižnica, Gradska knjižnica Ante Kovačića – Zaprešić, Knjižnica Augusta Cesarca – Ravnice, Knjižnica Augusta Cesarca – Šubićeva, Knjižnica Dubec, Knjižnica Dubrava, Knjižnica Jelkovec, Knjižnica Knežija, Knjižnica Marina Držića, Knjižnica Medveščak, Knjižnica Novi Zagreb, Knjižnica Prečko, Knjižnica Savica, Knjižnica Selčina, Knjižnica Sesvete, Knjižnica Tina Ujevića, Knjižnica Vladimira Nazora i Knjižnica Voltino.

Djelatnici knjižnica provode ga u suradnji s ustanovama, udrugama i pojedincima koji se profesionalno bave područjem ekologije ili svojim aktivizmom u zajednici pridonose zaštiti okoliša i jačanju svijesti o održivome društvu.

Program je sufinanciran sredstvima Grada Zagreba.