Djelatnost
U skladu sa Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019, 98/19) i Pravilnikom o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 81/21) te na osnovi odluke ministra kulture i medija Knjižnice grada Zagreba obavljaju temeljne i razvojne poslove matične djelatnosti za narodne i školske knjižnice u Gradu Zagrebu i u Zagrebačkoj županiji.

Za obavljanje tih zadaća Knjižnice grada Zagreba imaju zasebnu ustrojbenu jedinicu, Matičnu i razvojnu službu Knjižnica grada Zagreba koja, pod nadležnošću ravnateljice KGZ-a, obavlja poslove matičnosti u sklopu svog programa rada i / ili koordinira poslove ostalih ustrojbenih jedinica mreže na obavljanju matične djelatnosti za pojedine poslove u knjižnicama.

O svojem djelovanju Matična i razvojna služba izvještava polugodišnjim i godišnjim izvještajima osnivača Knjižnica grada Zagreba, Grad Zagreb, u sklopu cjelokupnog izvještaja Knjižnica grada Zagreba, a Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu i Ministarstvo kulture i medija redovitim godišnjim izvještajima.
 
Matična djelatnost Knjižnica grada Zagreba obuhvaća:
 • praćenje, nadzor, savjetovanje i pomoć u stručnom radu i poslovanju knjižnica,
 • planiranje, programiranje i koordiniranje razvoja mreže knjižnica,
 • suradnju u projektiranju izgradnje i opremanja knjižnica u Zagrebu (i Hrvatskoj),
 • prikupljanje statističkih podataka o radu narodnih knjižnica,
 • izradu i analizu skupnih izvještaja i programa rada narodnih i školskih knjižnica (redovni godišnji izvještaji Knjižnica grada Zagreba , analize rada narodnih  i školskih knjižnica Zagrebačke županije),
 • analizu i međunarodnu razmjenu statističkih podataka (Tibidabo, MLS - Annual Statistics),
 • uvođenje i primjenu međunarodnih normi za poslovanje narodnih knjižnica,
 • uspostavljanje međunarodne suradnje (MLS),
 • planiranje informatizacije poslovanja i uvođenje e-poslovanja,
 • planiranje cjeloživotnog učenja stručnog  osoblja narodnih i školskih knjižnica,
  • stručno usavršavanje i stalno obrazovanje knjižničara narodnih i školskih knjižnica
  • organiziranje i provođenje tematskih seminara, predavanja i radionica,
  • planiranje pohađanja tečajeva i radionica CSSU-a
 • održavanje i razvoj zbirke bibliotekarske literature i dokumenata - Zbirka BDI,
 • planiranje nakladničke djelatnosti tiskanih i elektroničkih izdanja Knjižnica grada Zagreba i raspačavanje,
 • planiranje digitalizacije građe vrijednih zbirki Knjižnica grada Zagreba,
 • održavanje baze podataka Kalendara godišnjica,

Povijesni razvoj Matične i razvojne službe KGZ-a