Za knjižničare

Na ovim stranicama donosimo obavijesti o sastancima, predavanjima, stručnim skupovima, stručnim izdanjima i ostalome što može knjižničarima koristiti u radu i stalnom stručnom usavršavanju.

Predavanja: Skupovi u Hrvatskoj

Skupovi u inozemstvu

Cjeloživotno učenje knjižničara: ishodi učenja i fleksibilnost

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci 


Hrvatsko knjižnično vijeće