Koordinirana nabava

Koordinirana nabava knjiga

Koordinirana nabava AV građe

 
Koordinirana nabava knjiga

Gradska knjižnica od 1991. godine organizira i vodi koordiniranu nabavu za sve narodne knjižnice u Zagrebu. Model koordinirane nabave izrađen je u Matičnoj službi Knjižnica grada Zagreba 1990. godine a temelji se na višegodišnjem iskustvu centralizirane obrade te na uvidu u stanje i strukturu postojećih knjižničnih fondova svih narodnih knjižnica u Zagrebu, strukturu i opseg njihove nabave knjiga i druge građe i strukturu njihovih korisnika.
Primjena modela podrazumijeva redovito održavanje sastanaka svih voditelja nabave u narodnim knjižnicama u gradu. Prvih deset godina sastanci su se održavali svakih petnaest dana a od 2002. godine jednom mjesečno, svakog prvog ponedjeljka u mjesecu.
Za svaki sastanak služba nabave i informativna služba Gradske knjižnice pripremaju popis svih između dva sastanka nabavljenih knjiga s anotacijama. Na sastancima se razgovara o svim naslovima i odlučuje za koji nivo u mreži knjižnica (središnja knjižnica, područna, ogranak) su prikladne. Također se razgovara o ostalim problemima vezanim uz nabavu knjiga i druge građe, kao što su financiranje, otkup knjiga Ministarstva kulture i Gradskog ureda za kulturu i slično.

 
Sastanci koordinirane nabave održavaju se u virtualnom okruženju dok se ne steknu uvjeti za ponovno vraćanje na fizičke sastanke.
 
03. 10. 2016. Odrasli
07. 11. 2016. Odrasli
06. 02. 2017. Odrasli Djeca
06.03. 2017. Odrasli Djeca
03. 04. 2017. Odrasli Djeca
08. 05. 2017. Odrasli Djeca
05. 06. 2017. Odrasli Djeca
02.10. 2017. Odrasli Djeca
06. 11. 2017. Odrasli Djeca
04. 12. 2017. Odrasli Djeca
05. 02. 2018. Odrasli Djeca
05. 03. 2018. Odrasli Djeca
09. 04. 2018. Odrasli Djeca
07. 05. 2018. Odrasli  
04. 06. 2018. Odrasli Djeca
01. 10. 2018. Odrasli
05. 11. 2018. Odrasli
03. 12. 2018. Odrasli
04. 02. 2019. Odrasli
04. 03. 2019. Odrasli
01. 04. 2019. Odrasli
06. 05. 2019. Odrasli
03. 06. 2019. Odrasli
09. 09. 2019. Odrasli
14. 10. 2019. Odrasli
04. 11. 2019. Odrasli
02. 12. 2019. Odrasli
03. 02. 2020. Odrasli
02. 03. 2020. Odrasli
05. 10. 2021. Odrasli Djeca
01. 11. 2021. Odrasli Djeca
06. 12. 2021. Odrasli Djeca
07.2.2022. Odrasli Djeca
07.3.2022. Odrasli Djeca
04.4.2022. Odrasli Djeca
02.5.2022. Odrasli Djeca
06.6.2022. Odrasli Djeca
 Voditelji nabave
Knjižnica
Voditelj nabave
tel
fax
e-mail
I Knjižnice Grada Zagreba
Gradska knjižnica
Jasmina Kenda
46 94 331
46 94 330
jasmina.kenda@kgz.hr
Knjižnica B. Adžije
Ljiljana Ivić
46 55 030
46 55 039
ljiljana.ivic@kgz.hr
Knjižnica M. J. Zagorke
Maja Pranić
48 13 993
48 13 993
maja.pranic@kgz.hr
Knjižnica T. Ujevića
Tea Grašić-Kvesić
30 95 220/12
30 95 219
tea.grasic.kvesic@kgz.hr
Knjižnica Novi Zagreb
Tihana Rašeta
66 22 998
66 04 088
tihana.raseta@kgz.hr
Knjižnica A. Cesarca
Aleksandra Cvitković
46 50 653 23 13 066 aleksandra.cvitkovic@kgz.hr
Knjižnica Sesvete
Ivan Babić
20 02 064
20 03 480
ivan.babic@kgz.hr
Knjižnica S. S. Kranjčevića
Iva Lorković
23 18 596/101
23 18 892
iva.lorkovic@kgz.hr
Knjižnica Dubrava
Đurđica Pugelnik
28 51 788,
28 50 001
28 57 665
djurdjica.pugelnik@kgz.hr
Gradska knjižnica Ante Kovačića Zaprešić
Tatjana Vrdoljak
33 10 290
33 10 270
tatjana.vrdoljak@kgz.hr
Bibliobus
Nika Čabrić
36 65 075
36 65 075
nika.cabric@kgz.hr
Knjižnica B. Ogrizovića
Jasna Kovačević
48 10 704
48 10 637
jasna.kovacevic@kgz.hr
Knjižnica Medveščak
Dragana Srzić-Radeljak
46 11 255
4611 480 dragana.srzic.radeljak@kgz.hr
Knjižnica V. Nazora
Tihana Horvatić
37 77 441
37 71 991
tihana.horvatic@kgz.hr
Knjižnica M. Držića
Božica Dragaš
60 43 887,
61 50 269
60 43 887
bozica.dragas@kgz.hr
 
 
II Ostale knjižnice
         
Otvoreno Sveučilište
Zora Popovčić
60 03 02
60 03 024
 
Knjižnica Samobor
Maja Klisurić 
33 61 803
33 63 439
mklisuric@samobor.hr
Knjižnica Vel. Gorica
Alida Perić-Rajković
62 22 948
62 53 338
knjiznica-velika-gorica1@zg.htnet.hr
 
Koordinirana nabava i obrada AVM građe

Sastanke je pokrenuo Glazbeni odjel Gradske knjižnice 2003. godine zbog bolje povezanosti AV odjela i zbirki u Knjižnicama grada Zagreba. Cjelovitim pristupom se obrađuje problematika vezana uz specifičnosti građe, od nabave i obrade do posudbe i organizacije različitih događanja za korisnike.
Većina zbirki u početku sadrži AV-građu, a kasnije, s razvojem novih tehnologija, nabavlja se elektronička i multimedijska građa i time širi funkcija odjela. Takvi odjeli i zbirke u Knjižnicama grada Zagreba nose različite nazive: neki u nazivu imaju samo AV-građu, neki dodaju oznaku za elektroničku, a neki za multimedijsku građu.
Sastanci AVM nabave i obrade Knjižnica grada Zagreba održavaju se  periodički, na početku jednom mjesečno, a sada četiri puta godišnje. Pripremaju ih i vode djelatnice Glazbenog odjela, Sanja Vukasović-Rogač i Andrea Šušnjar. Zbog podudarnosti u nabavi i obradi AV-građe s elektroničkom (multimedijskom) građom, od 2014. spojeni su sa sastancima koje za područje elektroničke i multimedijske građe vodi koordinatorica Medioteke Danka Hajsig te od tada obuhvaćaju i tu vrstu građe.
Glazbeni odjel i Medioteka pripremaju informacije o novim izdanjima. Svi ostali sudionici doprinose vlastitim preporukama kvalitetnom odabiru novih naslova u mreži. Također se zajednički rješavaju pitanja iz područja sadržajne i formalne obrade vezano uz osobitosti ove vrste građe.
Prema mogućnostima povremeno se prate i događanja vezana uz struku kao što su prezentacije novih medija, izložbe o glazbenicima i sl.
Nakon svakog  sastanka piše se detaljan zapisnik i šalje e-mailom kako bi svi djelatnici koji su uključeni u rad koordinirane nabave i obrade AVM građe imali sve potrebne informacije.
 

Sastanci koordinirane AVM nabave i obrade

Dnevni red

 8. listopad 2021.  u 11:30 sati
 • Preporuke novih izdanja
 • Nabava AVE građe - trenutne mogućnosti i perspektiva
 • Izvještaj s IFLA-ine godišnje skupštine 
 • Aktivnosti za predstojeći Mjesec hrvatske knjige
 • Razno                                                                  
18. lipnja 2021.  u 12:00 sati
 • Posjet izložbi pop rock memorabilija u Tvornici kulture
 • Razno                               
5. ožujak 2021.  u 11:30 sati 
 • Kratki osvrt na rad AV odjela KGZ-a u protekloj godini
 • Preporuke novih izdanja
 • Obavijesti
 • Razno  
 
Knjižnica
Osoba za kontakt
tel
e-mail
I Knjižnice Grada Zagreba
Gradska knjižnica
Sanja Vukasović-Rogač
46 94 312
Gradska knjižnica Andrea Šušnjar
46 94 311
Gradska knjižnica
Danka Hajsig
46 94 377
Knjižnica T. Ujevića
Luka Semenski
30 95 221
Knjižnica Dugave Marko Smiljić
66 23 203
Knjižnica A. Cesarca Nikola Radić 23 13 066 nikola.radic@kgz.hr
Knjižnica S. S. Kranjčevića
Maja Kontak Janković 
23 18 596
Knjižnica Dubrava
Nenad Jović
28 51 788
Gradska knjižnica Ante Kovačića Zaprešić
Želja Trbović

33 10 290

zelja.trbovic@kgz.hr

Gradska knjižnica Ante Kovačića Zaprešić
Marko Radigović

33 10 290

marko.radigovic@kgz.hr

Knjižnica B. Ogrizovića Željka Lazar
48 10 704
Knjižnica Jelkovec Iva Klak Mršić
64 43 511
Knjižnica Sesvete
Ivana Kelava
20 03 480
ivana.kelava@kgz.hr
Knjižnica Vladimira Nazora
Tihana Horvatić
37 77 441
Knjižnica M. Držića
Đurđica Križanić Delač

61 58 273
Bibliobusna služba
Tamara Kolić

36 65 075