53. poetski susret djece Zaprešića

Natječaj 01.03.2023. - 20.04.2023. Gradska knjižnica Ante Kovačića Zaprešić
Dječji odjel Gradske knjižnice Ante Kovačića organizira 53. poetski susret djece Zaprešića na kojem sudjeluju djeca osnovnih škola s područja Zaprešića. Poetski susreti djece Zaprešića već dugi niz godina njeguju poetski izričaj i potiče dječje stvaralaštvo. Nastojimo učiniti vrijednim izbor dijalekta kao poetskog izričaja te se nadamo što većem broju pjesama na kajkavskom dijalektu. Izbor tema je slobodan, ali molimo nastavnike da obrate pozornost na originalnost tekstova kako bi se izbjegla pojava plagijata.

Svaka škola može poslati neograničen broj radova sa sljedećim podacima:
 
1. Ime i prezime učenika – autora
2. Razred i ime škole
3. Ime i prezime voditelja literarne grupe ili nastavnika hrvatskoga jezika
 
Sve radove molimo pošaljite elektroničkom poštom na mail: janja.severovic@kgz.hr s naznakom Poetski susreti djece Zaprešića najkasnije do 20.04.2023. godine.
 
 

Molimo da poštujete pravila o dizajnu radova: Times New Roman, veličina slova 12, prored 1,5.
 
Prosudbeni odbor odabrat će najbolje radove. Dvadeset radova autori će pročitati na završnoj svečanosti, a prva četiri bit će nagrađena. O odlukama prosudbenog odbora naknadno ćemo Vas obavijestiti kao i o završnoj svečanosti.

Za sve informacije obratite se na e-mail adrese: janja.severovic@kgz.hr ili na telefon 01/3310290. 
 
Tatjana Vrdoljak, dipl. knjižničarka
voditeljica Gradske knjižnice Ante Kovačića
 
Janja Severović, dipl. knjižničarka 
voditeljica projekta Poetski susret