Volonterski rad

 VOLONTERSKI RAD OSOBE S POSEBNIM POTREBAMA  U KNJIŽNICI  TINA UJEVIĆA

Knjižnice grada Zagreba u suradnji s Udrugom za promicanje inkluzije omogućile su volonterski rad (četverosatni radno vrijeme u obavljanju pomoćnih, manipulativnih poslova u knjižnici) jednoj osobi s intelektualnim teškoćama.
Između Knjižnica grada Zagreba, Knjižnice Tina Ujevića i Udruge za promicanje inkluzije potpisan je ugovor o volontiranju kojim su regulirana  prava i dužnosti volontera tako da on kroz  svoj angažman s jedne strane   ima priliku steći uvid u poslove knjižnice, a s druge, kao osoba s posebnim (dodatnim) potrebama, pravo na uključivanje u život lokalne zajednice s ciljem ravnopravnijeg sudjelovanja i dostojansvenijeg vlastitog života.
Udruga za promicanje inkluzije (UPI) je nevladina udruga koja ima za cilj omogućiti osobama s intelektualnim teškoćama izlazak iz socijalne izolacije (specijalizirano ili terapeutsko udomiteljstvo)  i uključenje u društvo ( radne aktivnosti u redovnoj radnoj sredini) uz stalnu podršku stručnog tima udruge: defektologa, psihologa, socijalnog djelatnika i medicinske sestre.

Lokacija: Knjižnica Tina Ujevića, Ulica grada Vukovara 14
 
Volonterski rad