O projektu

    SLUŽBE I USLUGE NARODNE KNJIŽNICE MORAJU BITI DOSTUPNE  SVIMA
 
"Osnovno je načelo narodne knjižnice da njene službe i usluge moraju biti dostupne svima, a ne usmjerene samo na jednu grupu unutar zajednice, isključujući ostale. Rad treba biti tako organiziran da su njene službe i usluge jednako dostupne manjinskim grupama koje, iz bilo kojeg razloga, ne mogu koristiti uobičajene službe, na primjer, jezične manjine, ljude s posebnim tjelesnim i osjetilnim potrebama ili pak one koji žive u udaljenim zajednicama i nemaju pristup knjižničnim zgradama" kaže se u IFLA-inim i UNESCO-ovim smjernicama za razvoj službi i usluga u narodnim knjižnicama (2003.).
 
U posljednjem je desetljeću doneseno više dokumenata u kojima se govori o izjednačavanju prava za osobe s invaliditetom:
 - Smjernice za knjižnične službe i usluge za gluhe
Smjernice za knjižnične službe i usluge za osobe s disleksijom
Knjižnice za slijepe u informacijsko doba  
Smjernice za građu laganu za čitanje 
Nacionalna strategija jedinstvene politike za osobe s invaliditetom od 2002. do 2006. godine
-  Zagrebačka strategija jedinstvene politike za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2003. do 2006. godine
 
 KNJIŽNICA ŠIROM OTVORENIH VRATA
Polazeći od navedenih načela, smjernica i strategija, Knjižnice grada Zagreba već više godina pripremaju, a od 2007. godine objedinjuju programe namijenjene djeci s teškoćama u razvoju te mladim i odraslim osobama s invaliditetom u zajednički projekt pod  nazivom  Knjižnica širom otvorenih vrata.
Osiguravanjem temeljnog ljudskog prava na slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja za sve, bez obzira na dob, spol, nacionalnost, socijalni status ili posebne potrebe, ostvarujemo temeljnu zadaću narodne knjižnice kao jedne od najdemokratičnijih ustanova i jednog od posljednjih nekomercijalnih mjesta za susrete u lokalnoj zajednici.

ODRŽIVOST PROJEKTA
Financiranje projekta  osigurava se  kroz redovnu djelatnost ustanove te kroz prijavu projekta na javne natječaje ustanova i zaklada. O Projektu je javnost  obaviještena putem mrežnih stranica Knjižnica grada Zagreba. Predstavljanjem učinaka programa, planiranom izradom letaka i drugih promidžbenih materijala, osigurat će se trajno uključivanje djece s teškoćama u razvoju, mladih Ii odraslih osoba si invaliditetom u redovne aktivnosti knjižnica.
Projekt Knjižnica širom otvorenih vrata   2007. godine nagrađen je drugom nagradom   Zaklade ERSTE na Natječaju za projekte za društvenu inkluziju za područje Srednje i Jugoistočne Europe.