Časopisi
Glazbeni odjel posjeduje recentne brojeve časopisa (posljednje tri godine) iz područja glazbe, koji se svi mogu posuditi. Naslovi časopisa koje primamo su:

Arti musices*
BBC music magazine
Cantus*
Fontes artis musices*
Future music
Gramophone
Guitar techniques
International review of the aesthetic and sociology of music*  
Jazzwise
Musica jazz
Sv. Cecilija*
Theoria*
Total guitar

Čitaonica na 1. katu posjeduje i starije brojeve nekih od ovih naslova (označenih sa *), te naslove drugih glazbenih, glazbeno-pedagošlih ili audiofilskih časopisa poput:  Fusnota, Gitara, Musica sacra, Muzička kultura, Muzika, Muzika i škola, Tamburica, Techno.hr, Tonovi, Wam, Zvuk, i dr.