O Odjelu

 

prostor Odjela

Ovaj odjel s oko 50.000 jedinica audiovizualne i notne građe nudi članovima kompaktne zvučne ploče (CD), DVD, zvučne i videokasete, gramofonske ploče, note, glazbene časopise, knjige i priručnike. AV građa se može posuditi na rok od 10 dana, a note i knjige na 21 dan i/ili koristiti u knjižnici. Zastupljena su sva područja glazbe, od narodne, umjetničke i jazz glazbe do pop i rock, dance glazbe i dr.

Glazbeni odjel priređuje koncerte ili glazbene promocije.

Fondovi Glazbenog odjela počeli su se izgrađivati 1961. godine. Dvije godine kasnije, 3. siječnja 1963. Glazbeni odjel otvorio je svoje fondove korisnicima za posudbu u Čitaonici Novinarskog doma na Rooseveltovom trgu, gdje je Gradska knjižnica tada bila smještena. Tokom vremena dobio je i svoj manji prostor, a preseljenjem knjižnice na sadašnju lokaciju dobiva i puno veći prostor koji mu je omogućio daljnji razvoj.

Danas odjel nudi oko 50.000 jedinica glazbene građe, zvučnih i video zapisa na starim i suvremenim medijima, note, časopise i knjige.
 
Glazbeni odjel unutar mreže Knjižnica grada Zagreba ima ulogu matičnog odjela. Aktivno sudjeluje u organiziranju i savjetovanju u razvoju drugih audiovizualnih zbirki, edukaciji djelatnika za rad u takvim zbirkama i odjelima. Na redovitim sastancima koordinira nabavu i obradu audiovizualne građe glazbenog sadržaja ostalim odjelima u mreži KGZ-a. Kreira i provodi razne oblike kulturnih, obrazovnih, edukativnih i ostalih aktivnosti (prigodni koncerti, promocije, tematske izložbe, radionice, suradnja s brojnim glazbenim ustanovama, dobrotvornim i profesionalnim udruženjima).
 

Fond: 48.856 jedinice zvučne, vizualne i notne građe, 1.900 sv. knjiga
Fond periodike: 13 naslova časopisa
Članovi: 684 člana
Posudba: 15.748 jedinice građe
Podaci: izvještaj 2021.