Matična djelatnost
Glazbeni odjel unutar mreže Knjižnica grada Zagreba ima ulogu matičnog odjela. Aktivno sudjeluje u organiziranju i savjetovanju u razvoju drugih audiovizualnih zbirki, edukaciji djelatnika za rad u takvim zbirkama i odjelima. Na redovitim sastancima koordinira nabavu i obradu audiovizualne građe glazbenog sadržaja ostalim odjelima u mreži KGZ-a. Kreira i provodi razne oblike kulturnih, obrazovnih, edukativnih i ostalih aktivnosti (prigodni koncerti, promocije, tematske izložbe, radionice, suradnja s brojnim glazbenim ustanovama, dobrotvornim i profesionalnim udruženjima).