Informacije
U informacijsko-posudbenom odjelu možete dobiti osnovne informacije o radu
Knjižnice (radno vrijeme, uvjeti upisa, korištenje knjižnične građe). Knjžnično
poslovanje, od posudbe do nabave knjiga, kompjuterizirano je. Kao i sve
knjižnice integrirane u Knjižnice grada Zagreba i mi koristimo kompjuterski
program ZAK-i.