Upis
                                                                                        
Članom Knjižnice može postati svaki građanin Zagreba odnosno građanin Republike Hrvatske
koji stanuje ili privremeno boravi na području Zagreba i Zagrebačke županije pod uvjetima
određenim Pravilnikom o načinu i uvjetima korištenja knjižnične građe i usluga Knjižnica grada Zagreba.