Oštećenja od potresa u Knjižnicama grada Zagreba

26.03.2020 KGZ
Grad Zagreb pogodio je 22. ožujka 2020. najjači potres u posljednjih 140 godina i prouzročio velika materijalna oštećenja gotovo na cijelom području grada, a osobito u užem centru. U potresu su oštećene i mnoge knjižnice u mreži Knjižnica grada Zagreba. Oštećenja su na zgradama knjižnica, mnoštvu opreme, te knjižničnoj građi. Među oštećenim zgradama je i Starčevićev dom, povijesna zgrada iz 1895. godine u kojoj danas djeluje Gradska knjižnica.
U tijeku je procjena vrste oštećenja na pojedinim lokacijama.